Alla grundskolor i Lidköpings kommun

I Lidköping finns 19 kommunala grundskolor och en grundsärskola. Det finns också en fristående grundskola.

Här hittar du alla grundskolor och kontaktuppgifterna till dem

Skolgården på Dalängskolan med sina färgglada träbänkar

Dalängskolan är en årskurs 7-9 skola som ligger i västra delen av Lidköping.

Vill du ha kontakt med någon av oss? Hälsa på oss eller veta mer om skolan?

Expedition: 0510-77 06 00

Kontakt

Anders Torén

Titel: Rektor

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770605

E-post: Anders.Toren@edu.lidkoping.se

Kontakt

Tommy Hagen

Titel: Rektor Bitr

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770392

E-post: tommy.hagen@edu.lidkoping.se

Kontakt

Carina Jonsson

Titel: Skolkurator

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770606

E-post: Carina.Jonsson@edu.lidkoping.se

Kontakt

Viktoria Furubrink

Titel: Skolsköterska

Enhet: Barn o Skola

E-post: Viktoria.Furubrink@edu.lidkoping.se

Kontakt

Erica Norin

Titel: Studie o yrkesvägledare

Enhet: Utbildning

Tel: 0510-770604

E-post: Erica.Norin@edu.lidkoping.se

Fredriksdalskolan bruna tegelfasad

Fredriksdalskolan är en 7-9 skola som ligger i östra delen av Lidköping.

Vill du ha kontakt med någon av oss? Hälsa på oss eller veta mer om skolan?

Expedition: 0510-77 06 30

Kontakt

Patrik Hellman Garström

Titel: Rektor

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770625

E-post: Patrik.HellmanGarstrom@edu.lidkoping.se

Kontakt

Anneli Johansson

Titel: Rektor Bitr

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771033

E-post: Anneli.Johansson3@edu.lidkoping.se

Kontakt

Maria Stervin

Titel: Specialpedagog

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770310

E-post: Maria.Stervin@edu.lidkoping.se

Kontakt

Beatrice Masterdalshei Thim

Titel: Skolkurator

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770627

E-post: Beatrice.MasterdalsheiThim@edu.lidkoping.se

Kontakt

Tobias Gren

Titel: Rektor

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770573

E-post: Tobias.Gren@edu.lidkoping.se

Kontakt

Johanna Amnerud

Titel: Studie o yrkesvägledare

Enhet: Utbildning

Tel: 0510-770632

E-post: Johanna.Amnerud@edu.lidkoping.se

Kontakt

Karin Lindström

Titel: Skolsköterska

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770628

E-post: Karin.Lindstrom@edu.lidkoping.se

I Lidköpings kommun finns grundsärskola lokalintegrerad på två skolor. Årskurs 1-9 på Stenportskolan och årskurs 7-9 på Fredrikdalskolan. Det är eleverna som läser ämnen som gör sin högstadietid på grundsärskolan på Fredriksdalskolan.

Eleverna som går i träningsskolan gör sin högstadietid på grundsärskolan på Stenportskolan.

Visionen för grundsärskolan är ”Lika olika”. Med ”Lika olika” menar vi i korthet att det är viktigt att man både som elev, medarbetare och rektor på en skola jobbar för att få en samsyn på att lika inte alltid är detsamma som rättvisa.

Expedition: 0510-77 07 58

Rubinen: 0510-77 05 91

Kontakt

Åsa Fyhr

Titel: Rektor

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770761

E-post: asa.fyhr@edu.lidkoping.se

Kontakt

Jessica Skoglund

Titel: Skolkurator

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-776721

E-post: Jessica.Skoglund@edu.lidkoping.se

Kontakt

Marie Broberg

Titel: Specialpedagog

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771793

E-post: Marie.Broberg@edu.lidkoping.se

Kontakt

Linda Rosebery Skoglund

Titel: Skolsköterska

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770619

E-post: Linda.RoseberySkoglund@edu.lidkoping.se

Är du nyinflyttad till Sverige och har barn i åldern 7 till 16 år? Då är ditt barn välkommen till förberedelseklass. Hos oss får barnen lära sig svenska språket, barnen lär sig också om skolsystemet, samhället och kulturen i Sverige. Vi rustar ditt barn för framtiden både som elev och individ. Föreberedelseklasserna kallar vi för Internationella klassen.

För barn som är mellan 7 och 12 finns det internationell klass på Wennerbergskolan och Östbyskolan. För barn som är i åldern 13 till 16 finns dessa klasser på Dalängskolan, Fredriksdalskolan eller Rudenschöldskolan.

Järpås röda tegelbyggnad

På skolan finns elever från förskoleklass till årskurs sex.

Vill du ha kontakt med någon av oss? Hälsa på oss eller veta mer om skolan?

Expedition: 0510-77 19 53

Fritidshem: 0510-77 19 29

Kontakt

Ulrica Friman

Titel: Rektor

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771920

E-post: Ulrica.Friman@edu.lidkoping.se

Kontakt

Anna-Mia Brolin

Titel: Specialpedagog

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771437

E-post: Anna-Mia.Brolin@edu.lidkoping.se

Kontakt

Sara Wiggins

Titel: Skolkurator

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771949

E-post: sara.wiggins@edu.lidkoping.se

Kontakt

Annica Westh

Titel: Skolsköterska

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770672

E-post: Annica.Westh@edu.lidkoping.se

Flaggan vajar framför Lidåkerskolans enplansbyggnad

På skolan finnas elever från förskoleklass till årskurs sex.

Vill du ha kontakt med någon av oss? Hälsa på oss eller veta mer om skolan?

Expedition: 0510-77 06 40

Kontakt

Anna-Karin Florberger

Titel: Rektor

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771034

E-post: Anna-Karin.Florberger@edu.lidkoping.se

Kontakt

Sandra Lundquist

Titel: Skolkurator

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770589

E-post: Sandra.Lundquist@edu.lidkoping.se

Kontakt

Anna Sjöberg

Titel: Specialpedagog

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771211

E-post: Anna.Sjoberg@edu.lidkoping.se

Kontakt

Annika Johnson

Titel: Skolsköterska

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770637

E-post: Annika.Johnson@edu.lidkoping.se

Sommarvy utanför Lilleskogskolans ljusa enplansfasad

På skolan finnas elever från förskoleklass till årskurs sex.

Vill du ha kontakt med någon av oss? Hälsa på oss eller veta mer om skolan?

Expedition: 0510-77 15 60

Fritidshem Seglet: 0510-77 18 71

Fritidshem Masten: 0510-77 18 70

Fritidshem Klubben: 0510-77 18 74

Kontakt

Jenny Ryding

Titel: Rektor

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771584

E-post: Jenny.Ryding@edu.lidkoping.se

Kontakt

Helena Garström

Titel: Skolsköterska

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771748

E-post: Helena.Garstrom@edu.lidkoping.se

Kontakt

Jeanette Winther

Titel: Specialpedagog

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770249

E-post: Jeanette.Winther@edu.lidkoping.se

Kontakt

Emmy Östergaard

Titel: Skolkurator

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770217

E-post: Emmy.Ostergaard@edu.lidkoping.se

barn som gungar utanför Månesköldskolan

På skolan finnas elever från förskoleklass till årskurs sex.

Vill du ha kontakt med någon av oss? Hälsa på oss eller veta mer om skolan?

Expedition: 0510-77 06 70

Fritidshem Galaxen: 0510-77 05 62

Fritidshem Kometen: 0510-77 13 75

Fritidshem Vintergatan: 0510-77 05 61

Fritidshem Jupiter: 0510-77 06 69

Kontakt

Marika Strand

Titel: Rektor

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770675

E-post: Marika.Strand@edu.lidkoping.se

Kontakt

Marie Therén

Titel: Rektor Bitr

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770223

E-post: Marie.Theren@edu.lidkoping.se

Kontakt

Anna-Mia Brolin

Titel: Specialpedagog

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771437

E-post: Anna-Mia.Brolin@edu.lidkoping.se

Kontakt

Sara Wiggins

Titel: Skolkurator

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771949

E-post: sara.wiggins@edu.lidkoping.se

Nybyggda Majåkerskolan med sina stora glaspartier

På skolan finnas elever från förskoleklass till årskurs sex.

Vill du ha kontakt med någon av oss? Hälsa på oss eller veta mer om skolan?

Expedition: 0510-77 06 40

Fritidshem Eken: 0510-77 06 51

Fritidshem Kvisten: 0510-77 06 50

Kontakt

Tobias Gren

Titel: Rektor

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770573

E-post: Tobias.Gren@edu.lidkoping.se

Kontakt

Anna Sjöberg

Titel: Specialpedagog

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771211

E-post: Anna.Sjoberg@edu.lidkoping.se

Kontakt

Sandra Lundquist

Titel: Skolkurator

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770589

E-post: Sandra.Lundquist@edu.lidkoping.se

Kontakt

Annika Johnson

Titel: Skolsköterska

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770637

E-post: Annika.Johnson@edu.lidkoping.se

Otterstads tegelröda 2-våningsskola

På skolan finnas elever från förskoleklass till årskurs sex.

Vill du ha kontakt med någon av oss? Hälsa på oss eller veta mer om skolan?

Expedition: 0510-77 18 32

Fritidshemmet Löjan: 0510-77 18 69

Kontakt

Anna-Lena Jonsson

Titel: Skolkurator

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771232

E-post: anna-lena.jonsson@edu.lidkoping.se

Kontakt

Elisabet Ingemarsson

Titel: Rektor

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771180

E-post: elisabet.ingemarsson@edu.lidkoping.se

Kontakt

Elisabeth Sunnemar

Titel: Skolsköterska

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771918

E-post: Elisabeth.Sunnemar@edu.lidkoping.se

Kontakt

Camilla Ekelund

Titel: Specialpedagog

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770904

E-post: Camilla.Ekelund@edu.lidkoping.se

Rudenschöldskolans blekgula gavel i kontrast till det gröna gräset

Rudenschöldskolan är en 7-9-skola som ligger i centrala Lidköping.

Vill du ha kontakt med någon av oss? Hälsa på oss eller veta mer om skolan?

Expedition: 0510-77 06 60

Kontakt

Ann-Catrin Rundqvist

Titel: Rektor

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770655

E-post: Ann-Catrin.Rundqvist@edu.lidkoping.se

Kontakt

Lovisa Trybom

Titel: Specialpedagog

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770616

E-post: Lovisa.Trybom@edu.lidkoping.se

Kontakt

Tanya Utas

Titel: Skolkurator

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771096

E-post: Tanya.Utas@edu.lidkoping.se

Kontakt

Annika Abrahamsson

Titel: Skolsköterska

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770659

E-post: Annika.Abrahamsson@edu.lidkoping.se

Kontakt

Charlotte Angelteg

Titel: Rektor Bitr

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770687

E-post: Charlotte.Angelteg@edu.lidkoping.se

Råda skolas mörkt tegelbruna 2-våningshus

På skolan finnas elever från förskoleklass till årskurs sex.

Vill du ha kontakt med någon av oss? Hälsa på oss eller veta mer om skolan?

Expedition: 0510-77 17 34

Fritidshem Lilla eken: 0510-77 17 42

Fritidshem Röda stugan: 0510-77 17 39

Fritidshem Stora eken: 0510-77 17 44

Fritidshem Kronan: 0510-77 18 11

Kontakt

Maria Ek

Titel: Rektor

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771733

E-post: maria.ek@edu.lidkoping.se

Kontakt

Camilla Johansson

Titel: Rektor Bitr

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771950

E-post: Camilla.Johansson2@edu.lidkoping.se

Kontakt

Efva Svensson

Titel: Skolsköterska

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770643

Kontakt

Helena Garström

Titel: Skolsköterska

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771748

E-post: Helena.Garstrom@edu.lidkoping.se

Kontakt

Emmy Östergaard

Titel: Skolkurator

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770217

E-post: Emmy.Ostergaard@edu.lidkoping.se

Kontakt

Jeanette Winther

Titel: Specialpedagog

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770249

E-post: Jeanette.Winther@edu.lidkoping.se

Skolgården framför Salebys röda skolbyggnad

På skolan finnas elever från förskoleklass till årskurs sex.

Vill du ha kontakt med någon av oss? Hälsa på oss eller veta mer om skolan?

Expedition: 0510-77 18 57

Fritidshem: 0510-77 13 58

Kontakt

Kristina Ahlström

Titel: Rektor

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770679

E-post: Kristina.Ahlstrom@edu.lidkoping.se

Kontakt

Sargon El Khouri

Titel: Rektor Bitr

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771385

E-post: Sargon.ElKhouri@edu.lidkoping.se

Kontakt

Ingela Friborg

Titel: Specialpedagog

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771910

E-post: Ingela.Friborg@edu.lidkoping.se

Kontakt

Johanna Treijner

Titel: Skolkurator

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771919

E-post: Johanna.Treijner@edu.lidkoping.se

Kontakt

Elisabeth Larsson

Titel: Skolsköterska

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771997

E-post: Elisabeth.Larsson5@edu.lidkoping.se

Sjölunda skola med sina olika byggnader och sitt färgglada rastområde

På skolan finnas elever från förskoleklass till årskurs sex.

Vill du ha kontakt med någon av oss? Hälsa på oss eller veta mer om skolan?

Expedition: 0510-77 65 75

Fritidshem Lunden: 0510-77 65 78

Fritidshem Sundet: 0510-77 65 76

Kontakt

Elisabet Ingemarsson

Titel: Rektor

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771180

E-post: elisabet.ingemarsson@edu.lidkoping.se

Kontakt

Camilla Ekelund

Titel: Specialpedagog

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770904

E-post: Camilla.Ekelund@edu.lidkoping.se

Kontakt

Anna-Lena Jonsson

Titel: Skolkurator

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771232

E-post: anna-lena.jonsson@edu.lidkoping.se

Kontakt

Elisabeth Sunnemar

Titel: Skolsköterska

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771918

E-post: Elisabeth.Sunnemar@edu.lidkoping.se

Stenhammarskolans gula huvudbyggnad

På Stenhammarskolan går elever från förskoleklass upp till och med årskurs 6.

Vill du ha kontakt med någon av oss? Hälsa på oss eller veta mer om skolan?

Expedition: 0510-77 15 60

Stora fritids: 0766-35 57 59

Fritids F-1 Stenen: 0510-77 15 68

Fritids F-1 Hammaren: 0510-77 15 71

Kontakt

Malin Florén

Titel: Rektor

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771561

E-post: Malin.Floren@edu.lidkoping.se

Kontakt

Martina Persson

Titel: Specialpedagog

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771205

E-post: martina.persson@edu.lidkoping.se

Kontakt

Jonas Hähnert

Titel: Skolkurator

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770293

E-post: Jonas.Hahnert@edu.lidkoping.se

Kontakt

Pernilla Gustafsson

Titel: Skolsköterska samordn

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771563

E-post: Pernilla.Gustafsson2@edu.lidkoping.se

närbild på Stenportskolans entrédörr i glas

På skolan finnas elever från förskoleklass till årskurs sex.

Vill du ha kontakt med någon av oss? Hälsa på oss eller veta mer om skolan?

Expedition: 0510-77 07 58

Fritidshemmen,

Ärtan: 0510-77 05 76

Växthuset: 0510-77 14 76

Verkstaden: 0510-77 07 80

Silverpilen: 0510-77 07 85

Blixten: 0510-77 09 70

Kontakt

Åsa Fouganthin

Titel: Rektor

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770615

E-post: asa.fouganthine@edu.lidkoping.se

Kontakt

Linda Rosebery Skoglund

Titel: Skolsköterska

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770619

E-post: Linda.RoseberySkoglund@edu.lidkoping.se

Kontakt

Jessica Skoglund

Titel: Skolkurator

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-776721

E-post: Jessica.Skoglund@edu.lidkoping.se

Kontakt

Marie Broberg

Titel: Specialpedagog

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771793

E-post: Marie.Broberg@edu.lidkoping.se

Tuns lilla vita stenvilla med stora tegelbyggnaden bakom sig

På skolan finnas elever från förskoleklass till årskurs sex.

Vill du ha kontakt med någon av oss? Hälsa på oss eller veta mer om skolan?

Expedition: 0510-77 19 51

Fritidshemmet Hercules: 0510-77 19 54

Kontakt

Maria Ek

Titel: Rektor

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771733

E-post: maria.ek@edu.lidkoping.se

Kontakt

Camilla Johansson

Titel: Rektor Bitr

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771950

E-post: Camilla.Johansson2@edu.lidkoping.se

Kontakt

Jessica Skoglund

Titel: Skolkurator

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-776721

E-post: Jessica.Skoglund@edu.lidkoping.se

Kontakt

Marie Broberg

Titel: Specialpedagog

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771793

E-post: Marie.Broberg@edu.lidkoping.se

Kontakt

Linda Rosebery Skoglund

Titel: Skolsköterska

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770619

E-post: Linda.RoseberySkoglund@edu.lidkoping.se

Vinninga skolas gula fasad

På skolan finnas elever från förskoleklass till årskurs sex.

Vill du ha kontakt med någon av oss? Hälsa på oss eller veta mer om skolan?

Expedition: 0510-77 16 40

Fritidshem Björken: 0510-77 17 64

Fritidshem Eken: 0510-77 16 42

Fritidhem Linden: 0510-77 16 43

Kontakt

Eva Öberg

Titel: Rektor

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771654

E-post: Eva.Oberg@edu.lidkoping.se

Kontakt

Eva Lindau

Titel: Specialpedagog

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770846

E-post: Eva.Lindau@edu.lidkoping.se

Kontakt

Jennie Blad Karlberg

Titel: Skolsköterska

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770643

E-post: Jennie.BladKarlberg@edu.lidkoping.se

Kontakt

Ann-Sofi Johansson

Titel: Skolkurator

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770642

E-post: Ann-Sofi.Johansson@edu.lidkoping.se

Wennerbergskolans pampiga tegelbyggnad med torn och spiror

På skolan finnas elever från förskoleklass till årskurs sex.

Vill du ha kontakt med någon av oss? Hälsa på oss eller veta mer om skolan?

Expedition: 0510-77 07 88

Fritidshem Pollux: 0510-77 07 88

Fritidshem Castor: 0510-77 05 94

Kontakt

Kristina Ahlström

Titel: Rektor

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770679

E-post: Kristina.Ahlstrom@edu.lidkoping.se

Kontakt

Sargon El Khouri

Titel: Rektor Bitr

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771385

E-post: Sargon.ElKhouri@edu.lidkoping.se

Kontakt

Eva Lindau

Titel: Specialpedagog

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770846

E-post: Eva.Lindau@edu.lidkoping.se

Kontakt

Ann-Sofi Johansson

Titel: Skolkurator

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770642

E-post: Ann-Sofi.Johansson@edu.lidkoping.se

Kontakt

Jennie Blad Karlberg

Titel: Skolsköterska

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770643

E-post: Jennie.BladKarlberg@edu.lidkoping.se

Örslösas röda skola med namnet i svart text på vit bakgrund

På skolan finnas elever från förskoleklass till årskurs sex.

Vill du ha kontakt med någon av oss? Hälsa på oss eller veta mer om skolan?

Expedition: 0510-77 18 33

Fritidshem: 0510-77 18 36

Kontakt

Camilla Carlsson

Titel: Rektor

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771189

E-post: Camilla.Carlsson@edu.lidkoping.se

Kontakt

Martina Persson

Titel: Specialpedagog

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771205

E-post: martina.persson@edu.lidkoping.se

Kontakt

Pernilla Gustafsson

Titel: Skolsköterska samordn

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771563

E-post: Pernilla.Gustafsson2@edu.lidkoping.se

Kontakt

Jonas Hähnert

Titel: Skolkurator

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770293

E-post: Jonas.Hahnert@edu.lidkoping.se

Östbyskolans skolgård med cykelställ och basket/bollplan

På skolan finnas elever från förskoleklass till årskurs sex.

Vill du ha kontakt med någon av oss? Hälsa på oss eller veta mer om skolan?

Expedition: 0510-77 07 94

Fritidshem Östbygården: 0510-77 05 97

Fritidshem Friggis: 0510-77 05 12

Kontakt

Harald Granbom

Titel: Rektor

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-770645

E-post: harald.granbom@edu.lidkoping.se

Kontakt

Johanna Treijner

Titel: Skolkurator

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771919

E-post: Johanna.Treijner@edu.lidkoping.se

Kontakt

Ingela Friborg

Titel: Specialpedagog

Enhet: Barn o Skola

Tel: 0510-771910

E-post: Ingela.Friborg@edu.lidkoping.se

Broholmskolan är den enda fristående grundskolan i Lidköping. Skolan tar emot elever från förskoleklass till årskurs 9. Vill du ansöka om plats på Broholmskolan, kontaktar du skolan direkt.

Här kan du läsa mer om Broholmskolan Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: