Ågårdsskogens förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Ågårdsskogens förskola

Tallskogsvägen 2
531 51 Lidköping

Ågårdskogens förskola ligger vid Ågårdskogens vårdcentrum med skogen alldeles utanför förskolans gård.

Skogen bjuder på många utmaningar och naturupplevelser. I närområdet finns också en isbana och vill man gå lite längre kan man promenera till stadsträdgården. Från hösten 2018 har förskolan helt nyrenoverade lokaler.

Förskolans utemiljö är uppdelad i olika gårdar som erbjuder varierande utmaningar.

Gårdarna med skogen tätt inpå ger en lugn atmosfär. En dag hos oss innehåller en blandning av lek ute och inne där vissa delar är planerad verksamhet.

Vi ställer in våra planerade rundturer på tisdagar för att minska risken för smittspridning.

Avdelningar/HemvisterStubben, Stenen, Kotten, Eken, Björken, Rönnen
Antal platserCirka 100
Antal pedagogerCirka 19
Antal heltidstjänsterCirka 17

Verksamhetsidé

Vi arbetar för att omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi tar vara på barnens nyfikenhet och erfarenheter som barnen har med sig när de börjar hos oss. Barnen ges möjlighet att lära av varandra och lära med hjälp av vuxna som stöd och medforskande.

Hos oss är barn lika och olika = unika. Unika individer som utvecklas till framtidens världsmedborgare.

Våra ledord:

Glädje: Miljön och innehållet i verksamheten ska locka fram upptäckarlust och nyfikenhet genom att vara både innehållsrik och variationsrik.

Lek: Atmosfären på förskolan ska andas glädje där leken får ta stor plats. Ur leklust och glädje kommer utveckling och lärande. Vi använder medvetet lek för att stimulera fantasi, kommunikation, kreativitet, samarbete och bearbetning av upplevelser.

Grundverksamhet: I grundverksamheten ingår omsorg, väl avvägd dagsrytm och rutiner. Grundverksamheten blir ramarna inom vilket förskolans verksamhet ryms.

Socialt samspel: För oss är det viktigt att visa på hur det är att vara en bra kompis, få förståelse för andra människor, att dela med sig, hjälpa andra, följa regler, visa hänsyn, omtanke och respekt för andra.

Lärande: Miljön och verksamheten ska ge barnen möjligheter att vara kompetenta. Här ser vi att samspelet mellan barn, pedagoger och miljö är viktigt. Upplevelser och tilltro till sin egen förmåga har stor betydelse.

Lika värde: Här är pedagogernas förhållningssätt där barnen ska mötas av respekt och hänsyn viktigt. Vuxna blir förebilder för etiska värden.

Avdelningar/Hemvister

 

Förskolan organiseras i två arbetslag med tre hemvister i varje. I arbetslaget har vi en hemvist för de yngsta barnen och två för de äldre.

I hemvisten delas barnen in i mindre grupper. Här får barnen leka i miljöer som är anpassade efter ålder, behov och intressen. Våra miljöer stimulerar lek, lärande och utveckling.

Vi arbetar för att omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi tar vara på barnens nyfikenhet och erfarenheter som barnen har med sig när de börjar hos oss. Barnen ges möjlighet att lära av varandra och lära med hjälp av vuxna som stöd och medforskande.

Hos oss är barn lika och olika = unika. Unika individer som utvecklas till framtidens världsmedborgare.

Våra ledord:

Glädje: Miljön och innehållet i verksamheten ska locka fram upptäckarlust och nyfikenhet genom att vara både innehållsrik och variationsrik.

Lek: Atmosfären på förskolan ska andas glädje där leken får ta stor plats. Ur leklust och glädje kommer utveckling och lärande. Vi använder medvetet lek för att stimulera fantasi, kommunikation, kreativitet, samarbete och bearbetning av upplevelser.

Grundverksamhet: I grundverksamheten ingår omsorg, väl avvägd dagsrytm och rutiner. Grundverksamheten blir ramarna inom vilket förskolans verksamhet ryms.

Socialt samspel: För oss är det viktigt att visa på hur det är att vara en bra kompis, få förståelse för andra människor, att dela med sig, hjälpa andra, följa regler, visa hänsyn, omtanke och respekt för andra.

Lärande: Miljön och verksamheten ska ge barnen möjligheter att vara kompetenta. Här ser vi att samspelet mellan barn, pedagoger och miljö är viktigt. Upplevelser och tilltro till sin egen förmåga har stor betydelse.

Lika värde: Här är pedagogernas förhållningssätt där barnen ska mötas av respekt och hänsyn viktigt. Vuxna blir förebilder för etiska värden.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta