Ansöka om plats

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

För att ansöka om plats i förskola använder du e-tjänsten Självservice förskola och fritids. Där kan du ansöka om en ny plats eller ansöka om omflyttning.

Ansökan kan göras nio månader innan du önskar placering och det är bra att ansöka i så god tid som möjligt. Ansök till den dag du önskar börja skola in ditt barn och räkna med att inskolningen kan ta upp till tio dagar. Barnet måste ha fyllt ett år när inskolningen börjar.

När vi fått din ansökan, registrerar vi den och du får ett bekräftelsebrev från oss. Du bör då logga in på vår e-tjänst och kontrollera att allt stämmer enligt dina önskemål. På e-tjänsten  loggar du in med E-legitimation, exempelvis Mobilt BankId.

Här gör du din ansökan till förskola

Förskola

Ansökan kan göras nio månader innan du önskar placering. Det är bra om du ansöker i så god tid som möjligt. Ansök till den dag du önskar att inskolningen ska börja och räkna med att inskolningen kan ta upp till 10 dagar. Barnet måste ha fyllt ett år när inskolningen börjar.

Omflyttning

Det är möjligt att begära omflyttning av ditt barn till annan förskola. Du gör då i en ny ansökan via e-tjänsten Självservice förskola och fritids. Så snart det blir möjligt att tillgodose din önskan om omflyttning får du ett erbjudande om plats.

De flesta omflyttningar blir möjliga under augusti månad. Det är då det frigörs platser eftersom de äldsta barnen slutar för att börja förskoleklass i skolan.

Önskemål

Vår ambition är att tillgodose dina önskemål så långt som möjligt men ibland kan det vara svårt. Vilken tidpunkt och var du önskar plats påverkar hur väl vi kan möta önskemålen. Är det ont om platser på den förskola du önskar försöker vi hitta en plats i ditt närområde.

När kan jag få plats?

Vi har en skyldighet att erbjuda dig en plats utan skäligt dröjsmål. Det innebär i praktiken att om du önskar plats med kort varsel har har vi ändå fyra månader på oss att ordna en plats någonstans i kommunen.

Turordning

Det finns vissa turordningsregler som vi  arbetar efter vid placeringarna av barnen. Utöver ansökningsdatum finns det annat som påverkar turordningen. Barn med rätt till särskilt stöd och om det finns äldre syskon placerade, är faktorer vi måste ta hänsyn till.

Prioriteringsordning vid placering

  • Barn som fått beslut om placering via Barn- och elevhälsan på grund av särskilda skäl.
  • Barn som har syskon placerade på förskolan, omflyttningar prioriteras.
  • Övriga enligt ködatum, omflyttningar prioriteras.

Enskild regi

Förutom de kommunala förskolorna finns det i Lidköping två förskolor i enskild regi: Montessoriförskolan Smultronstället och Svenska kyrkans förskola Pärlan. Vill du veta mer eller ansöka om plats kontaktar du respektive förskola direkt.

Ansökan kan göras nio månader innan du önskar placering. Det är bra om du ansöker i så god tid som möjligt. Ansök till den dag du önskar att inskolningen ska börja och räkna med att inskolningen kan ta upp till 10 dagar. Barnet måste ha fyllt ett år när inskolningen börjar.

Omflyttning

Det är möjligt att begära omflyttning av ditt barn till annan förskola. Du gör då i en ny ansökan via e-tjänsten Självservice förskola och fritids. Så snart det blir möjligt att tillgodose din önskan om omflyttning får du ett erbjudande om plats.

De flesta omflyttningar blir möjliga under augusti månad. Det är då det frigörs platser eftersom de äldsta barnen slutar för att börja förskoleklass i skolan.

Önskemål

Vår ambition är att tillgodose dina önskemål så långt som möjligt men ibland kan det vara svårt. Vilken tidpunkt och var du önskar plats påverkar hur väl vi kan möta önskemålen. Är det ont om platser på den förskola du önskar försöker vi hitta en plats i ditt närområde.

När kan jag få plats?

Vi har en skyldighet att erbjuda dig en plats utan skäligt dröjsmål. Det innebär i praktiken att om du önskar plats med kort varsel har har vi ändå fyra månader på oss att ordna en plats någonstans i kommunen.

Turordning

Det finns vissa turordningsregler som vi  arbetar efter vid placeringarna av barnen. Utöver ansökningsdatum finns det annat som påverkar turordningen. Barn med rätt till särskilt stöd och om det finns äldre syskon placerade, är faktorer vi måste ta hänsyn till.

Prioriteringsordning vid placering

  • Barn som fått beslut om placering via Barn- och elevhälsan på grund av särskilda skäl.
  • Barn som har syskon placerade på förskolan, omflyttningar prioriteras.
  • Övriga enligt ködatum, omflyttningar prioriteras.