Dagbarnvårdare Kållandsö

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Dagbarnvårdare Kållandsö

Annica Larsson
Lövängen, Lindås
531 99 Lidköping

Ulla-Britt Claesson
Spiken Nolgården
531 99 Lidköping

Gun-Lis Karlsson
Odlingsdalsvägen 17
531 99 Lidköping

Välkommen till pedagogisk omsorg på Kållandsö.

På Kållandsö arbetar Annika Larsson som dagbarnvårdare. Verksamheten har också ett nära samarbete med Otterstad förskola.

Genom den lilla gruppen i hemmet och större grupp i förskolan utvecklar barnen det sociala samspelet. De får också lära sig omsorg om sin närmiljö och att respektera allt levande genom gemensamma upplevelser i naturen. För det mesta sker arbetet med barnen i hemmet, men varje vecka är barnen också på förskolan i Otterstad. Det viktigaste är att barnen utvecklar sin lust att lära, sin nyfikenhet och tron på sig själva. Här får barnen stora möjligheter att utveckla språk, begrepp och vardagsmatematik.

Vill du ansöka om plats för ditt barn söker du Pedagogisk omsorg Kållandsö på e-tjänsten Självservice förskola och fritids.

 

Antal barn som dagbarnvårdaren kan ta emotCirka 6 stycken

Karta

Visa större karta