Pedagogisk omsorg

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Lidköpings kommun har tidigare erbjudit pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare. Verksamheterna vid dagbarnvårdargrupperna kommer att avvecklas från och med höstterminen 2020.

Pedagogisk omsorg

Barn- och skolnämnden har med anledning av kommunfullmäktiges effektiviseringskrav inför 2021 gett förvaltningen i uppdrag att genomföra översyner över sina verksamheters ekonomi, kvalitet och organisation för att få en budget i balans 2021. Mot denna bakgrund har möjligheterna och förutsättningarna för en avveckling av den pedagogiska omsorg som bedrivs i kommunal regi utretts. I samband med barn- och skolnämndens sammanträde 2020-04-07 beslutade nämnden att avveckla pedagogisk omsorg inför höstterminens start 2020.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan