Örslösa förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Örslösa förskola

Tegelvägen 1
531 97 Lidköping

Välkomna till Örslösa förskola!

Förskolan ligger i ett naturskönt område nära till skog, lekplatser och vackra promenadstråk.

Våra barngrupper är åldershomogen där pedagogerna arbetar i team. Genom att arbeta så finns det möjlighet att hålla nere antalet barn i varje grupp mesta delen av deras vistelsetid. Arbetssättet är grundat på forskning av Pia Williams, Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan, framstående forskare inom områden i pedagogik. Forskningen har visat att arbetssättet har stor inverkan på deras trygghet, delaktighet, inlärning, utveckling och välbefinnande. Vilket går hand i hand med vår vision.

Vi vill tillsammans skapa barnens bästa förskola! En förskola med fokus på lärande där barn ska känna sig trygga, delaktiga och framförallt känna glädje.

Läroplanen för förskolan genomsyrar vår verksamhet med systematisk kvalitetsuppföljning av kunskap, undervisning och lärande, normer och värden, inflytande och ansvar samt övergång, samverkan och omvärld. Barnens egen lek ses som mycket viktig och i den ser vi möjligheter och utmaningar. Barnen ska ges en bra start till ett livslångt lärande genom att vi förenar omsorg med pedagogisk verksamhet.

Avdelningar/HemvisterHumlan, Gräshoppan, Larven, Nyckelpigan och Trollsländan
Antal platserCirka 53
Antal pedagogerCirka 12
Antal heltidstjänsterCirka 9,85

Verksamhetsidé

Vi vill tillsammans skapa barnens bästa förskola! En förskola med fokus på lärande där barn ska känna sig trygga, delaktiga och framförallt känna glädje.

Läroplanen för förskolan genomsyrar vår verksamhet med systematisk kvalitetsuppföljning av kunskap, undervisning och lärande, normer och värden, inflytande och ansvar samt övergång, samverkan och omvärld. Barnens egen lek ses som mycket viktig och i den ser vi möjligheter och utmaningar. Barnen ska ges en bra start till ett livslångt lärande genom att vi förenar omsorg med pedagogisk verksamhet.

Avdelningar/Hemvister

På förskolan finns fem avdelningar/barngrupper: Gräshoppan, Humlan, Larven, Nyckelpigan och Trollsländan.

Nyckelpigan: 1-åringar
Larven, 2-åringar
Humlan, 3-åringar
Gräshoppan, 4-åringar
Trollsländan, 5-åringar

Vi vill tillsammans skapa barnens bästa förskola! En förskola med fokus på lärande där barn ska känna sig trygga, delaktiga och framförallt känna glädje.

Läroplanen för förskolan genomsyrar vår verksamhet med systematisk kvalitetsuppföljning av kunskap, undervisning och lärande, normer och värden, inflytande och ansvar samt övergång, samverkan och omvärld. Barnens egen lek ses som mycket viktig och i den ser vi möjligheter och utmaningar. Barnen ska ges en bra start till ett livslångt lärande genom att vi förenar omsorg med pedagogisk verksamhet.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta