Silverbyns förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Silverbyns förskola

Uttervägen 1
531 57 Lidköping

Silverbyns förskola ligger i Silverbyn, Råda, i utkanten av Lidköping. Silverbyn är ett villaområde med närhet till skog och många attraktiva lekplatser.

Närheten till skogen ger barnen möjligheter till naturupplevelser under alla årstider. Förskolans gård är en naturlig mötesplats för alla barnen. Den inspirerar till lek och till olika motoriska utmaningar. Förskolan har en egen gård och alldeles intill finns en allmänning och en lekplats med grönområde.

Mitt i huset ligger Torget där alla hemvisternas barn kan mötas. En dag hos oss innehåller en blandning av lek ute och inne där vissa delar är planerad verksamhet. Silverbyns Förskola har tillagningskök med egen kokerska som lagar den mesta maten från grunden med färska råvaror.

Avdelningar/HemvisterNorrgården, Västergården och Sörgården.
Antal platserCirka 54
Antal pedagogerCirka 10
Antal heltidstjänsterCirka 9,30

Verksamhetsidé

På Silverbyns förskola tycker vi att alla barn kan lära och att alla barn också  kan lära ut. Vi lär av varandra. Barnen får inte givna svar utan får möjlighet till att reflektera och fundera på olika lösningar själv eller tillsammans med andra. Genom dokumentation får barnen vara med och reflektera kring sitt eget lärande.

Vi som arbetar i verksamheterna har ett engagemang och ett undersökande arbetssätt. Här tar vi tillvara varandras idéer, både barnens och de vuxnas. Vi anser att alla barn har en inre drivkraft och hos oss ges barnen möjlighet att delta i beslut som berör dem.

Miljöns betydelse är viktig.

Avdelningar/Hemvister

Silverbyns förskola har tre hemvister. Norrgården för de yngre barnen, Västergården för mellanbarnen och Sörgården för de äldre barnen. Pedagogerna utgör ett arbetslag.

På hemvisterna delas barnen i mindre grupper. Barnen får leka i miljöer som är anpassade efter ålder, behov och intressen. Våra miljöer stimulerar lek, lärande och utveckling. Vi arbetar med personalrotation, vilket innebär att när barnen byter hemvist följer en pedagog med till den nya hemvisten.

På Silverbyns förskola tycker vi att alla barn kan lära och att alla barn också  kan lära ut. Vi lär av varandra. Barnen får inte givna svar utan får möjlighet till att reflektera och fundera på olika lösningar själv eller tillsammans med andra. Genom dokumentation får barnen vara med och reflektera kring sitt eget lärande.

Vi som arbetar i verksamheterna har ett engagemang och ett undersökande arbetssätt. Här tar vi tillvara varandras idéer, både barnens och de vuxnas. Vi anser att alla barn har en inre drivkraft och hos oss ges barnen möjlighet att delta i beslut som berör dem.

Miljöns betydelse är viktig.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta