Hagaängs förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Hagaängs förskola

Spolegatan 8
531 52 Lidköping

Hagaängs förskola ligger i ett villaområde i centrala Lidköping. Här har vi närhet till skogen men också till centrum. Hela förskolan renoverades under 2016-2017 och hösten 2017 flyttade vi in i nyrenoverade och fina lokaler.

Vi arbetar med språk och kommunikation som är grunden för all vidare utveckling i barnens värld. Vi vet också att leken är viktig i barnens utveckling.

Vi vill ge barnen upplevelser i naturen och vi vill lägga grunden till att barnen får mötas i ett socialt sammanhang. Här arbetar vi utifrån värdegrunden i förskolans läroplan. Vi jobbar för att skapa en bra anknytning med barn och föräldrar för att barnen ska känna trygghet och välbefinnande.

Vår mat lagas på förskolan av egen kokerska som även har utbildning på specialkost.

Avdelningar/HemvisterLejongropen, Småfolket, Spökhuset, Mattisborgen och Trollskogen.
Antal platserCirka 90-95
Antal pedagogerCirka 20
Antal heltidstjänsterCirka 15,5

Verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé bygger på 3 värdeord:

Välbefinnande, lek & lärande

”Förskola för Hållbar utveckling och hållbara lösningar.”

Välbefinnande för oss har sin utgångspunkt i trygghet. Vi skapar trivsel och ett välkomnande klimat tillsammans genom att vara en god kamrat, att mötas, hjälpas åt, vara flexibla, reflektera tillsammans och stanna upp i vardagen och känna oss nöjda. Lust, skratt och glädje är centralt. I våra verksamheter är natur och utepedagogik en källa till frisk luft, motorik, aktivitet och vila. Vi arbetar i mindre grupper för att skapa utrymme för varje enskilt barn, arbeta med gruppkänsla och lugna trivsamma miljöer.

Lek är ett begrepp som återkommer i läroplanens olika delar.  För vår enhet betyder lek en arena för sociala förmågor att utvecklas, ett sätt att bearbeta sin omvärld på och göra saker begripliga. Barns spontana lek och lek som är vuxenstyrd får stort utrymme i våra verksamheter. Lek är grunden för utveckling och lärande och välbefinnande. Lek utvecklar både motorik, kommunikation och fantasi. Vi vill skapa lekro för våra barn och ge dem inspirerande miljöer som utmanar deras lek vidare.

Lärande för oss handlar om delaktighet i vardagen där vi tillsammans gillar att testa och pröva olika saker, utmaningar, kreativa lärprocesser & upptäckarglädje. Pedagoger och barn lär tillsammans, tar tillvara på barnens intresse och använder varandra som fiffiga kompisar. En stark självkänsla och självtillit skapar förutsättningar för barnen att komma längre i sitt lärande och detta bygger vi genom ett stadigt fundament i anknytning, omsorg och inflytande. Vi arbetar mycket med barnens förhållningsätt mot varandra. I förskolans verksamhet ses olikheter som en tillgång.

Avdelningar/Hemvister

Från och med höstterminen 2020 har Hagaängs förskola 6 hemvister/ avdelningar. Utifrån det politiska uppdraget om minskade barngrupper för de yngsta finns nu tre grupper istället för 2 på förskolan. I dessa grupper är det max 12 barn inskrivna..

Mattisborgen, Småfolket och Lilltroll inrymmer barn 1-3 år.
Spökhuset, Lejongropen och Troll inrymmer barn 3-5 år.

Förskolans utegård är delad i 2 utrymmen där den ena sidan är anpassad till de yngre barnen.

Vår verksamhetsidé bygger på 3 värdeord:

Välbefinnande, lek & lärande

”Förskola för Hållbar utveckling och hållbara lösningar.”

Välbefinnande för oss har sin utgångspunkt i trygghet. Vi skapar trivsel och ett välkomnande klimat tillsammans genom att vara en god kamrat, att mötas, hjälpas åt, vara flexibla, reflektera tillsammans och stanna upp i vardagen och känna oss nöjda. Lust, skratt och glädje är centralt. I våra verksamheter är natur och utepedagogik en källa till frisk luft, motorik, aktivitet och vila. Vi arbetar i mindre grupper för att skapa utrymme för varje enskilt barn, arbeta med gruppkänsla och lugna trivsamma miljöer.

Lek är ett begrepp som återkommer i läroplanens olika delar.  För vår enhet betyder lek en arena för sociala förmågor att utvecklas, ett sätt att bearbeta sin omvärld på och göra saker begripliga. Barns spontana lek och lek som är vuxenstyrd får stort utrymme i våra verksamheter. Lek är grunden för utveckling och lärande och välbefinnande. Lek utvecklar både motorik, kommunikation och fantasi. Vi vill skapa lekro för våra barn och ge dem inspirerande miljöer som utmanar deras lek vidare.

Lärande för oss handlar om delaktighet i vardagen där vi tillsammans gillar att testa och pröva olika saker, utmaningar, kreativa lärprocesser & upptäckarglädje. Pedagoger och barn lär tillsammans, tar tillvara på barnens intresse och använder varandra som fiffiga kompisar. En stark självkänsla och självtillit skapar förutsättningar för barnen att komma längre i sitt lärande och detta bygger vi genom ett stadigt fundament i anknytning, omsorg och inflytande. Vi arbetar mycket med barnens förhållningsätt mot varandra. I förskolans verksamhet ses olikheter som en tillgång.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta