Fredriksdalskolan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Fredriksdalskolan

Floragatan 4
531 36 Lidköping

Fredriksdalskolan är en 7-9 skola som ligger i östra delen av Lidköping.

Fredriksdalskolan – möjligheternas skola! Delaktighet – Lärande – Framtidstro

UpptagningsområdeÖstbyskolan, Wennerbergskolan, Lidåkerskolan, Vinningaskolan
Antal elever390
Antal klasser17
Antal pedagoger40

Fredriksdalskolan på Facebook

Besök och gilla gärna vår Facebooksida!

Så här ser det ut hos oss

Verksamhetsidé

Fredriksdalskolan – möjligheternas skola! För oss är skolan en viktig och meningsfull plats för alla. Vi jobbar för en skola som präglas av positiva möten, lustfyllda lärmiljöer, gemenskap och delaktighet. Vi förstärker det positiva och utgår från det som fungerar. Vi stimulerar och motiverar alla elever att nå så långt som möjligt i sin måluppfyllelse och att känna framtidstro. Digitala och formativa lärprocesser är en självklar del i att stödja varje elevs lärande.

Go for it - Ett värdegrundsprojekt

Go for it är ett värdegrundsprojekt som riktar sig till elever och personal på Lidköpings högstadieskolor. Temat för 2016/2017 är jämställdhet med fokus på genus.

Barn & Skola vill tillsammans med Broholmskolan hitta nya sätt att jobba med värdegrundsarbetet i 7-9 skolorna. Vi jobbar med olika aktiviteter på årets tema i de olika årskurserna under hela läsåret. Bland annat genom föreläsningar, filmskapande, fotografering, teater och genom att jobba med rollspel.

Att våga respektera sig själv, andra människor och att bry sig om och ta ansvar för varandra – det är något som Go for it vill bidra till. Projektets mål är att skapa trygghet, förståelse och medmänsklighet.

Go for it är en del av kommunens arbete med att skapa en hållbar och välkomnande kommun.

Vill du veta mer om Go for it?
Kontakta Helena Helén, projektledare.

Fredriksdalskolan – möjligheternas skola! För oss är skolan en viktig och meningsfull plats för alla. Vi jobbar för en skola som präglas av positiva möten, lustfyllda lärmiljöer, gemenskap och delaktighet. Vi förstärker det positiva och utgår från det som fungerar. Vi stimulerar och motiverar alla elever att nå så långt som möjligt i sin måluppfyllelse och att känna framtidstro. Digitala och formativa lärprocesser är en självklar del i att stödja varje elevs lärande.