Vinninga förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Vinninga förskola

Konvaljevägen 5
31 71 Vinninga

Vinninga förskola finns i närheten av Vinninga skola. Här arbetar vi i mindre grupper för att skapa lugna trivsamma miljöer med utrymme för varje enskilt barn. Där ges möjlighet att stärka självkänsla och gruppkänsla.

Hos oss är natur och utepedagogik en källa till frisk luft, motorik, aktivitet och vila. Vi har en stor utegård med många lekmiljöer så som sandlådor, byggplattor, kök och vattenlek. Där finns även en kulle, skogsdunge och en grillplats.

Förskolan har verksamhet i tre byggnader. Som ettåring börjar barnen på Nyponet eller Sötbäret. De avslutar sen sin förskoletid på Hallonet. Miljöerna ute och inne är anpassade för barns ålder, utveckling och lärande.

Vi har fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Det betyder att vi arbetar medvetet och långsiktigt utifrån perspektiven social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. I detta är Grön flagg-arbetet ett värdefullt verktyg precis som likabehandlingsarbetet.

Avdelningar/HemvisterNyponet, Sötbäret och Hallonet
Antal platserCirka 90
Antal pedagogerCirka 17
Antal heltidstjänsterCirka 16

Verksamhetsidé

Våra centrala värden på Vinninga förskola är välbefinnande, nyfikenhet och demokrati.

Vi vill tillsammans skapa trivsel och ett välkomnande klimat genom att mötas, hjälpas åt, vara flexibla, reflektera tillsammans och stanna upp i vardagen och känna oss nöjda. Lust, skratt och glädje är centralt.

Ledstjärnan är vårt värdegrundsarbete och innehåller begreppen; respekt, empati, trygghet, ansvar och glädje.

Avdelningar/Hemvister

Vinninga förskola har tre avdelningar med tre arbetslag. Förskoletiden startas på Nyponet eller Sötbäret och avslutas på Hallonet. Nyponet och Sötbäret är idag 1-4-årsavdelningar som delar upp sig i mindre konstellationer under dagen. Hallonet är en avdelning för 4-5-åringar där barnen vistas i hela huset men har olika grupptillhörigheter beroende på ålder. Beroende på hur barnantalet ser ut i de olika åldersgrupperna kan barnen starta som 4-åring eller som 5-åring på Hallonet.

Våra centrala värden på Vinninga förskola är välbefinnande, nyfikenhet och demokrati.

Vi vill tillsammans skapa trivsel och ett välkomnande klimat genom att mötas, hjälpas åt, vara flexibla, reflektera tillsammans och stanna upp i vardagen och känna oss nöjda. Lust, skratt och glädje är centralt.

Ledstjärnan är vårt värdegrundsarbete och innehåller begreppen; respekt, empati, trygghet, ansvar och glädje.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta