Dagbarnvårdare Tunområdet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Dagbarnvårdare Tunområdet

Margareta Frimodig
Aggetorp 7
Norra Kedum

Marianne Hollsten
Nyedal 2
Tranum

Lövholmen
Lavad

Välkommen till pedagogisk omsorg i Tunområdet.

Vi är tre dagbarnvårdare som arbetar på Lövholmen i Tunområdet. Här finns Lena Larsson, Mariana Apell och Birgitta Johansson. Lövholmen ligger i Lavad, strax intill väg 44 mellan Lidköping och Grästorp.

Detta vill vi ge barnen

  • Hemmiljö – små barngrupper i blandade åldrar
  • Vardagspedagogik – barnen får vara med i det dagliga hemarbetet,  det ger bra baskunskaper för livet
  • Naturen – för oss är utevistelse en självklarhet varje dag, vi utnyttjar vår närmiljö och lär oss av årets skiftningar
  • Leken – vi vill stimulera den viktiga leken

 Vi vill lära barnen

  • Att samarbeta
  • Att respektera varandra
  • Att alla behövs
  • Att känna trygghet och tillit

Vi vill ge våra äldre förskolebarn en trygg övergång till förskoleklassen och skolan. Därför samverkar vi med både förskolan och  förskoleklassen i Tun. Under fyra veckor på sommaren samarbetar vi med förskolan och fritids i Tun.

I vår grupp finns både förskolebarn och skolbarn.

Vill du ansöka om plats för ditt barn hos oss söker du Pedagogisk omsorg Tun, Lövholmen på e-tjänsten Självservice förskola och fritids.

Vi som arbetar i gruppen

Anna-Lena (Lena) Larsson
Mariana Apell
Birgitta Johansson

Antal barn som gruppen kan ta emotCirka 20 stycken

Karta

Visa större karta (2)