Ulriksdals förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Ulriksdals förskola

Atletvägen 81-83
531 55 Lidköping

Ulriksdals förskola är en liten trivsam förskola som ligger i ett villaområde i stans utkant.

Här har vi närheten till skogen och gångavstånd till Vänern. Detta är en tillgång för att ge barnen naturupplevelser.

På förskolan arbetar vi med olika teman. Det arbetet mynnar ut i olika projekt där barnens intresse är det som styr. Här arbetar vi mycket med barnens inflytande.

På Ulriksdals förskola strävar efter att skapa inspirerande lekmiljöer både inne och ute. Vi vill att miljöerna ska stimulera barnen till lek och utveckling.

Avdelningar/HemvisterHallonet, Vinbäret och Blåbäret
Antal platserCirka 36
Antal pedagogerCirka 7
Antal heltidstjänster6

Verksamhetsidé

Förskolan tror på det kompetenta barnet – att alla kan, vill och vågar. Kunskap skapas utifrån intresse och delaktighet.

Förskolan har ett ansvar att barnen ska lära för livet och bli välfungerande samhällsmedborgare. Barnen ges utrymme till att själva få tänka och reflektera med varandra. Vi vuxna är stöd, medforskare och utmanar barnen i deras frågeställningar. Förskolan ger barnen möjlighet till att vara delaktiga i sin dag.

Avdelningar/Hemvister

På Ulriksdals förskola finns det plats för 36 barn som är delade på tre avdelningar. Hallonet är en avdelning för barn i åldrarna 1-2, Vinbäret är en avdelning för barn i åldrarna 2-3 och Blåbäret är en avdelning för barn i åldrarna 3-5 år. Det är en liten förskola där det finns ett nära samarbete mellan avdelningarna.”

Förskolan tror på det kompetenta barnet – att alla kan, vill och vågar. Kunskap skapas utifrån intresse och delaktighet.

Förskolan har ett ansvar att barnen ska lära för livet och bli välfungerande samhällsmedborgare. Barnen ges utrymme till att själva få tänka och reflektera med varandra. Vi vuxna är stöd, medforskare och utmanar barnen i deras frågeställningar. Förskolan ger barnen möjlighet till att vara delaktiga i sin dag.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta