Skogsgläntans förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Skogsgläntans förskola

Tallskogsvägen 2A
531 51 Lidköping

Skogsgläntans förskola med nya moderna lokaler hittar du vid Ågårdskogens vårdcentrum. Det är en modern förskola med skogen bakom knuten och en utemiljö som är inspirerad av just natur och skogen.

Skogsgläntans förskola flyttade in i sina nya lokaler i oktober 2018. Det är en välkomnande förskola som är uppdelad på två hus, Gläntan och Skogen med plats för 50 barn vardera. Varje hus har tre hemvister. Förskolan har tillgång till sex olika utemiljöer samt med skogen utanför husknuten. En av gårdarna är tom en större ”skogsgård”.

På Skogsgläntans förskola använder vi oss mycket av Lidköpings kommuns lärplattform Tango. Där lägger vi upp dokumentationer och anslag i ett diskussionsforum flera gånger i veckan för att ge vårdnadshavare en inblick i verksamheten och skapa delaktighet. Syftet är att ge barn, vårdnadshavare och pedagoger möjlighet att tillsammans reflektera över vad som händer på förskolan.

Vi ställer in våra planerade rundturer på tisdagar för att minska risken för smittspridning.

Verksamhetsidé

På Skogsgläntans förskola erbjuder vi barnens bästa förskola, en spännande och inspirerande miljö för samspel och kreativitet. Vår utgångspunkt är att barn är kompetenta. För oss innebär det att alla barn kan, vågar och vill genom att vi pedagoger skapar de bästa förutsättningar för just detta. Vi arbetar också utifrån kunskapen om det goda mötet är en viktig nyckel. Att skapa goda möten gäller i alla sammanhang, tillsammans med barnen, vårdnadshavare och andra som vi möter i vårt arbete.

  • Vi bygger tillsammans med barnen inspirerande, spännande, kreativa och utvecklande miljöer. Här blir några av nyckelorden nyfikenhet, samspel, kreativitet och delaktighet.
  • Vi arbetar med olika teman tillsammans med barnen där vi utvecklar olika spännande projekt som kommer från barnens tankar och idéer.
  • Vi följer verksamhetens utveckling genom reflektion tillsammans med kollegor och barnen om vad vi gör, vad vi lär oss och hur vi lär oss.
  • Vi arbetar med digitala verktyg som en naturlig del i barnens lärande och utveckling.
  • Vi vill ha ett gott samarbete med vårdnadshavare där vi bjuder in till olika möten.

Avdelningar/Hemvister

Skogsgläntans förskola arbetar i ett arbetslag för varje hus. Barnen delas i åldershomogena grupper på de olika hemvisterna beroende på antalet barn på förskolan. Skogsgläntans förskola är uppdelad i två hus och varje hus har tre hemvister; blå, grön och röd.

På Skogsgläntans förskola erbjuder vi barnens bästa förskola, en spännande och inspirerande miljö för samspel och kreativitet. Vår utgångspunkt är att barn är kompetenta. För oss innebär det att alla barn kan, vågar och vill genom att vi pedagoger skapar de bästa förutsättningar för just detta. Vi arbetar också utifrån kunskapen om det goda mötet är en viktig nyckel. Att skapa goda möten gäller i alla sammanhang, tillsammans med barnen, vårdnadshavare och andra som vi möter i vårt arbete.

  • Vi bygger tillsammans med barnen inspirerande, spännande, kreativa och utvecklande miljöer. Här blir några av nyckelorden nyfikenhet, samspel, kreativitet och delaktighet.
  • Vi arbetar med olika teman tillsammans med barnen där vi utvecklar olika spännande projekt som kommer från barnens tankar och idéer.
  • Vi följer verksamhetens utveckling genom reflektion tillsammans med kollegor och barnen om vad vi gör, vad vi lär oss och hur vi lär oss.
  • Vi arbetar med digitala verktyg som en naturlig del i barnens lärande och utveckling.
  • Vi vill ha ett gott samarbete med vårdnadshavare där vi bjuder in till olika möten.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan