Lidåkers förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Lidåkers förskola

Majorsallén 79
531 39 Lidköping

Lidåkers förskola består av två nybyggda hus som är belägna i ett lugnt bostadsområde nära centrum.

I skogen bredvid ges barnen möjlighet att på nära håll uppleva och utforska naturen. Närheten till stans nya vattentorn väcker nyfikenhet hos barnen, vilket ofta leder till olika projekt.

På Lidåkers förskola finns sju hemvister; Jollen, Ekan och Skutan, Droppen, Vinden, Brisen och Kulingen. Här finns också de gemensamma miljöerna; Hamnen och Piren. Vi har moderna lokaler som vi planerat utifrån förskolans läroplan. Bland annat finns en vattenateljé där barnen erbjuds att utforska och experimentera. Förskolans gård är indelad i fyra delar. Varje del utmanar och inspirerar barnen till varierad lek och ger stimulans utifrån alla sinnen.

Avdelningar/HemvisterJollen, Ekan, Skutan, Droppen, Vinden, Brisen och Kulingen.
Antal platser180
Antal pedagogerCirka 33
Antal heltidstjänsterCirka 30

Verksamhetsidé

Lidåkers förskola är en meningsskapande arena där vi lyfter fram det lustfyllda lärandet. Vi anser att barn är kompetenta och att de ska ges möjlighet till delaktighet, inflytande och ansvar. Hos oss möter barnen medforskande pedagoger i en inspirerande och lärande miljö.

Vår profil: Språk och kommunikation – nyckeln till omvärlden.

Avdelningar/Hemvister

På Lidåkers förskola finns sju hemvister. Från hösten 2018 kommer Jollen och  Droppen att vara hemvist för de yngsta barnen. Ekan, Skutan, Brisen och Vinden är då hemvister för mellanbarnen och på Kulingen är femåringarna.

Varje hemvist erbjuder barnen lek- och lärmiljöer utifrån förskolans läroplan. Det är ålder, behov och intressen som styr innehållet. Miljöerna stimulerar till lek, lärande och utveckling.

Inom hemvisterna och avdelningarna delas barnen  in i mindre grupper under dagen. Här får barnen på ett lustfyllt sätt med stöd av pedagogerna lära i miljöer som är anpassade efter ålder, behov och intressen.

Lidåkers förskola är en meningsskapande arena där vi lyfter fram det lustfyllda lärandet. Vi anser att barn är kompetenta och att de ska ges möjlighet till delaktighet, inflytande och ansvar. Hos oss möter barnen medforskande pedagoger i en inspirerande och lärande miljö.

Vår profil: Språk och kommunikation – nyckeln till omvärlden.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta