Månesköldskolan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Månesköldskolan ligger centralt belägen i det lugna området med samma namn, Månesköldsområdet. Här bor det många barnfamiljer. Det är nära till kultur- och idrottsanläggningar och skog vilket erbjuder stora möjligheter i undervisningen.

Skolan har en tydlig målbild mot att skapa en skola för alla. Genom en tydlig struktur i undervisningen, välutbildade pedagoger och ett stort engagemang vill vi ge våra elever det bästa lärandet utifrån allas olika förutsättningar. Vi vill skapa en miljö och ett lärande där våra elever känner tillit till andra och till sig själv.

UpptagningsområdeNya staden mellan Lidan och järnvägen. Mindre del av nedre Råda.
Antal elever308
Antal klasser15 inklusive 2 förskoleklasser
Antal pedagoger45
Avdelningar på fritidsGalaxen, Vintergatan, Jupiter och Kometen
Antal elever på fritids202

Verksamhetsidé

Alla barn har rätt till ett teoretiskt, praktiskt och socialt lärande. Vi vuxna är goda förebilder och visar ett stort engagemang kring lärande och person. Alla barn ska få träna i en trygg miljö där vuxna ger en god vägledning så att alla barn kan nå ett maximalt lärande utifrån deras förutsättningar.

Fritidshem

Månesköldskolan har fyra fritidsavdelningar, Galaxen, Vintergatan, Jupiter och Kometen. Galaxen och Vintergatan är för barn i förskoleklass och årskurs 1. På Jupiter och Kometen går barn från årskurs 2 och uppåt.

Kontakta gärna någon av avdelningarna om du vill veta mer om fritidsverksamheten.

Alla barn har rätt till ett teoretiskt, praktiskt och socialt lärande. Vi vuxna är goda förebilder och visar ett stort engagemang kring lärande och person. Alla barn ska få träna i en trygg miljö där vuxna ger en god vägledning så att alla barn kan nå ett maximalt lärande utifrån deras förutsättningar.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta