Stenhammars förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Stenhammars förskola

Brynåsavägen 3
531 56 Lidköping

Stenhammars förskola ligger nära skogen och parken Villa Giacomina. Här finns Vänerstranden och natursköna omgivningar och vi är ofta ute i den närliggande naturen.

Hos oss får barnen rika möjligheter till rörelse och att utforska naturen med alla sina sinnen. Förskolans gård är uppdelad i två delar, en för de yngre och en för de äldre barnen. Vi har en rolig och spännande gård med skogsdungar, gräsplan och klätterställningar. Där får barnen motoriska utmaningar och sinnesupplevelser.

Stenhammars förskola har ett forum för föräldrarnas delaktighet och inflytande i verksamheten, förskolan har även fått utmärkelse för Hållbar utveckling.

Avdelningar/HemvisterBryggan, Ängen, Svalan, Viken, Stora Gläntan och Lilla Gläntan.
Antal platserCirka 100
Antal pedagogerCirka 20
Antal heltidstjänsterCirka 18

Verksamhetsidé

Stenhammars förskola arbetar efter kommunens vision: Lidköping som en välkomnande och hållbar kommun.

Vi har enats om fyra gemensamma mål:

  • En enhet för utveckling och lärande.
  • En gemensam arena för barn, föräldrar och personal.
  • En stabil och trygg enhet där alla vill, vågar och kan.
  • Att ge barnen redskap för framtiden.

Ur enhetens bärande idé och mål har vi tagit fram fyra grundvärden som verksamheten vilar på: Delaktighet, Utveckling, Lärande och Trygghet.

Vi försöker alltid att pröva alla beslut som ska tas mot de fyra värdena.

Avdelningar/Hemvister

På Stenhammars förskola har vi tre arbetslag. Vi stävar efter att våra lekmiljöer ska vara anpassade efter barnens utveckling, behov och intresse. Miljöerna ska stimulera barnens nyfikenhet och lust att lära.

Stenhammars förskola arbetar efter kommunens vision: Lidköping som en välkomnande och hållbar kommun.

Vi har enats om fyra gemensamma mål:

  • En enhet för utveckling och lärande.
  • En gemensam arena för barn, föräldrar och personal.
  • En stabil och trygg enhet där alla vill, vågar och kan.
  • Att ge barnen redskap för framtiden.

Ur enhetens bärande idé och mål har vi tagit fram fyra grundvärden som verksamheten vilar på: Delaktighet, Utveckling, Lärande och Trygghet.

Vi försöker alltid att pröva alla beslut som ska tas mot de fyra värdena.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta