Grundskola och fritidshem

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Grundskolan är obligatorisk för alla barn mellan sex och sexton år. Det kallas skolplikt. Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin.