Råda Mosse förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Råda Mosse förskola

Rådamossevägen 1
531 59 Lidköping

Råda Mosse förskola ligger i bostadsområdet Råda Mosse strax utanför Lidköpings centrum.

Vår förskola är byggd utifrån vår syn på det kompetenta och medforskande barnet. Vi har byggt en förskola för gemenskap, utveckling och lärande. Hos oss har alla ett ansvar, inflytande och en delaktighet. Det gäller såväl pedagoger som barn som föräldrar.

Vårt arbete bygger på vårt förhållningssätt till pedagogiken. Vår barnsyn och vår syn på kunskap och arbete vilar på förskolans läroplan. Vår inspiration till vårt arbete hämtar vi från Reggio Emilia filosofin.

Vi arbetar vi med pedagogisk dokumentation. På det viset  blir lärandet och verksamhetens innehåll väl synligt.

På Råda Mosse förskola arbetar vi för en hållbar utveckling. Det vi arbetar med i dag är vår framtid.

Avdelningar/HemvisterSlottet, Spiken och Kullen
Antal platserCirka 90-100
Antal pedagogerCirka 17-19
Antal heltidstjänsterCirka 16,0-18,0
 

Verksamhetsidé

På förskolan har vi en pedagogisk miljö som vi hela tiden kan förändra. Här tar vi hänsyn till barnens behov och intressen i att utforska lärandet. Vi pedagoger är indelade i tre arbetslag. Inom och mellan arbetslagen skapas möjligheter så att alla barn får tillgång till alla pedagogers kompetens. Vi arbetar med en ökad grundbemanning. Det innebär att vi, så långt det är möjligt, omgrupperar oss efter verksamhetens behov. Vi ser hela förskolan som vår och barnens gemensamma arbetsplats.

Vi är väl förankrade i vårt uppdrag. Pedagogerna är aktivt närvarande och ledande och de har en gemensam kunskaps- och barnsyn. Det är medforskande pedagoger som ger barnen inflytande och delaktighet. På vår förskola skapas möjligheter för kontakt mellan inne- och utemiljö. Här får barnen möta olika lärande och inspirerande miljöer beroende på ålder och mognad. Vi ger föräldrarna möjligheter att på olika sätt känna sig delaktiga i förskolans arbete.

Avdelningar/Hemvister

På Råda Mosse förskola finns hemvisterna Slottet, Spiken och Kullen. Förskolan arbetar med en utepedagog. På torget inne på förskolan finns en torgpedagog och vi har även en pedagogista som arbetar på förskolan. Inom hemvisterna och avdelningarna delas barnen in i mindre grupper under dagen.

Vill du besöka oss?

Är du intresserad av vår verksamhet är du välkommen att besöka förskolan mellan klockan 18.00 och 21.00. Boka studiebesöket via formuläret nedan. För mer information om studiebesök kontakta rektor Magnus Hammar. Välkommen!

Boka studiebesöket Råda Mosse förskola

* Fältet krävs

På förskolan har vi en pedagogisk miljö som vi hela tiden kan förändra. Här tar vi hänsyn till barnens behov och intressen i att utforska lärandet. Vi pedagoger är indelade i tre arbetslag. Inom och mellan arbetslagen skapas möjligheter så att alla barn får tillgång till alla pedagogers kompetens. Vi arbetar med en ökad grundbemanning. Det innebär att vi, så långt det är möjligt, omgrupperar oss efter verksamhetens behov. Vi ser hela förskolan som vår och barnens gemensamma arbetsplats.

Vi är väl förankrade i vårt uppdrag. Pedagogerna är aktivt närvarande och ledande och de har en gemensam kunskaps- och barnsyn. Det är medforskande pedagoger som ger barnen inflytande och delaktighet. På vår förskola skapas möjligheter för kontakt mellan inne- och utemiljö. Här får barnen möta olika lärande och inspirerande miljöer beroende på ålder och mognad. Vi ger föräldrarna möjligheter att på olika sätt känna sig delaktiga i förskolans arbete.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta