Dalängskolan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

 

Dalängskolan

 

Dalängskolan är en årskurs 7-9 skola som ligger i västra delen av Lidköping.

Vår vision är ”Dalängen – GULD!”

Vi vill att alla elever ska känna Glädje över att komma till skolan. Vi Utvecklar hela tiden vår verksamhet så att vi arbetar med rätt saker på ett smart sätt. Lärandet är Lustfyllt, spännande och med goda resultat i fokus. Eleven har möjlighet att vara Delaktig i utformningen av sin utbildning.

Dalängskolan erbjuder bland annat inriktningsklasser i musik, bild och matematik/no/teknik. Till dessa klasser ansöker elever när de gör sitt skolval i årskurs 6. Det är viktigt för oss att ge alla elever ett personligt bemötande. Det är också viktigt för oss att ha ett gott samarbete med både elever och vårdnadshavare.

Dalängskolan arbetar för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för att skapa en bättre gemenskap i skolmiljön, vill du läsa mer hur Dalängskolan arbetar för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling se bifogat dokument.

bifogat dokument

UpptagningsområdeOtterstad skola, Stenhammarskolan
Stenportskolan, Tuns skola, Örslösa skola, Sjölunda skola
Antal elever457
Antal klasser20
Antal pedagoger40

Dalängskolan på Facebook

Besök och gilla gärna vår Facebooksida!

Så här ser det ut hos oss

Skolgård
Skolgård (1)

Rasthall
Rasthall 4

Rasthall
Rasthall 2

Rasthall
Rasthall 1 (1)

Rasthall
Rasthall 3 (1)

NO-korridor
NO-korridor

A-korridor
A-korridor

Bildsal
Bildsal (1)

Ateljé
Ateljé (1)

Musiksal
Musiksal (1)

 

Verksamhetsidé

Dalängskolans uppdrag är att ge varje elev en allsidig utbildning där eleven hämtar kunskaper och har förståelse för den värdegrund skolans arbete vilar på.

För oss är det viktigt:
• Att elever kan och vill påverka sin egen utbildning.
• Att elever är intresserade, motiverade och trygga i vår verksamhet.
• Att användningen av IT-verktyg är en naturlig del av elevers och lärares vardag.
• Att eleven möts av pedagoger där han eller hon är i sin utveckling. Pedagoger som hittar möjligheter att inspirera och stötta elevens fortsatta utveckling.

Inriktning bild

Bildinriktningen vänder sig till dig som är intresserad av bild och form och vill utveckla ditt eget bildskapande. Du kommer arbeta två och tredimensionellt och med media. Du får möjlighet att öva ditt tekniska handlag med en rad olika verktyg och metoder för bildframställning – från kol till dator.

Eleverna kommer att göra studiebesök och titta på utställningar. De kommer även producera egna utställningar som visas på skolan och i offentliga sammanhang.

Timplan

Extratiden för inriktningen är cirka 135 minuter i veckan och kan fördelas på ett eller två tillfällen. Tiden tas från elevens val och några andra ämnen. Den sammanlagda tiden för bild blir 180 min/vecka.

Mål för inriktningsklasserna

• Att ge eleverna möjlighet att särskilt fördjupa sig inom ett av skolans ämnen
• Att få möjlighet att studera ämnet tillsammans med andra elever som är intresserade av ämnet
• Att eleverna ska få mycket goda kunskaper och färdigheter i ämnet

Inriktning matematik-, natur- och teknik

Inom denna inriktning arbetar du med mer avancerad matematik och fördjupar dina förmågor inom naturvetenskap och teknik.

Du får skapa, bygga, konstruera och ta reda på hur saker och ting fungerar. Här utvecklar du din problemlösningsförmåga och dina kunskaper om teknik i olika sammanhang. Du får möjlighet att prova egna tekniska idéer och lösningar. Du arbetar med problembaserad matematik som naturvetenskapligt verktyg med sikte på gymnasiematematik. Du arbetar mycket med fördjupning inom biologi/fysik/kemi bland annat med fler laborationer och studiebesök.

Timplan

Extratiden för inriktningsämnena är cirka 90 minuter i veckan och kan fördelas på ett eller två tillfällen. Tiden tas från elevens val och andra ämnens timplaner påverkas inte.

Mål för inriktningsklasserna

• Att ge eleverna möjlighet att särskilt fördjupa sig inom några av skolans ämnen
• Att få möjlighet att studera ämnena tillsammans med andra elever som är intresserade av ämnena
• Att eleverna ska få mycket goda kunskaper och färdigheter i ämnena

Inriktning musik

Musikinriktningen vänder sig till dig som är intresserad av musik och vill utveckla och bredda din musikalitet. Du får spela instrument tillsammans med andra, medverka i konserter och träna sång i liten och stor grupp.

Timplan

Extratiden för inriktningsämnena är cirka 160 minuter i veckan och kan fördelas på ett eller två tillfällen. Tiden tas från elevens val och några andra ämnen.

Avgångsklass 2015 och 2016

Dessa klasser har cirka 160 minuter musik per vecka, utöver ordinarie musiklektioner. Andra skolämnens timplaner berörs inte.

Avgångsklass 2017 – framåt

Extratiden för inriktningsämnena är cirka 160 minuter i veckan och kan fördelas på ett eller två tillfällen. Tiden tas från elevens val och några andra ämnen.

Mål för inriktningsklasserna

  • Att ge eleverna möjlighet att särskilt fördjupa sig inom ett av skolans ämnen
  • Att få möjlighet att studera ämnet tillsammans med andra elever som är intresserade av ämnet
  • Att eleverna ska få mycket goda kunskaper och färdigheter i ämnet

Go for it - Ett värdegrundsprojekt

Go for it är ett värdegrundsprojekt som riktar sig till elever och personal på Lidköpings högstadieskolor. Temat för 2016/2017 är jämställdhet med fokus på genus.

Barn & Skola vill tillsammans med Broholmskolan hitta nya sätt att jobba med värdegrundsarbetet i 7-9 skolorna. Vi jobbar med olika aktiviteter på årets tema i de olika årskurserna under hela läsåret. Bland annat genom föreläsningar, filmskapande, fotografering, teater och genom att jobba med rollspel.

Att våga respektera sig själv, andra människor och att bry sig om och ta ansvar för varandra – det är något som Go for it vill bidra till. Projektets mål är att skapa trygghet, förståelse och medmänsklighet.

Go for it är en del av kommunens arbete med att skapa en hållbar och välkomnande kommun.

Vill du veta mer om Go for it?
Kontakta Helena Helén, projektledare.

Dalängskolans uppdrag är att ge varje elev en allsidig utbildning där eleven hämtar kunskaper och har förståelse för den värdegrund skolans arbete vilar på.

För oss är det viktigt:
• Att elever kan och vill påverka sin egen utbildning.
• Att elever är intresserade, motiverade och trygga i vår verksamhet.
• Att användningen av IT-verktyg är en naturlig del av elevers och lärares vardag.
• Att eleven möts av pedagoger där han eller hon är i sin utveckling. Pedagoger som hittar möjligheter att inspirera och stötta elevens fortsatta utveckling.

Karta

Visa större karta