Majåkerskolan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Majåkerskolan

Kockgårdsgatan 4
531 41 Lidköping

I bostadsområdet Majåker finner du den nybyggda Majåkerskolan för årskurs F-6 med plats för 300 elever.

Majåkerskolans verksamhetsidé är att skapa en skola i tiden där de utbildar elever för en hållbar framtid på individ- och samhällsnivå. Skolan erbjuder eleverna en god grund i det livslånga lärandet som främjar elevens mångsidiga utveckling och som lägger grunden för en positiv och hälsosam livsstil. På skolan finns det attraktiva, kreativa och flexibla lärmiljöer som utmanar varje elev att tänka i nya banor. Digitala verktyg och modern teknik är en naturlig del i varje elevs lärprocess.

Upptagningsområde
Majåker
Antal elever175
Antal klasser5
Antal pedagoger27
Avdelningar på fritids2
Antal elever på fritids143

Verksamhetsidé

Tillsammans bygger vi Majåkerskolan – en skola i tiden där vi utbildar elever för en hållbar framtid på individ- och samhällsnivå.

Vi arbetar för att varje elev ska känna framtidstro genom delaktighet, trygghet och motivation. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för alla elever ska känna att de äger sitt egna lärande och känslan av att lära för framtiden. Genom att ligga i framkant skapar vi ett hållbart förhållningssätt för att se att resurser hamnar på rätt plats och skapar möjligheter för varje elev att lyckas. Skolan är en viktig mötesplats för alla, där varje elev ska känna sig viktig och betydelsefull. Skolan har en arkitektonisk utformning som stödjer det lärande som vi förverkligar i våra lärmiljöer, så väl inne som ute.

Vi som arbetar på Majåkerskolan visar vägen till Vi kan, vi vill och vi vågar genom att vara goda förebilder, motivera och uppmuntra alla elever till att vilja ta nästa steg genom nyfikenhet till lust att lära. Vi arbetar för att alla elever ska lyckas, att alla ska känna stolthet och uppleva ett lustfyllt lärande.

Tillsammans ska vi göra elevernas bästa skola!

 

Fritids

Fritids består av två avdelningar som heter Kvisten och Eken. På Kvisten går elever från förskoleklass och årskurs 1. På Eken går elever från årskurs 2, årskurs 3 och årskurs 4.
Vår fritidshemsverksamhet är öppen mellan kl. 6.15 till kl. 18.15. Öppning och stängning sker på Kvisten. Under stor del av skoldagen samverkar fritids med skolan och fritids arbetar tillsammans i arbetslag. Efter eftermiddagarna erbjuder fritidshemmet meningsfulla aktiviteter kopplade till vår läroplan.

Tillsammans bygger vi Majåkerskolan – en skola i tiden där vi utbildar elever för en hållbar framtid på individ- och samhällsnivå.

Vi arbetar för att varje elev ska känna framtidstro genom delaktighet, trygghet och motivation. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för alla elever ska känna att de äger sitt egna lärande och känslan av att lära för framtiden. Genom att ligga i framkant skapar vi ett hållbart förhållningssätt för att se att resurser hamnar på rätt plats och skapar möjligheter för varje elev att lyckas. Skolan är en viktig mötesplats för alla, där varje elev ska känna sig viktig och betydelsefull. Skolan har en arkitektonisk utformning som stödjer det lärande som vi förverkligar i våra lärmiljöer, så väl inne som ute.

Vi som arbetar på Majåkerskolan visar vägen till Vi kan, vi vill och vi vågar genom att vara goda förebilder, motivera och uppmuntra alla elever till att vilja ta nästa steg genom nyfikenhet till lust att lära. Vi arbetar för att alla elever ska lyckas, att alla ska känna stolthet och uppleva ett lustfyllt lärande.

Tillsammans ska vi göra elevernas bästa skola!

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta