Fredriksdals förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Fredriksdals förskola

Floragatan 2
531 39 Lidköping

Fredriksdals förskola ligger i centrala Lidköping. Vi har nära till torg, hamn, parker och broar och inte långt härifrån finns fina skogsområden.

Förskolan är organiserad i tre hemvister; Stjärnan och Månen för de yngsta barnen och Solen för de äldre. Vi arbetar utifrån uppdraget i förskolans läroplan. Där är lust, delaktighet och lika värde är våra prioriterade värden.

Vi vill erbjuda en förskola som är inspirerande, utforskande och inbjudande. Det gör vi genom att skapa en verksamhet som väcker nyfikenhet och motiverar till ett lustfyllt lärande.

Glädje är viktigt för barn och pedagoger. Vår verksamhet bygger på barnens tankar och idéer. Vi arbetar med barns inflytande för att barnen ska få känna engagemang och tillhörighet. Alla ska känna sig respekterade. För oss är det viktigt att stärka barnens självkänsla och identitet.

Avdelningar/HemvisterStjärnan, Månen och Solen
Antal platserCirka 58
Antal pedagogerCirka 12
Antal heltidstjänsterCirka 9,6

Verksamhetsidé

Fredriksdals förskola har i arbetet med sin framtidsplan valt värdena Lust, Delaktighet och Lika värde. Dessa värden är väsentliga byggstenar. Vi arbetar utifrån dem  i våra tankeprocesser och senare också våra utvärderingar av verksamheten.

Lust

  • Vi erbjuder en inspirerande, utforskande och inbjudande verksamhet som väcker nyfikenhet och motiverar till ett lustfyllt lärande. Glädje är viktigt för barn och pedagoger.

 Delaktighet

  • Vi erbjuder en verksamhet som bygger på barnens tankar och idéer.
  • Vi arbetar med barns inflytande för att barnen ska få känna engagemang och tillhörighet.

 Lika värde

  • Vi erbjuder en verksamhet där alla ska få känna sig respekterade.
  • Vi arbetar för att stärka barnens självkänsla och identitet.

Avdelningar/Hemvister

Förskolan är organiserad i tre hemvister; Stjärnan och Månen för de yngsta barnen och Solen för de äldre. Inom hemvisterna och avdelningarna delas barnen in i mindre grupper under dagen. Här får barnen på ett lustfyllt sätt med stöd av pedagogerna lära i miljöer som är anpassade efter ålder, behov och intressen.

På Fredriksdals förskola skapar vi möjligheter för barnen att få prova saker själva och vi låter dem göra egna val. Miljön och materialet är anpassad efter barnens ålder.

Vi arbetar i olika teman där barnen styr verksamhetens innehåll av deras tankar och intressen. Regelbunden pedagogisk dokumentation och reflektion ligger till grund för fortsatt planering av verksamheten.

Fredriksdals förskola har i arbetet med sin framtidsplan valt värdena Lust, Delaktighet och Lika värde. Dessa värden är väsentliga byggstenar. Vi arbetar utifrån dem  i våra tankeprocesser och senare också våra utvärderingar av verksamheten.

Lust

  • Vi erbjuder en inspirerande, utforskande och inbjudande verksamhet som väcker nyfikenhet och motiverar till ett lustfyllt lärande. Glädje är viktigt för barn och pedagoger.

 Delaktighet

  • Vi erbjuder en verksamhet som bygger på barnens tankar och idéer.
  • Vi arbetar med barns inflytande för att barnen ska få känna engagemang och tillhörighet.

 Lika värde

  • Vi erbjuder en verksamhet där alla ska få känna sig respekterade.
  • Vi arbetar för att stärka barnens självkänsla och identitet.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan