Stenportens förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Stenportens förskola

Skolvägen 2
531 53 Lidköping

Avdelning
Blå porten 0510-77 05 77

Stenportens förskola ligger i utkanten av centrala Lidköping.

I augusti  2020 kommer den nya Stenportskolan börja byggas på den plats där Stenportskolan, Grundsärskolan och Stenportens förskola finns idag. Det gör att vi i inte kan ta emot fler ansökningar till Stenportens förskola.

Barn och personal som idag är på Stenportens förskola kommer flytta till Skogsbäckens förskola i augusti 2020.

Avdelningar/HemvisterGula- och Gröna porten samt Röda- och Blå porten
Antal platserCirka 72
Antal pedagogerCirka 13
Antal heltidstjänsterCirka 13

Verksamhetsidé

Delaktighet
Vi tror på det kompetenta barnet som vill, vågar och kan utifrån sina egna förutsättningar. Barnen får göra aktiva val under sin dag på förskolan och tillåts vara med i  den demokratiska processen. Vi eftersträvar ett gott samarbete med föräldrarna.

Öppenhet
I arbetet med barnen lägger vi stor vikt vid att visa varandra hänsyn och respekt samt ta ansvar för sina handlingar. Vi månar om allas lika värde såväl barn som vuxen. Genom att arbetet med tvärgrupper på förskolan ser vi en större öppenhet och nyfikenhet barnen emellan.

Trygghet
Alla ska vilja komma till vår förskola och delta aktivt och föräldrar ska vara trygga med att lämna sina barn hos oss. Vi vuxna är tydliga och goda förebilder i vardagsrutinerna på förskolan.

Avdelningar/Hemvister

Vår förskola består av fyra avdelningar. På blå och röda porten finns de yngre barnen och på gula och gröna porten finns de äldre barnen.

Varje vecka träffas de blivande förskoleklassbarnen och bildar en egen grupp. De träffas på  tisdagar, onsdagar och torsdagar mellan klockan 09.00 och 13.00.

Delaktighet
Vi tror på det kompetenta barnet som vill, vågar och kan utifrån sina egna förutsättningar. Barnen får göra aktiva val under sin dag på förskolan och tillåts vara med i  den demokratiska processen. Vi eftersträvar ett gott samarbete med föräldrarna.

Öppenhet
I arbetet med barnen lägger vi stor vikt vid att visa varandra hänsyn och respekt samt ta ansvar för sina handlingar. Vi månar om allas lika värde såväl barn som vuxen. Genom att arbetet med tvärgrupper på förskolan ser vi en större öppenhet och nyfikenhet barnen emellan.

Trygghet
Alla ska vilja komma till vår förskola och delta aktivt och föräldrar ska vara trygga med att lämna sina barn hos oss. Vi vuxna är tydliga och goda förebilder i vardagsrutinerna på förskolan.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta