Saleby förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Saleby förskola

Holmavägen
531 93 Lidköping

Saleby förskola ligger centralt i Saleby ungefär 15 km från Lidköping.

Hos oss finns positiva och engagerade pedagoger och trivsamma lokaler som är anpassade till vår verksamhet. Vi har en härlig utomhusmiljö och vackra omgivningar. Detta tillsammans med glada och nyfikna barn ger en bra grund för fortsatt växande och lärande. Vi arbetar för att det ska finnas en röd tråd mellan förskolan och skolan. På så sätt kan våra barn utvecklas i sin egen takt och utifrån sina förutsättningar.

Pedagogiken bygger på att vara i balans med sin samtid. Här är traditionella material precis som modern teknik är en självklarhet. Saleby förskola arbetar för en hållbar utveckling. Vi har nära till skogen och kan använda oss av den i vårt pedagogiska arbete.

Vi tycker det är viktigt med ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrarna. Det är en förutsättning för att vi ska kunna skapa bra förutsättningar för våra barns utveckling och lärande.

Avdelningar/HemvisterKnoppen och Bladet
Antal platserCirka 40
Antal pedagogerCirka 8
Antal heltidstjänsterCirka 7,5

Verksamhetsidé

I den pedagogiska verksamheten arbetar vi utifrån Förskolans läroplan. De områden som vi sätter främst är naturvetenskap, språk – och kommunikation, matematik och skapande.

Vår förskola bygger på samspel, delaktighet, utveckling och lärande. I våra temaarbeten och i alla vardagssituationer tar vi tillvara barnens nyfikenhet och lust att lära. Som medforskande och närvarande pedagoger kan vi utmana barnen till ett förändrat kunnande. Dokumentationen i olika sammanhang sker med hjälp av digitala verktyg.

Pedagogerna på Saleby förskola bildar ett arbetslag tillsammans med pedagogerna på Norra Härene förskola Vi har också ett nära samarbete med förskola, förskoleklassen, skolan och fritidshemmet i Saleby.

Avdelningar/Hemvister

Våra avdelningar heter Knoppen och Bladet. De minsta barnen börjar på Knoppen, som är en avdelning anpassat för barn åldern 1-3 år. Hemvisten delas i två barngrupper, ca 9 barn per grupp mellan ca 9-14. Avdelning Bladet är en avdelning för barn mellan 3-5 år och ligger i anslutning till Salebyskolans matsal och har en egen gård. Barngruppen delas in i två barngrupper under delar av dagen med ca 10-12 barn per grupp. Förskolan har gemensam öppning och stängning på avdelning Knoppen.

Pedagogerna på Saleby förskola bildar ett arbetslag tillsammans med pedagogerna på Norra Härene förskola. Förskolan har ett nära samarbete med förskoleklass, fritidshem och skolan i Saleby.

I den pedagogiska verksamheten arbetar vi utifrån Förskolans läroplan. De områden som vi sätter främst är naturvetenskap, språk – och kommunikation, matematik och skapande.

Vår förskola bygger på samspel, delaktighet, utveckling och lärande. I våra temaarbeten och i alla vardagssituationer tar vi tillvara barnens nyfikenhet och lust att lära. Som medforskande och närvarande pedagoger kan vi utmana barnen till ett förändrat kunnande. Dokumentationen i olika sammanhang sker med hjälp av digitala verktyg.

Pedagogerna på Saleby förskola bildar ett arbetslag tillsammans med pedagogerna på Norra Härene förskola Vi har också ett nära samarbete med förskola, förskoleklassen, skolan och fritidshemmet i Saleby.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta