Enskild verksamhet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Grundskola, förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg kan bedrivas av andra aktörer än kommunen. Benämningen på sådan form är fristående grundskola respektive enskild verksamhet.

Enskild grundskola i Lidköping

Förutom de kommunala grundskolorna finns det i Lidköping en fristående grundskola; Broholmskolan. Vill du veta mer eller ansöka om plats kontaktar du skolan direkt.

Ansöka om att bedriva fristående grundskola och skolbarnsomsorg

Ansökan om att få starta en ny fristående grundskola eller en utökning av verksamheten ska göras hos Skolinspektionen. Ett godkänt beslut hos Skolinspektionen medför att den fristående grundskolan har rätt till kommunalt bidrag för verksamheten.

Enskild barnomsorg som bedrivs som ekonomisk förening i form av stiftelse, personalkooperativ eller föräldrakooperativ ska från och med den 1 juli 2009 godkännas av kommunen. Ansökan om att bedriva enskild skolbarnsomsorg ska lämnas skriftligt till Barn- och skolnämnden. För att kommunen ska godkänna ansökan och besluta om driftsbidrag ska verksamheten ha god kvalitet och säkerhet samt uppfylla de krav som anges i 2:a kap. §3 i Skollagen.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan