Grundskola och fritidshem

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Grundskolan är obligatorisk för alla barn mellan sju och sexton år. Det kallas skolplikt. Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. De flesta barn i Sverige börjar i årskurs 1 på höstterminen det år de fyller sju år. Det är också möjligt att låta barnen börja det år de fyller sex och vid särskilda skäl vid åtta år.