Vad kostar en plats?

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

En avgift tas ut varje månad för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Hur stor avgiften blir beror på hushållets sammanlagda inkomst.

Vad kostar en plats

Avgiften utgör en årsavgift som betalas med fast belopp under årets samtliga månader. Det innebär att det inte är möjligt att göra avdrag för semester, ledighet eller annan frånvaro.

Det är viktigt att du alltid har aktuella inkomstuppgifter registrerade hos oss. Så fort din inkomst förändras meddelar du detta via vår e-tjänst Självservice förskola och fritids. De inkomstuppgifter som du registrerat kommer att kontrolleras mot skattemyndighetens uppgifter. Detta kan medföra krav på retroaktiv betalning. Saknar vi inkomstuppgifter blir vi tvungna att debitera maxavgift.

Familjeförändringar

Avgiften baseras på hushållets sammanlagda inkomst. Därför är det viktigt att du meddelar om det blir förändringar i hushållet som påverkar avgiften. Om ni flyttar isär eller om du blir sambo på nytt kontaktar du oss.

Kontroll av inkomst

Barn & Skola gör varje år en jämförelse av hushållens deklarerade inkomster med den inkomstuppgift som legat till grund för avgiften. Det kan innebära att räkningsmottagsaren krävs på retroaktiv betalning.

Skolverket beräknar högsta avgiften

Varje år beräknar Skolverket inkomsttaket i maxtaxan för kommande år. I början av december informerar Skolverket kommunerna om vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Under fliken Beräkna din månadsavgift hittar du de aktuella avgiftsnivåerna.

Avgiftsfri allmän förskola

Alla 3-5 åringar har möjlighet att få delta tre timmar per dag i förskola avgiftsfritt från och med augusti det år barnet fyller tre år. Detta gäller under förutsättning att tiden ligger mellan 08.30 och 11.30 fem dagar i veckan. Barnet äter inte frukost och inte lunch och får inte heller vara på förskolan under loven. Avgiftsfri allmän förskola  följer skolåret och kan tidigast börja gälla det datum grundskolorna startar.

Övriga 3-5 åringar, med plats i förskola, får ett avdrag på 28% av avgiften som ska motsvara de avgiftsfria timmarna. Avdraget gäller oavsett hur många timmar barnet har och börjar gälla i augusti det år barnet fyller tre år. Under våren det år ditt barn fyller tre år kommer du få information om allmän förskola.

Barn placerade i pedagogisk omsorg omfattas inte av allmän förskola men även de får information och erbjudande om allmän förskola.

Semester eller annan frånvaro

Det är inte möjligt att ändra tider till avgiftsfri allmän förskola i samband med semester, ledighet eller annan frånvaro för att slippa avgift under ledigheten. Eftersom avgiften utgör en årsavgift som betalas med fast belopp under årets samtliga månader utgår avgift under även ledigheten. Av samma anledning går det inte heller att påbörja avgiftsfri allmän förskola i anslutning till, eller under skolloven.

Vårdnadshavare som lever åtskilda

En faktura eller var sin faktura

Vårdnadshavare som lever åtskilda men har gemensam vårdnad kan välja ett av två alternativ när det gäller barnomsorgsavgiften:

Alternativ 1 – endast en vårdnadshavare står för platsen

Platsinnehavaren tar hela avgiften och registrerar både sina tider och den andre vårdnadshavarens tider, oftast var sin vecka. Avgiften baseras då på platsinnehavarens inkomst och endast platsinnehavaren får faktura. Om platsinnehavaren får en ny sambo ska även sambons inkomst registreras. Platsinnehavaren ansvarar för att säga upp platsen. Behöver då den andre vårdnadshavaren plats måste han eller hon ansöka på nytt.

Alternativ 2 – båda vårdnadshavarna står för platsen

Båda vårdnadshavarna är platsinnehavare och får var sin faktura. Vårdnadshavarna registrerar var och en sina tider och var sin inkomstuppgift. Avgiften baseras då för var och en på dennes inkomst. Om en vårdnadshavare får en ny sambo ska även sambons inkomst registreras. Båda vårdnadshavarna ansvarar för att säga upp sin del av platsen. En vårdnadshavare kan alltså inte säga upp platsen för båda platsinnehavarna.

Familjeförändringar

Avgiften baseras på hushållets sammanlagda inkomst. Därför är det viktigt att du meddelar om det blir förändringar i hushållet som påverkar avgiften. Om ni flyttar isär eller om du blir sambo på nytt kontaktar du oss.

Kontroll av inkomst

Barn & Skola gör varje år en jämförelse av hushållens deklarerade inkomster med den inkomstuppgift som legat till grund för avgiften. Det innebär att hushåll som betalt för mycket i avgift kommer få pengar tillbaka och de som betalt för lite kommer få en extra faktura. Skillnader i avgifter under 1000 kronor justeras inte.

Varför inkomstjämförelse?

Genom att göra en kontroll av inkomst och avgift kan vi korrigera felaktigheter. Hushåll med lägre inkomst ska betala mindre i barnomsorgsavgift än hushåll med högre inkomst.

Vilket inkomstår kommer kontrolleras?

Under 2019 kommer vi jämföra inkomster och avgifter för de hushåll som haft barnomsorg under 2017.

Om du betalt för mycket i barnomsorgsavgift

Om jämförelsen visar att du uppgett för hög inkomst och därmed betalt för mycket i avgift kommer du under hösten få en utbetalningsavi på posten.

Om du betalt för lite i barnomsorgsavgift

Om jämförelsen visar att du uppgett för låg inkomst och därmed betalt för lite i avgift kommer du under hösten få en extra faktura. Extrafakturan kommer ha ett förfallodatum ett par månader framåt i tiden. Det är alltid den som var räkningsmottagare under det aktuella inkomståret som får fakturan.

Om du anser att vi fattat ett felaktigt beslut angående din avgift har du rätt till ny prövning. Du gör då en skriftlig ansökan om ny prövning till Barn & Skola.

Meddela alltid aktuella  inkomstuppgifter

För att barnomsorgsavgiften ska bli rätt är det viktigt att vi alltid har aktuella inkomstuppgifter. Varje gång din inkomst förändras meddelar du detta via vår e-tjänst Självservice förskola och fritids. Inkomsten anges brutto (innan skatt) per månad. Tänk på att ta med all skattepliktig inkomst.

Familjeförändringar

Avgiften baseras på hushållets sammanlagda inkomst. Därför är det viktigt att du meddelar om det blir förändringar i hushållet som påverkar avgiften. Om ni flyttar isär eller om du blir sambo på nytt kontaktar du oss.

Beräkna din månadsavgift

E-tjänst för beräkning

Först  väljer du månad och år och fyller i familjens sammanlagda inkomst. Sedan fyller du i födelseår, månad och dag för de barn som avgift ska beräknas.

För barn 3-5 år i pedagogisk omsorg beräknas inte avgiften rätt. Använd beräkningstabellen eller kontakta Lidköpings kommun så hjälper vi dig.

Till e-tjänsten för beräkning av månadsavgiften

Du kan också använda tabellerna för att göra en manuell beräkning.

Beräkningstabell för 2019

Om du har flera barn i förskoleverksamhet eller i fritidshem reduceras avgiften. Grundprincipen är att det äldsta barnet får den lägsta avgiften. Därför räknar du ditt yngsta barn som Barn 1 i tabellen nedan. Har du barn både i förskoleverksamhet och i fritidshem räknar du fritidshemsbarnet som barn två eller tre i den nedersta tabellen. Fjärde barnet är avgiftsfritt. Procentsatsen avser procent av hushållets bruttoinkomst.

Från 1 mars 2019 finns endast ett tidsintervall för barn i förskola och pedagogisk omsorg. Tidsintervallerna för barn i fritidshem togs bort 1 augusti 2010.

Ta med i beräkningen att barn 3-5 år med placering i förskola också får ett avdrag på 28 %.

Barn 1-5 år med plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Barn 1
Barn 2
Barn 3
3 %
max 1425 kr/månad
2 %
max 950 kr/månad
1 %
max 475 kr/månad

Barn 6-12 år med plats i fritidshem

Barn 1
Barn 2
Barn 3
2 %
max 950 kr/månad
1 %
max 475 kr/månad
1 %
max 475 kr/månad

Byte av fakturamottagare

Kontakta Lidköpings kommun om ni önskar byta fakturamottagare inom familjen.

Övrigt

De inkomstuppgifter som du meddelat oss kommer att kontrolleras mot skattemyndighetens uppgifter. Detta kan medföra att räkningsmottagaren krävs på retroaktiv betalning.

Fakturan skickas runt den 20:e varje månad och avser barnomsorgsavgiften för innevarande månad. Betalas inte avgiften på förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. Om avgiften inte betalas kan Barn- och skolnämnden besluta om förlorande av plats.

Alla 3-5 åringar har möjlighet att få delta tre timmar per dag i förskola avgiftsfritt från och med augusti det år barnet fyller tre år. Detta gäller under förutsättning att tiden ligger mellan 08.30 och 11.30 fem dagar i veckan. Barnet äter inte frukost och inte lunch och får inte heller vara på förskolan under loven. Avgiftsfri allmän förskola  följer skolåret och kan tidigast börja gälla det datum grundskolorna startar.

Övriga 3-5 åringar, med plats i förskola, får ett avdrag på 28% av avgiften som ska motsvara de avgiftsfria timmarna. Avdraget gäller oavsett hur många timmar barnet har och börjar gälla i augusti det år barnet fyller tre år. Under våren det år ditt barn fyller tre år kommer du få information om allmän förskola.

Barn placerade i pedagogisk omsorg omfattas inte av allmän förskola men även de får information och erbjudande om allmän förskola.

Semester eller annan frånvaro

Det är inte möjligt att ändra tider till avgiftsfri allmän förskola i samband med semester, ledighet eller annan frånvaro för att slippa avgift under ledigheten. Eftersom avgiften utgör en årsavgift som betalas med fast belopp under årets samtliga månader utgår avgift under även ledigheten. Av samma anledning går det inte heller att påbörja avgiftsfri allmän förskola i anslutning till, eller under skolloven.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen