Enskild verksamhet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Förskola, grundskola och pedagogisk omsorg kan bedrivas av andra aktörer än kommunen. Benämningen på sådan form är enskild verksamhet.

Lilleskogs förskola

Enskild grundskola i Lidköping

Förutom de kommunala grundskolorna finns det i Lidköping en grundskola i enskild regi: Broholmskolan. Vill du veta mer eller ansöka om plats kontaktar du skolan direkt.

Ansöka om att bedriva enskild verksamhet

Enskild barnomsorg som bedrivs som ekonomisk förening i form av stiftelse, personalkooperativ eller föräldrakooperativ ska från och med den 1 juli 2009 godkännas av kommunen. Ansökan om att bedriva enskild förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg ska lämnas skriftligt till Barn- och skolnämnden. För att kommunen ska godkänna ansökan och besluta om driftsbidrag ska verksamheten ha god kvalitet och säkerhet samt uppfylla de krav som anges i 2:a kap. §3 i Skollagen.