Järpås skola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Järpås skola

Backavägen 8
531 75 Järpås

Järpås skola ligger i den centrala delen av Järpås. I vårt upptagningsområde finns det möjlighet att bo på landsbygd eller i tätbebyggt område. Även de tätbebyggda delarna av Järpås omges av jordbruksbygd, skog och närhet till badplats.

På skolan finns elever från förskoleklass till årskurs sex. Personalen arbetar i lag utifrån sina olika kompetenser.

Vi använder de digitala verktygen  som en naturlig del i elevernas lärande. På Järpås skola finns en föräldraförening som är ett forum för föräldrars delaktighet i skolans verksamhet. Verksamheten vid Järpås skola har sin grund i läroplanen.

UpptagningsområdeRusselbacka, Häggesled, Björkåsa, delar av Uvered och St. Levene
Antal elever103
Antal klasser7
Antal pedagoger18
Avdelningar på fritids1
Antal elever på fritids51

Verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé grundar sig i våra värdeord:

  • Glädje: Eleverna ska känna sig sedda och känna tillhörighet med barn och vuxna. Alla ska känna sig nöjda med sin prestation och att få bli bekräftad i detta.
  • Inflytande: Eleverna har möjlighet att påverka sitt lärande genom delaktighet i planeringar, klassråd, elevråd, matråd och miljöråd.
  • Lärande: Vi arbetar med att skapa lockande lärmiljöer och variera arbetssätt utifrån eleverna, läroplanens kunskapskrav och med hjälp av olika verktyg.
  • Respekt: Vi respekterar att vi har olika åsikter. Vi värnar om vår arbetsmiljö och om vår miljö internt och globalt.

Järpås skolas värdegrund kan formuleras i en mening. ”Allas lika rätt till lärande och utveckling i en trygg och harmonisk miljö”.

Fritids

Järpås fritidshem erbjuder eleverna ett varierat utbud av aktiviteter där eleverna är delaktiga i utformningen. Vi arbetar också för att skapa en lugn och trygg miljö för varje barn. Fritidshemmets uppdrag är: ”Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda en meningsfull fritid och tid för rekreation”.

Vårt fritidshem har egna lokaler i skolan. Utöver dem finns möjlighet att använda skolans klassrum, bibliotek och idrottshall på eftermiddagstid. Vi har en stor skolgård med en multisportarena, traditionella lekredskap så som gungor och klätterställningar med mera. På skolområdet finns också en backsluttning med träd och buskar som erbjuder fantastiska lekmöjligheter. Järpås fritidshem kan erbjuda plats på upp till 70 barn.

Fritids samarbetar med skolan under förmiddagarna. Personalen på fritids och skola arbetar tillsammans i arbetslag.

Vår verksamhetsidé grundar sig i våra värdeord:

  • Glädje: Eleverna ska känna sig sedda och känna tillhörighet med barn och vuxna. Alla ska känna sig nöjda med sin prestation och att få bli bekräftad i detta.
  • Inflytande: Eleverna har möjlighet att påverka sitt lärande genom delaktighet i planeringar, klassråd, elevråd, matråd och miljöråd.
  • Lärande: Vi arbetar med att skapa lockande lärmiljöer och variera arbetssätt utifrån eleverna, läroplanens kunskapskrav och med hjälp av olika verktyg.
  • Respekt: Vi respekterar att vi har olika åsikter. Vi värnar om vår arbetsmiljö och om vår miljö internt och globalt.

Järpås skolas värdegrund kan formuleras i en mening. ”Allas lika rätt till lärande och utveckling i en trygg och harmonisk miljö”.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta