Wennerbergs förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Wennerbergs förskola

Rudberusgatan 1
531 34 Lidköping

Wennerbergs förskola ligger på Wennerbergsvägen i centrala Lidköping.

Det är en förskola i centrum med barnen i centrum. På förskolan finns tre hemvister; Kastanjen, Börken och Linden. På Kastanjen finns de yngre barnen, mellanbarnen är på Björken och de äldre barnen på Linden.

I vårt uppdrag har vi läroplan för förskolan som utgångspunkt. Vi vill att barnens tankar, idéer och intressen ska utforma vår verksamhet. Här utmanar vi barnens lärande och utveckling på ett lekfullt, lustfyllt och problemlösande sätt. Med sin nyfikenhet utforskar barnen sin omvärld.

Vi vill skapa en verksamhet där barn och föräldrar känner sig trygga och är delaktiga. Det gör vi genom demokrati och gemenskap och genom att vi visar respekt för varandra. Alla ska bli bemötta på ett respektfullt sätt, känna sig välkomna och trivas på vår förskola.

Avdelningar/HemvisterKastanjen, Björken och Linden
Antal platser56
Antal pedagoger11
Antal heltidstjänster9,35

Verksamhetsidé

På Wennerbergs förskola skapar vi en verksamhet med språkprofil. Vi arbetar för att barnen ska ha ett rikt och nyanserat språk som de vågar använda. Pedagogerna har en språkmedvetenhet i mötet med barnen och vi samtalar mycket med barnen i alla situationer. Här utmanas barnen med inspirerande material och språkövningar.

Enligt förskolans läroplan ska förskolan sträva efter att varje barn:

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband, och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.

• Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

• Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd, och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

För att nå vårt dit använder vi oss av våra värdeord om det kompetenta barnet som är nyfiken, problemlösande och aktiv/lekfull.

Avdelningar/Hemvister

På förskolan finns tre hemvister; Kastanjen, Börken och Linden. På Kastanjen finns de yngre barnen, mellanbarnen är på Björken och de äldre barnen på Linden. Inom hemvisterna och avdelningarna delas barnen in i mindre grupper under dagen. Här får barnen på ett lustfyllt sätt med stöd av pedagogerna lära i miljöer som är anpassade efter ålder, behov och intressen.

På Wennerbergs förskola skapar vi en verksamhet med språkprofil. Vi arbetar för att barnen ska ha ett rikt och nyanserat språk som de vågar använda. Pedagogerna har en språkmedvetenhet i mötet med barnen och vi samtalar mycket med barnen i alla situationer. Här utmanas barnen med inspirerande material och språkövningar.

Enligt förskolans läroplan ska förskolan sträva efter att varje barn:

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband, och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.

• Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

• Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd, och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

För att nå vårt dit använder vi oss av våra värdeord om det kompetenta barnet som är nyfiken, problemlösande och aktiv/lekfull.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta