Pedagogisk omsorg i Lidköping

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

I Lidköping erbjuds pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare. Dagbarnvårdare inom samma geografiska område samarbetar och träffas regelbundet.