Majåkers förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Majåkers förskola

Kockgårdsgatan 4
531 41 Lidköping

Majåkers förskola är den större av de två förskolorna på Majåker och består av sex barngrupper. Vi leker, utforskar och upplever tillsammans med barnen både inne och ute. Förskolan har en stor härlig gård och i närområdet finns det tillgång till både skog och flera lekplatser.

Hösten 2019 har vi börjat arbeta med färre barn i grupperna. De yngsta barnen ska vara som flest 12.

Barnen har tillgång till miljöer som är både inspirerande och utvecklande och de är anpassade efter barnens ålder och behov. Tillsammans med barnen skapar vi bra lärandemiljöer.

På Majåkers förskola finns ett Föräldrasamråd som är ett forum för föräldrars delaktighet i förskolornas verksamhet. Förskolan har fått utmärkelsen för Hållbar utveckling och är certifierade för Grön flagg.

Förskolans uppdrag enligt Läroplan för förskolan, Lpfö 18 är att förskolan ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

BarngrupperSödra sidan: Majåkers förskola Röd, Majåkers förskola Gul och Majåkers förskola Orange.
Norra sidan: Majåkers förskola Blå, Majåkers förskola Lila och Majåkers förskola Grön.
Antal platser72
Antal pedagoger14
Antal heltidstjänster12,5

Verksamhetsidé

Vi leker, utforskar och förundras tillsammans och arbetar med olika tema eller projekt. Barnens intresse och frågor driver arbetet framåt. Vi ser barnen som kompetenta, tänkande och unika individer som skall ges möjlighet att växa och utvecklas i en föränderlig och stimulerande miljö.

Vi arbetar aktivt med värdegrunden, respekterar varandra och ser varandras olikheter som en tillgång.

Vår verksamhetsidé: Barn och pedagoger är

”OLIKA MEN LIKA BRA” tillsammans ska vi bli vårt bästa jag.

Vi på Majåkers förskolor står för mångfald, mänskliga rättigheter, kärlek och möjligheten att få vara sig själv. 

Avdelning/hemvist

Södra sidan: Majåkers förskola Röd, Majåkers förskola Gul och Majåkers förskola Orange.

Norra sidan: Majåkers förskola Blå, Majåkers förskola Lila och Majåkers förskola Grön.

Vi leker, utforskar och förundras tillsammans och arbetar med olika tema eller projekt. Barnens intresse och frågor driver arbetet framåt. Vi ser barnen som kompetenta, tänkande och unika individer som skall ges möjlighet att växa och utvecklas i en föränderlig och stimulerande miljö.

Vi arbetar aktivt med värdegrunden, respekterar varandra och ser varandras olikheter som en tillgång.

Vår verksamhetsidé: Barn och pedagoger är

”OLIKA MEN LIKA BRA” tillsammans ska vi bli vårt bästa jag.

Vi på Majåkers förskolor står för mångfald, mänskliga rättigheter, kärlek och möjligheten att få vara sig själv. 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta