Tuns förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Tuns förskola

Svensrovägen 7
530 30 Lidköping

Tuns förskola ligger i utkanten av Lidköpings kommun i det lilla samhället Tun.

För oss är det viktigt att barnen ska känna nyfikenhet och levnadsglädje. Vi arbetar för att de vara väl rustade för morgondagens samhälle.

Tuns förskola är certifierade med utmärkelse ”hållbar utveckling”. Det innebär att vi arbetar för ett medvetet förhållningssätt kring vår miljö för att våra barn ska kunna förvalta detta arv på ett hållbart sätt. Vi arbetar vi mycket med socialt samspel för att våra barn ska vara väl rustade för framtiden.

Avdelningar/HemvisterSnäckan och Pärlan
Antal platserCirka 30
Antal pedagogerCirka 7
Antal heltidstjänsterCirka 5,0-5,2

Verksamhetsidé

Vi arbetar för att alla barn ska känna trygghet som en förutsättning för att kunna utvecklas och lära. Vi fokusera på ett lärande som ska vara lustfyllt och ske i samspel med andra barn och pedagoger i verksamheten. Som en del i verksamheten samverkar vi med Tun skola, Fritidshem och Pedagogisk omsorg, detta för vi ska vara en del i barnens lärande och utveckling från första steget.

Avdelningar/Hemvister

Snäckan är avdelningen för de yngsta barnen som är i åldrarna 1-3 år. Här finns tre pedagoger som arbetar för att skapa trygghet för det lilla barnet. Fokus ligger på att vi pedagoger tillsammans med barnen upptäcker vår omvärld.

Pärlan är avdelningen för de stora barnen som är i åldrarna 3-5 år . Här finns fyra pedagoger. Vi arbetar vidare med att utmana barnen upptäcka, utvecklas och lära. Här ligger fokus på att hitta olika vägar möta barn utifrån deras förutsättningar för att skapa ett lustfyllt lärande hos alla barn.

Vi arbetar för att alla barn ska känna trygghet som en förutsättning för att kunna utvecklas och lära. Vi fokusera på ett lärande som ska vara lustfyllt och ske i samspel med andra barn och pedagoger i verksamheten. Som en del i verksamheten samverkar vi med Tun skola, Fritidshem och Pedagogisk omsorg, detta för vi ska vara en del i barnens lärande och utveckling från första steget.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta