Lilleskogs skola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Lilleskogs skola

Tornväktargatan 18
531 57 Lidköping

Välkommen till Lilleskogs skola, en skola i tiden! Skolan har bostadsområdet Råda Mosse som upptagningsområde.

Vår skola arbetar med digitala utvecklingsmöjligheter. Vi är en skola som bygger kunskap och lärprocesser tillsammans med våra elever och övriga samhället. Hos oss finns en genuin nyfikenhet att utveckla vår skola tillsammans med forskning och världen i stort.

Vi ser globaliseringen som en tillgång och framtida arbetsmöjligheter för våra elever. Vår skola ska aktivt stimulera elevernas förmåga att ta ställning i demokratiska frågor med en världsmedborgares perspektiv. På vår skola finns tre ledord, att alla Kan, Vill och Vågar.

UpptagningsområdeRåda Mosse
Antal elever200
Antal klasser7
Antal pedagoger30
Avdelningar på fritidsMasten F-1, Seglet 2-3 och Klubben 4-6
Antal elever på fritids140

Verksamhetsidé

I vår hållbara skola arbetar kompetenta elever som kan, vill och vågar! Hos oss finns tron på att alla elever är kompetenta och vill vara delaktiga genom att pröva sina egna idéer, har en god vilja, tror på sig själva, samt visar ansvar och respekt. Genom vårt förhållningssätt utgår verksamheten från våra styrdokument och alla är förtrogna med dess innehåll.

Vi bemöter våra elever med respekt och ser ett aktivt elevinflytande och delaktighet som självklarheter i en demokratisk skola. Hos oss arbetar vi i arbetslag och med ett nära samarbete med vårdnadshavare för att varje elev ska uppnå optimal inlärning utifrån sina förutsättningar.

Vår gemensamma kunskapssyn vilar på att lärande och utveckling sker i ett sammanhang, i olika situationer och på olika sätt, vilket innebär att alla dagens delar och aktiviteter är lika viktiga. Vårt arbete bedrivs i läranderum, i stimulerande och föränderliga miljöer, som på ett lustfyllt sätt främjar lek, lärande och utveckling.

Fritids

Fritids har hemvisterna Masten, Seglet och Klubben. På Masten går våra yngsta elever som är i förskoleklassen och årskurs ett. På Seglet går våra äldre elever som går i årskurserna två till tre och till Klubben hör de äldsta eleverna från årskurs fyra till sex.

I vår hållbara skola arbetar kompetenta elever som kan, vill och vågar! Hos oss finns tron på att alla elever är kompetenta och vill vara delaktiga genom att pröva sina egna idéer, har en god vilja, tror på sig själva, samt visar ansvar och respekt. Genom vårt förhållningssätt utgår verksamheten från våra styrdokument och alla är förtrogna med dess innehåll.

Vi bemöter våra elever med respekt och ser ett aktivt elevinflytande och delaktighet som självklarheter i en demokratisk skola. Hos oss arbetar vi i arbetslag och med ett nära samarbete med vårdnadshavare för att varje elev ska uppnå optimal inlärning utifrån sina förutsättningar.

Vår gemensamma kunskapssyn vilar på att lärande och utveckling sker i ett sammanhang, i olika situationer och på olika sätt, vilket innebär att alla dagens delar och aktiviteter är lika viktiga. Vårt arbete bedrivs i läranderum, i stimulerande och föränderliga miljöer, som på ett lustfyllt sätt främjar lek, lärande och utveckling.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta