Skogsbäckens förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Skogsbäckens förskola

Stenportsgatan 91
531 53 Lidköping

Avdelning

Skogsbäckens förskola är belägen längst bort på Stenportsgatan. Skogsbäckens förskola ligger alldeles intill naturen och på gården finns det en grind som leder ut till skogen. Förskolans gård erbjuder en mängd olika typer av lekaktiviteter som är anpassade efter alla åldrar.

På Skogsbäckens förskola arbetar vi medvetet och långsiktigt med begreppen social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Vi möter varandra med omtanke och respekt samt ser varandras olikheter som en tillgång. Detta gäller såväl barn som vuxna. Hos oss ska alla känna sig trygga, sedda och bekräftade. På Skogsbäckens förskola ska alla få möjlighet att lyckas utifrån sina egna förutsättningar.

Vi vill att barnen ska få vistas i stimulerande, inspirerande och utvecklande miljöer. Miljöerna ska vara föränderliga och anpassade efter barnens ålder och behov, därför arbetar vi i grupper med äldre och yngre barn. Barnen ska möta engagerade pedagoger som tar tillvara barnens intressen för att driva arbetet framåt.

Avdelningar/Hemvister3
Antal platser90-100
Antal pedagoger
Antal heltidstjänster

Verksamhetsidé

Vi arbetar utifrån tre gemensamma värdeord:

DELAKTIGHET: Vi arbetar för att ta tillvara barnens tankar och funderingar så att verksamheten bygger på deras intressen och önskemål. För oss är det viktigt att alla pedagoger har ett öppet och demokratiskt förhållningssätt gentemot både barnen och varandra. Vi strävar efter att beakta vårdnadshavarnas synpunkter.

SAMSPEL: Barn lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Det är viktigt att känna glädje i att vara tillsammans. Leken är ett viktigt redskap för barnens utveckling och lärande.

KREATIVITET: Vi strävar efter att barnen ska utvecklas till utforskande och nyfikna barn med lust att lära! Kreativitet föder utveckling, lärande och glädje! Barn lär på olika sätt därför vill vi skapa tillåtande och lustfyllda miljöer och ta tillvara på barnens tankar och idéer för att skapa mångfald i lärandet.

Avdelningar/Hemvister

Skogsbäckens förskola har tre avdelningar/hemvister, Kotten, Skogen och Bäcken. På Kotten går de yngsta barnen, på Skogen går mellanbarnen och på Bäcken går de äldsta barnen.

Inom hemvisterna och avdelningarna delas barnen  in i mindre grupper under dagen. Här får barnen på ett lustfyllt sätt med stöd av pedagogerna lära i miljöer som är anpassade efter ålder, behov och intressen.

Vi arbetar utifrån tre gemensamma värdeord:

DELAKTIGHET: Vi arbetar för att ta tillvara barnens tankar och funderingar så att verksamheten bygger på deras intressen och önskemål. För oss är det viktigt att alla pedagoger har ett öppet och demokratiskt förhållningssätt gentemot både barnen och varandra. Vi strävar efter att beakta vårdnadshavarnas synpunkter.

SAMSPEL: Barn lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Det är viktigt att känna glädje i att vara tillsammans. Leken är ett viktigt redskap för barnens utveckling och lärande.

KREATIVITET: Vi strävar efter att barnen ska utvecklas till utforskande och nyfikna barn med lust att lära! Kreativitet föder utveckling, lärande och glädje! Barn lär på olika sätt därför vill vi skapa tillåtande och lustfyllda miljöer och ta tillvara på barnens tankar och idéer för att skapa mångfald i lärandet.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta