Djurgårdens förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Djurgårdens förskola

De la Gardievägen 36
531 50 Lidköping

Djurgårdens förskola ligger i centrala Lidköping. Vi har nära till bland annat natur, vatten, lekplatser och bibliotek.

På förskolan finns den äldre charmen kvar men lokaler och miljöer är anpassade efter vår verksamhet. Miljön anpassas också i takt med barnens behov av utveckling. Vår mat lagas på förskolan av egen kokerska som även har utbildning på specialkost.

Vi arbetar med språk och kommunikation som är grunden för all vidare utveckling i barnens värld. Vi vet också att lekens är viktig i barnens utveckling.

Vi vill ge barnen upplevelser i naturen och vi vill lägga grunden till att de får mötas i ett socialt sammanhang. Här arbetar vi utifrån värdegrunden i förskolans läroplan och vi använder oss bland annat av ett material som heter Start/StegVis.

Avdelningar/HemvisterElefanten, Humlan och Igelkotten.
Antal platserCirka 54-58
Antal pedagogerCirka 11
Antal heltidstjänsterCirka 9,25

Verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé bygger på 3 värdeord:

Välbefinnande, lek & lärande

”Förskola för Hållbar utveckling och hållbara lösningar.”

Välbefinnande för oss har sin utgångspunkt i trygghet. Vi skapar trivsel och ett välkomnande klimat tillsammans genom att vara en god kamrat, att mötas, hjälpas åt, vara flexibla, reflektera tillsammans och stanna upp i vardagen och känna oss nöjda. Lust, skratt och glädje är centralt. I våra verksamheter är natur och utepedagogik en källa till frisk luft, motorik, aktivitet och vila. Vi arbetar i mindre grupper för att skapa utrymme för varje enskilt barn, arbeta med gruppkänsla och lugna trivsamma miljöer.

Lek är ett begrepp som återkommer i läroplanens olika delar.  För vår enhet betyder lek en arena för sociala förmågor att utvecklas, ett sätt att bearbeta sin omvärld på och göra saker begripliga. Barns spontana lek och lek som är vuxenstyrd får stort utrymme i våra verksamheter. Lek är grunden för utveckling och lärande och välbefinnande. Lek utvecklar både motorik, kommunikation och fantasi. Vi vill skapa lekro för våra barn och ge dem inspirerande miljöer som utmanar deras lek vidare.

Lärande för oss handlar om delaktighet i vardagen där vi tillsammans gillar att testa och pröva olika saker, utmaningar, kreativa lärprocesser & upptäckarglädje. Pedagoger och barn lär tillsammans, tar tillvara på barnens intresse och använder varandra som fiffiga kompisar. En stark självkänsla och självtillit skapar förutsättningar för barnen att komma längre i sitt lärande och detta bygger vi genom ett stadigt fundament i anknytning, omsorg och inflytande. Vi arbetar mycket med barnens förhållningsätt mot varandra. I förskolans verksamhet ses olikheter som en tillgång.

Avdelningar/Hemvister

Humlan är en avdelning för de yngsta barnen mellan 1-3 år. Här har vi max 12 barn under året.

Elefanten är en avdelning med åldrarna 3-5 år. Beroende på antalet inskrivna barn i huset varierar vi oss mellan 20-26 barn i gruppen som delas i mindre grupper under dagen. Humlan och Elefanten samarbetar över avdelningarna med personalen.

Igelkotten är en avdelning 1-5 år men arbetar i mindre konstellationer under större delen av dagen.

Personalen samarbetar i huset och hjälps åt vid öppningar och stängningar. Öppningsavdelning är Elefanten då den är centralt placerad i huset.

Vår verksamhetsidé bygger på 3 värdeord:

Välbefinnande, lek & lärande

”Förskola för Hållbar utveckling och hållbara lösningar.”

Välbefinnande för oss har sin utgångspunkt i trygghet. Vi skapar trivsel och ett välkomnande klimat tillsammans genom att vara en god kamrat, att mötas, hjälpas åt, vara flexibla, reflektera tillsammans och stanna upp i vardagen och känna oss nöjda. Lust, skratt och glädje är centralt. I våra verksamheter är natur och utepedagogik en källa till frisk luft, motorik, aktivitet och vila. Vi arbetar i mindre grupper för att skapa utrymme för varje enskilt barn, arbeta med gruppkänsla och lugna trivsamma miljöer.

Lek är ett begrepp som återkommer i läroplanens olika delar.  För vår enhet betyder lek en arena för sociala förmågor att utvecklas, ett sätt att bearbeta sin omvärld på och göra saker begripliga. Barns spontana lek och lek som är vuxenstyrd får stort utrymme i våra verksamheter. Lek är grunden för utveckling och lärande och välbefinnande. Lek utvecklar både motorik, kommunikation och fantasi. Vi vill skapa lekro för våra barn och ge dem inspirerande miljöer som utmanar deras lek vidare.

Lärande för oss handlar om delaktighet i vardagen där vi tillsammans gillar att testa och pröva olika saker, utmaningar, kreativa lärprocesser & upptäckarglädje. Pedagoger och barn lär tillsammans, tar tillvara på barnens intresse och använder varandra som fiffiga kompisar. En stark självkänsla och självtillit skapar förutsättningar för barnen att komma längre i sitt lärande och detta bygger vi genom ett stadigt fundament i anknytning, omsorg och inflytande. Vi arbetar mycket med barnens förhållningsätt mot varandra. I förskolans verksamhet ses olikheter som en tillgång.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta