Dagbarnvårdare Tunområdet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Dagbarnvårdare Tunområdet

Margareta Frimodig
Aggetorp 7
Norra Kedum

Marianne Hollsten
Nyedal 2
Tranum

Lövholmen
Lavad

Välkommen till pedagogisk omsorg i Tunområdet.

Vi är tre dagbarnvårdare som arbetar på Lövholmen i Tunområdet. Här finns Lena Larsson, Mariana Apell och Birgitta Johansson. Lövholmen ligger i Lavad, strax intill väg 44 mellan Lidköping och Grästorp.

Detta vill vi ge barnen

  • Hemmiljö – små barngrupper i blandade åldrar
  • Vardagspedagogik – barnen får vara med i det dagliga hemarbetet,  det ger bra baskunskaper för livet
  • Naturen – för oss är utevistelse en självklarhet varje dag, vi utnyttjar vår närmiljö och lär oss av årets skiftningar
  • Leken – vi vill stimulera den viktiga leken

 Vi vill lära barnen

  • Att samarbeta
  • Att respektera varandra
  • Att alla behövs
  • Att känna trygghet och tillit

Vi vill ge våra äldre förskolebarn en trygg övergång till förskoleklassen och skolan. Därför samverkar vi med både förskolan och  förskoleklassen i Tun. Under fyra veckor på sommaren samarbetar vi med förskolan och fritids i Tun.

I vår grupp finns både förskolebarn och skolbarn.

Vill du ansöka om plats för ditt barn hos oss söker du Pedagogisk omsorg Tun, Lövholmen på e-tjänsten Självservice förskola och fritids.

Vi som arbetar i gruppen

Anna-Lena (Lena) Larsson
Mariana Apell
Birgitta Johansson

Antal barn som gruppen kan ta emotCirka 20 stycken

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen

Karta

Visa större karta (2)