Sjölunda Ängs förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Sjölunda Ängs förskola

Basvägen 3
531 58 Lidköping

Förskolan är belägen i Sjölunda som är ett ytterområde i Lidköping. Vi har nära till skog och sjö och vi har en inriktning mot läran om Hållbar Utveckling.

På Sjölunda Ängs förskola arbetar vi med både torgpedagoger och utomhuspedagoger. Här använder vi oss bland annat av utomhuspedagogik som metod. I arbetet med olika teman och projekt är det våra fokusområden och barnens intressen som styr. Gränsen mellan inne och ute suddas ut av vår vinterträdgård, de stora fönstren ut mot naturen samt de många överbyggda terrasserna.

Gården på framsidan är lite stramare med sin ”kulturgård”. Gården längst bak ska ge möjlighet till mer fysisk aktivitet och fantasilekar i skogsmiljö. De yngsta barnen har en egen gård anpassad efter deras behov, medan den större gården för de äldre barnen bjuder på större utmaningar. Möjligheter för möten mellan de små och stora barnen finns bland annat  inbyggt i avgränsningen mellan gårdarna.

Miljöbyggnad

Förskolan togs i bruk augusti 2013. Den är en av de första byggnaderna som Lidköpings kommun byggt enligt klassificeringen ”Miljöbyggnad”. Det innebär att den byggnorm som använts har särskilda krav på energihushållning och miljövänliga material.

Förskolan har lokaler i Sjölunda skola

Hösten 2017 utökades förskolan med cirka 70 barn. Utökningen innebär att förskolan även har lokaler i Sjölunda skola som ligger i direkt anslutning till förskolan. I skolans lokaler går de äldre förskolebarnen. Hemvisterna heter Eldgnistan och Sjöbrisen.

Avdelningar/HemvisterSolstrålen, Regnbågen, Virvelvinden, Sjöbrisen och Eldgnistan.
Antal platser180
Antal pedagoger35-40
Antal heltidstjänstercirka 27-28

Verksamhetsidé

Verksamheten är planerad utifrån uppdraget i läroplanen och att vi lär av varandra. I vår verksamhet står skrivet att vi ska ha en barnsyn som grundar sig på det kompetenta barnet. Vi har medforskande pedagoger som ställer frågor som utmanar barnens lärande. Här använder vi oss av ett reflekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation.

Förskolan ska präglas av Mötesplatser, en Positiv Framtidstro och lärande för Hållbar Utveckling. De olika mötesplatserna ska ge möjlighet till kommunikation och samspel. Inflytande, delaktighet och ansvar gäller alla som verkar på förskolan, stora som små. Estetiska uttryckssätt ska få ta plats för att ge barnen en möjlighet att kommunicera och ta in kunskap på olika sätt. Vi vill att vår förskola ska vara tillgänglig och välkomnande.

Avdelningar/Hemvister

På Sjölunda Ängs förskola finns det fem hemvister, Solstrålen, Regnbågen, Virvelvinden, Sjöbrisen och Eldgnistan. På varje hemvist finns ett arbetslag som arbetar kring barnen.

  • Solstrålen är hemvisten för de allra yngsta barnen på förskolan. Solstrålen har två avdelningar, Solen och Strålen.
  • Regnbågen är hemvisten för de lite yngre mellanbarnen. Renbågen har två avdelningar, Regnet och Bågen.
  • Virvelvinden heter hemvisten för mellanbarnen. Virvelvinden har två avdelningar, Virveln och Vinden.
  • Sjöbristen är hemvisten för de äldre mellanbarnen. Sjöbrisen har två avdelningar, Sjön och Brisen.
  • Eldgnistan är de äldsta barnens hemvist. Eldgnistan har två avdelningar, Elden och Gnistan.

Inom hemvisterna och avdelningarna delas barnen  in i mindre grupper under dagen. Här får barnen på ett lustfyllt sätt med stöd av pedagogerna lära i miljöer som är anpassade efter ålder, behov och intressen. Vi använder oss av ett roterande arbetssätt, vilket innebär att när en barngrupp byter hemvist följer oftast någon pedagog ur arbetslaget med.

Verksamheten är planerad utifrån uppdraget i läroplanen och att vi lär av varandra. I vår verksamhet står skrivet att vi ska ha en barnsyn som grundar sig på det kompetenta barnet. Vi har medforskande pedagoger som ställer frågor som utmanar barnens lärande. Här använder vi oss av ett reflekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation.

Förskolan ska präglas av Mötesplatser, en Positiv Framtidstro och lärande för Hållbar Utveckling. De olika mötesplatserna ska ge möjlighet till kommunikation och samspel. Inflytande, delaktighet och ansvar gäller alla som verkar på förskolan, stora som små. Estetiska uttryckssätt ska få ta plats för att ge barnen en möjlighet att kommunicera och ta in kunskap på olika sätt. Vi vill att vår förskola ska vara tillgänglig och välkomnande.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta