Ekestubbens förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Ekestubbens förskola

Mariagatan 2
531 38 Lidköping

Ekestubbens förskola ligger i stadsdelen Margretelund. Vår närmaste granne är Östbyskolan.

Vi har nära till skogen som vi besöker ofta. Här kan vi på olika sätt arbeta med miljön och dess djur och växter. Vi möter årstidernas skiftningar och väder och vi har vår egen naturruta som vi använder för att utforska.

Fokus i vår verksamhet är Läroplanen för förskolan och Likabehandlingsplanen. Förskolan har tre avdelningar för barn i åldern 1-5 år men också två avdelningar för enbart yngre barn och två avdelningar för enbart äldre barn. Ekestubbens förskola är certifierad med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling och vi har även certifierade med Grön flagg.

Ekestubbens förskola har under hösten och vintern 2016 genomgått en helrenovering och utbyggnad.  Lokalerna är ljusa och fina och anpassade för  dagens lärande och utveckling. Vi har två nya innergårdar som lämpar sig bra för temaarbeten.

Avdelningar/HemvisterSnigeln, Nyckelpigan, Pingvinen, Fjärilen, Elefanten, Myran och Gräshoppan.
Antal platserCirka 126
Antal pedagogerCirka 25
Antal heltidstjänsterCirka 22,4

Verksamhetsidé

Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi ser leken som en stark drivkraft för lärande och det sociala samspelet. Demokrati för oss är att barnens erfarenheter, åsikter och idéer ligger till grund för hur verksamheten växer fram.

Förskolan är en unik plats där barnen får möjlighet lära genom att leka. Vi lägger stor vikt vid att skapa miljöer både ute och inne som inspirerar barnen i deras lek och undersökande. Våra miljöer ska också ge stora möjligheter till samspel. Vårt material och våra miljöer förändras och arbetas fram gemensamt med barnen. Det gör att vi pedagoger kan stödja dem i deras samspel, lek och lärande.

Avdelningar/Hemvister

Ekestubbens förskola består av sju avdelningar och pedagogerna är indelade i tre arbetslag. Varje arbetslag planerar, dokumenterar och utvärderar sin verksamhet tillsammans. Avdelningarna har ett nära samarbete och förskolan öppnas och stängs ihop. De avdelningar som finns på Ekestubbens förskola är Snigeln, Elefanten, Gräshoppan, Myran, Nyckelpigan, Pingvinen och Fjärilen. På Pingvinen och Fjärilen där de allra minsta barnen vistas, delas avdelningarna in i två mindre barngrupper vardera under dagen.

  • Snigeln och Nyckelpigan med barn i åldern 1 – 3 år
  • Pingvinen och Fjärilen barn i åldern 3 – 5 år
  • Elefanten, Myran och Gräshoppan med barn i åldern 1 – 5 år

Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi ser leken som en stark drivkraft för lärande och det sociala samspelet. Demokrati för oss är att barnens erfarenheter, åsikter och idéer ligger till grund för hur verksamheten växer fram.

Förskolan är en unik plats där barnen får möjlighet lära genom att leka. Vi lägger stor vikt vid att skapa miljöer både ute och inne som inspirerar barnen i deras lek och undersökande. Våra miljöer ska också ge stora möjligheter till samspel. Vårt material och våra miljöer förändras och arbetas fram gemensamt med barnen. Det gör att vi pedagoger kan stödja dem i deras samspel, lek och lärande.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta