Regler och rutiner

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

_MG_5412_CR2

Här kan du läsa om regler och rutiner som gäller plats och placering i förskola och pedagogisk omsorg. Regler och rutiner för fritidshem hittar du under Fritidshem.

Erbjudande om plats

Senast en månad före ditt barn ska börja i förskola eller i pedagogisk omsorg kommer du få ett brev med erbjudande om plats. När du loggar in på vår e-tjänst Självservice förskola och fritids ser du vilken plats du erbjuds och väljer där om du vill tacka ja eller nej till platsen.

Tackar du ja till platsen

När du tackat ja till platsen planerar förskolan eller dagbarnvårdaren för mottagandet av ditt barn. Dagbarnvårdaren eller personalen på förskolan kommer kontakta dig via telefon och ni bestämmer ett datum när inskolningen ska börja. Avgift betalas från och med första inskolningsdagen, alltså det datum som du och personalen kommit överens om att barnet ska börja.

Tackar du nej

Då behöver vi veta om du vill avstå från platsen och:
1. inte stå kvar i kö.
2. flytta fram önskad start till ett senare datum och i så fall vilket.
3. stå kvar i kö till de alternativ du uppgett. Det troliga är att det inte frigörs platser förrän i augusti när barnen som är 6 år slutar för att börja förskoleklass.

Omflyttning

Är du inte helt nöjd med den placering som ditt barn erbjudits kan du välja att ändå tacka ja och sedan ansöka om omflyttning. Ditt barn börjar då på den förskola eller hos den dagbarnvårdare som du erbjudits och vistas där under en kortare eller längre period.

Så snart det blir möjligt att tillgodose din önskan om omflyttning får du ett nytt erbjudande. De flesta omflyttningar blir möjliga under augusti månad. Ansökan kan göras redan samma dag som du tackat ja till ditt erbjudande och görs via vår e-tjänst Självservice förskola och fritids.

När barnet ska börja

När ditt barn ska börja på förskola eller i pedagogisk omsorg behöver ni tid för att lära känna personal, lokaler, andra barn och nya rutiner. Den här perioden kallar vi för inskolning.

Inskolningen är en viktig tid för barnet men också för dig som förälder. Det är under inskolningen ditt barn, du som förälder och personalen bygger upp en ömsesidig kontakt och ett förtroendefullt samarbete.

Personalen kommer att kontakta dig via telefon och ni bestämmer ett datum när inskolningen ska börja. Under inskolningen kommer du och ditt barn att få lära känna personalen och andra barn. Ni kommer att delta i olika aktiviteter och ta del av rutiner som finns på förskolan eller i den pedagogiska omsorgen.

Tider och schema

I samband med inskolningen registrerar du de tider som kommer gälla när inskolningen är klar. Via appen Tieto Edu eller via vår e-tjänst Självservice förskola och fritids registrerar du enkelt barnets schema. Det är viktigt att du löpande fyller på nya tider i barnets schema i så god tid som möjligt.

Schemat ligger till grund för verksamhetens planering. Tänk på att räkna in tiden som går åt i samband med hämtning och lämning såsom hjälp med kläder och dagliga samtal med personalen.

När tiderna ändras
Det är viktigt att du respekterar de tider ni kommit överens om i schemat. Om du av någon orsak behöver ändra tiden med kort varsel behöver du kontrollera det med dagvarnvårdaren eller personalen på förskolan. Med kort varsel menas till exempel samma dag eller tidig morgon och sen eftermiddag nästa dag. Det är viktigt att det finns personal i verksamheten när barnen är där. Hör med personalen på förskolan eller dagbarnvårdaren om vilka rutiner som gäller vid ändring av tider.

Meddela inkomstuppgift

En avgift tas ut varje månad för plats på förskola eller i pedagogisk omsorg. Hur stor avgiften blir beror på hushållets sammanlagda inkomst.

Avgiften utgör en årsavgift som betalas med fast belopp under årets samtliga månader. Det innebär att det inte är möjligt att göra avdrag för semester, ledighet eller annan frånvaro. Avgiften betalas från första inskolningsdagen, alltså det datum som du och personalen kommit överens om att barnet ska börja.

Meddela alltid aktuella inkomstuppgifter

Senast under inskolningen vill vi ha uppgifter om den inkomst som avgiften ska baseras på. Inkomsten registrerar du enklast via vår e-tjänst Självservice förskola och fritids. Du anger din nuvarande inkomst per månad, brutto (innan skatt). Är du sammanboende vill vi ha uppgifter även från den du är sammanboende med. Tänk på att ta med all skattepliktig inkomst. Saknar vi inkomstuppgift blir vi tvungna att debitera högsta avgift.

Varje gång din inkomst förändras är det viktigt att du meddelar detta via vår e-tjänst. Uppgifterna du lämnar kommer att kontrolleras mot Skatteverkets uppgifter. Det kan innebära att räkningsmottagaren krävs på retroaktiv betalning.

Avgiften baseras på hushållets sammanlagda inkomst. Därför är det viktigt att du meddelar oss om det blir förändringar i hushållet som påverkar avgiften. Om ni flyttar isär eller om du blir sambo på nytt kontaktar du oss på Barn & Skola.

Föräldraledig eller arbetssökande

Om du är föräldraledig med ett yngre syskon eller om du är arbetssökande erbjuds ditt barn att delta i verksamheten på förskolan eller i den pedagogiska omsorgen 15 timmar per vecka. Erbjudandet är till för barnets egen skull, för dess utveckling och lärande. Hur timmarna ska vara fördelade bestäms ihop med personalen men de bör ligga inom tiden 08.30-16.00.

Ditt barn har inte möjlighet att komma en annan dag än de som är överenskomna som kompensation för till exempel röd dag, stängningsdag eller annan frånvaro. Du har inte heller rätt att utöka tiden en av barnets ordinarie dagar.

Även barn som inte är gemensamma räknas som barn i familjen och bör följa samma regler.

Har din inkomst förändrats registrerar du din nya inkomst via vår e-tjänst Självservice förskola och fritids. Antalet timmar påverkar inte avgiften.

Läs gärna om avgiftsfri allmän förskola

Semester och ledighet

Meddela i god tid hur ni planerar semester och ledigheter. Det underlättar för personalen att planera verksamheten på bästa sätt.

Om ditt barn ska vara ledig en dag lämnar du den dagen tom, utan tider, i barnets schema. Ska barnet vara ledig hela veckan markerar du rutan Ledig hela veckan.

Under semesterperioden, vanligtvis juli månad, kan din verksamhet ha stängt. Förskolorna och dagbarnvårdarna samarbetar och vid behov erbjuds ditt barn plats i annan verksamhet.

Om barnet deltar i annan verksamhet

Ditt barn är inskrivet på förskolan eller i den pedagogiska omsorgen under de tider som du angett i barnets schema. När ditt barn är inskrivet har vår verksamhet tillsynsansvar för barnet. Om ditt barn deltar i annan verksamhet, till exempel Kyrkans barntimmar, skrivs barnet ut från förskolan eller den pedagogiska omsorgen under den aktuella tiden. Det innebär att du som förälder, alternativt annan verksamhet har ansvaret för barnet under den här tiden.

Glöm inte uppge avbrottet för annan verksamhet i barnets schema.

Om ditt barn blir sjukt

Orkar inte barnet med vistelsen på förskolan eller hos dagbarnvårdaren på grund av feber, infektion, medicinering eller annan orsak, ska barnet vara hemma. En tumregel är att barnet bör vara feberfritt ett dygn innan det kommer tillbaka. Tänk på att ditt barn ska orka med en hel dag i barngruppen. Om personalen bedömer att ett barn inte orkar delta i verksamheten tar de kontakt med någon av föräldrarna.

Har ditt barn en smittsam sjukdom är det viktigt att personalen blir informerad. Vid magsjuka bör det ha gått minst två dygn sedan sista kräkningen eller diarrén innan barnet kommer tillbaka. Syskon till magsjuka barn bör också stanna hemma.

Anmälan om sjukfrånvaro

Du anmäler sjukfrånvaro via appen Tieto Edu eller via vår e-tjänst Självservice förskola och fritids. Hör med personalen om de också önskar ett meddelande där du talar om anledningen till sjukfrånvaron.

Tänk på att anmälan om sjukfrånvaro endast gäller barnomsorgen. Sjukanmälan till skolan gör du via lärplattformen Tango.

Mediciner

Om ditt barn behöver ta mediciner är det viktigt att medicinen tas hemma, före respektive efter vistelsen i verksamheten. Det är säkrast för barnen. Vi vill inte att någon medicin ska förväxlas. Berätta för receptskrivande läkare att ditt barn endast kan ta medicinen morgon och kväll. Anser läkaren att medicinen måste tas under tiden barnet är i förskolan, kontaktar du rektorn.

Stängningsdagar

Förskolan har stängt fyra arbetsdagar per år (kalenderår) och den pedagogiska omsorgen har stängt tre arbetsdagar per år (kalenderår). De här dagarna är till för personalens kompetensutveckling och planering. Du får reda på vilka dagar det gäller senast två månader i förväg. Avgiften påverkas inte.

Familjeförändringar

Avgiften baseras på hushållets sammanlagda inkomst. Därför är det viktigt att du meddelar om det blir förändringar i hushållet som påverkar avgiften. Om ni flyttar isär eller om du blir sambo på nytt kontaktar du oss.

Omflyttning

Vill du byta plats för ditt barn? Du kan ansöka om omflyttning via e-tjänsten Självservice förskola och fritids . Var noga med att du får en bekräftelse på att vi tagit emot ansökan.

Så snart det blir möjligt att tillgodose din önskan om omflyttning får du ett nytt erbjudande. De flesta omflyttningar blir möjliga under augusti månad. Ansökan kan göras redan samma dag som du tackat ja till ditt erbjudande och görs via vår e-tjänst Självservice förskola och fritids .

Här kan du ansöka om omflyttning inom barnomsorgen

Säga upp plats

Vill du inte längre ha kvar din plats säger du upp den via vår e-tjänst  Självservice förskola och fritids. Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag du registrerar den. Avgiften betalas som vanligt under uppsägningstiden.

Tänk på att välja ett datum minst 30 dagar framåt i tiden i den digitala almanackan när du gör uppsägningen på vår e-tjänst.

Senast en månad före ditt barn ska börja i förskola eller i pedagogisk omsorg kommer du få ett brev med erbjudande om plats. När du loggar in på vår e-tjänst Självservice förskola och fritids ser du vilken plats du erbjuds och väljer där om du vill tacka ja eller nej till platsen.

Tackar du ja till platsen

När du tackat ja till platsen planerar förskolan eller dagbarnvårdaren för mottagandet av ditt barn. Dagbarnvårdaren eller personalen på förskolan kommer kontakta dig via telefon och ni bestämmer ett datum när inskolningen ska börja. Avgift betalas från och med första inskolningsdagen, alltså det datum som du och personalen kommit överens om att barnet ska börja.

Tackar du nej

Då behöver vi veta om du vill avstå från platsen och:
1. inte stå kvar i kö.
2. flytta fram önskad start till ett senare datum och i så fall vilket.
3. stå kvar i kö till de alternativ du uppgett. Det troliga är att det inte frigörs platser förrän i augusti när barnen som är 6 år slutar för att börja förskoleklass.

Omflyttning

Är du inte helt nöjd med den placering som ditt barn erbjudits kan du välja att ändå tacka ja och sedan ansöka om omflyttning. Ditt barn börjar då på den förskola eller hos den dagbarnvårdare som du erbjudits och vistas där under en kortare eller längre period.

Så snart det blir möjligt att tillgodose din önskan om omflyttning får du ett nytt erbjudande. De flesta omflyttningar blir möjliga under augusti månad. Ansökan kan göras redan samma dag som du tackat ja till ditt erbjudande och görs via vår e-tjänst Självservice förskola och fritids.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen