Filsbäcks förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Filsbäcks förskola

Uddeholmsvägen 4
531 70 Lidköping

Filsbäcks förskola ligger mitt i Filsbäck. Den skymtas bakom träden till höger om man kör från Lidköping mot Källby.

Filsbäck förskola

Ett stenkast från förskolan ligger även Filsbäcks fritidshem, Bojen. Det ger goda förutsättningar för samarbete under delar av året. Förskolan har en vacker utegård med många typer av lekmiljöer och en grillplats under tallarna. Verksamheten består av Vitsippan som är en 1-3 årsavdelning och Blåsippan som är 3-6 årsavdelning.

Vi har fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Det betyder att vi arbetar medvetet och långsiktigt utifrån perspektiven social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. I detta är Grön flagg-arbetet ett värdefullt verktyg precis som likabehandlingsarbetet.

Avdelningar/HemvisterBlåsippan och Vitsippan
Antal platserCirka 36
Antal pedagoger6-7
Antal heltidstjänsterCirka 6,0

Verksamhetsidé

Våra centrala värden på Filsbäcks förskola är välbefinnande, nyfikenhet och demokrati.

Vi vill tillsammans skapa trivsel och ett välkomnande klimat genom att mötas, hjälpas åt, vara flexibla, reflektera tillsammans och stanna upp i vardagen och känna oss nöjda. Lust, skratt och glädje är centralt.

Ledstjärnan är vårt värdegrundsarbete och innehåller begreppen; respekt, empati, trygghet, ansvar och glädje.

Avdelningar/Hemvister

Filsbäcks förskola består av två avdelningar; Blåsippan 1-3 år och Vitsippan 3-5 år.

Våra centrala värden på Filsbäcks förskola är välbefinnande, nyfikenhet och demokrati.

Vi vill tillsammans skapa trivsel och ett välkomnande klimat genom att mötas, hjälpas åt, vara flexibla, reflektera tillsammans och stanna upp i vardagen och känna oss nöjda. Lust, skratt och glädje är centralt.

Ledstjärnan är vårt värdegrundsarbete och innehåller begreppen; respekt, empati, trygghet, ansvar och glädje.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta