Björkhaga förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Björkhaga förskola

Långgatan 19
531 75 Järpås

Björkhaga förskola finns i Järpås och ligger i den tättbebyggda delen av orten.

Björkhaga fsk klar

Förskolan består av fem avdelningar indelat i tre arbetslag. Kålfjärilen och Fjärilslarven är ett arbetslag och har tillsammans de allra yngsta barnen på förskolan. Citronfjärilen och Blåvingen är ett arbetslag och de har tillsammans barnen i de mellersta åldrarna på förskolan. De två arbetslagen vistas i lokaler i anslutning till Björkhaga äldreboende. Det tredje arbetslaget är avdelningen Nässelfjärilen som vistas i lokaler på Järpås skola.

Förskolan är renoverad 2013 så lokalerna som tidigare var byggt som äldreboende är nu fräscha och rustade för att bättre passa till förskoleverksamhet. I samband med att insidan fick ett lyft så fick vi även lov att utöka utegården mot den befintliga dungen som ligger i anslutning till förskolan. Det gör att barnen nu har möjlighet att leka både på planerad yta samt i naturlig skogsmiljö.

Vi arbetar mycket med lärplattformen Tango där vi använder oss av anslagstavlan för att delge information till vårdnadshavare. Vi använder även loggbok för att dokumentera barnets lärande och diskutera för att lägga upp bilder och dokumentation på vad vi gör lite mer allmänt med alla barnen.

Avdelningar/HemvisterKålfjärilen, Fjärilslarven, Citronfjärilen, Blåvingen och Nässelfjärilen
Antal platserCirka 60
Antal pedagogerCirka 11
Antal heltidstjänsterCirka 9,75

Verksamhetsidé

Björkhaga förskola och Järpås skolas värdegrundsmaskot är en larv som heter LITA. Barnen på Järpås skola har varit med och tagit fram hur hen ser ut. LITA står för skolans och förskolans gemensamma ledord.

L som i lärande – alla barn i förskolan och skolan ska ha rätt till ett lustfyllt lärande.

I som i inflytande – alla barn har rätt att säga sin åsikt, att få ha ett reellt inflytande i sin förskoledag och att bli lyssnad på.

T som i trygghet – alla barn ska känna sig trygga med andra barn och med alla vuxna de kommer i kontakt med. Alla barn ska känna trygghet att vistas i alla förskolans och skolans lokaler samt utemiljö.

A som i ansvar – alla barn och vuxna tar ansvar för material och miljöer. Var och en ansvarar för att vara en bra kompis och bidra till en god stämning på förskolan.

Avdelningar/Hemvister

På Björkhaga förskola finns avdelningarna Blåvingen, Citronfjärilen, Fjärilslarven, Kålfjärilen och Nässelfjärilen. Här arbetar personalen i 3 olika arbetslag utifrån sina olika kompetenser. På Kålfjärilen och Fjärilslarven är det allra yngsta barnen. På Citronfjärilen och Blåvingen är barnen i de mellersta åldrarna. På Nässelfjärilen är femåringarna, de vistas i lokaler på Järpås skola.

Björkhaga förskola och Järpås skolas värdegrundsmaskot är en larv som heter LITA. Barnen på Järpås skola har varit med och tagit fram hur hen ser ut. LITA står för skolans och förskolans gemensamma ledord.

L som i lärande – alla barn i förskolan och skolan ska ha rätt till ett lustfyllt lärande.

I som i inflytande – alla barn har rätt att säga sin åsikt, att få ha ett reellt inflytande i sin förskoledag och att bli lyssnad på.

T som i trygghet – alla barn ska känna sig trygga med andra barn och med alla vuxna de kommer i kontakt med. Alla barn ska känna trygghet att vistas i alla förskolans och skolans lokaler samt utemiljö.

A som i ansvar – alla barn och vuxna tar ansvar för material och miljöer. Var och en ansvarar för att vara en bra kompis och bidra till en god stämning på förskolan.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta