Torsborgs förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Torsborgs förskola

Kockgårdsgatan 4
531 41 Lidköping

Torsborgs förskola tillhör Majåkers förskolor och består av tre barngrupper. I närområdet finns tillgång till skog och flera lekplatser. Tillsammans med barnen försöker vi skapa inspirerande lärmiljöer både ute och inne.

Hösten 2019 har vi börjat arbeta med färre barn i grupperna. De yngsta barnen ska vara som flest 12.

På förskolan finns ett föräldrasamråd som är ett forum för föräldrars delaktighet i förskolornas verksamhet. Torsborgs förskola har utmärkelsen Hållbar utveckling samt är certifierade för Grön flagg.

Förskolans uppdrag enligt Läroplan för förskolan, Lpfö 18 är att förskolan ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

BarngrupperTorsborg Blå, Torsborg Gul och Torsborg Grön
Antal platser36
Antal pedagoger7
Antal heltidstjänster6,3

Verksamhetsidé

Vi leker, utforskar och förundras tillsammans och arbetar med olika tema eller projekt. Barnens intresse och frågor driver arbetet framåt. Vi ser barnen som kompetenta, tänkande och unika individer som skall ges möjlighet att växa och utvecklas i en föränderlig och stimulerande miljö.

Vi arbetar aktivt med värdegrunden, respekterar varandra och ser varandras olikheter som en tillgång.

Vår verksamhetsidé: Barn och pedagoger är

”OLIKA MEN LIKA BRA” tillsammans ska vi bli vårt bästa jag.

Vi på Majåkers förskolor står för mångfald, mänskliga rättigheter, kärlek och möjligheten att få vara sig själv. 

Barngrupper

På Torsborg finns tre barngrupper:

Torsborg Blå, Torsborg Gul och Torsborg Grön

Vi leker, utforskar och förundras tillsammans och arbetar med olika tema eller projekt. Barnens intresse och frågor driver arbetet framåt. Vi ser barnen som kompetenta, tänkande och unika individer som skall ges möjlighet att växa och utvecklas i en föränderlig och stimulerande miljö.

Vi arbetar aktivt med värdegrunden, respekterar varandra och ser varandras olikheter som en tillgång.

Vår verksamhetsidé: Barn och pedagoger är

”OLIKA MEN LIKA BRA” tillsammans ska vi bli vårt bästa jag.

Vi på Majåkers förskolor står för mångfald, mänskliga rättigheter, kärlek och möjligheten att få vara sig själv. 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta