Råda skola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Råda skola ligger nära naturområdena Lunnelid och Råda vy. Verksamheten vid Råda skola speglas av den digitala resan, där de digitala verktygen nu har blivit en given del i vardagen. Vi skapar en trygg och positiv inlärningsmiljö för våra elever och ger dem goda förutsättningar att verka idag och i framtidens samhälle.

Råda skola

På skolan finnas elever från förskoleklass till årskurs sex, där varje årskurs bildar en klass. Personalen arbetar i lag utifrån sina olika kompetenser. De är välutbildade, engagerade och positiva.

Personal och elever har tillsammans byggt en ny basplats i skolans närområde. Den har blivit en naturlig träffpunkt för vår verksamhet.

På Råda skola finns en föräldraförening som är ett forum för föräldrars delaktighet i skolans verksamhet.

UpptagningsområdeÖvre Råda, Kållands Åsaka, Mellby, Lovene, Gillstad, Snixåsen
Antal elever256
Antal klasser7
Antal pedagoger38
Avdelningar på fritidsLilla Eken, Stora Eken, Röda stugan, Kronan
Antal elever på fritids155

Verksamhetsidé

Tillit – som elev på Råda skola får jag lära mig att känna tillit till min egen förmåga och jag vet att jag är bra som jag är.
Trygghet – som elev på Råda skola känner jag att jag trivs med kamrater och vuxna, vilket skapar trygghet.
Tro på framtiden – som elev på Råda skola vet jag att jag lär mig för att få ett bra liv i framtiden, jag tror på framtiden och tycker att det är roligt att lära mig nya saker.

En god utvecklingsmiljö
Vi som arbetar på Råda skola lägger stor vikt vid att skapa goda inlärningsmiljöer för våra elever genom att:

  • skapa förutsättningar för att eleverna skall känna lust och motivation i sitt lärande
  • skapa förutsättningar för att eleverna skall kunna påverka sitt lärande
  • ge eleverna övningstillfällen i stimulerande inlärningsmiljöer
  • träna eleverna i att reflektera över sitt eget lärande
  • göra kunskapskraven synliga för elever och föräldrar

Fritids

Fritids består av fyra avdelningar. Lilla Eken, Kronan och Röda Stugan är för de yngre eleverna som är 6-8 år. För de äldre eleverna som är 9-12 år finns Stora Eken.

På fritids använder vi vår fina närmiljö mycket och skapar möjligheter till en meningsfull fritid. Fritids samverkar med skolan under förmiddagarna och är en given del i skolsamverkan. Personalen på fritids och skola arbetar tillsammans i arbetslag.

Tillit – som elev på Råda skola får jag lära mig att känna tillit till min egen förmåga och jag vet att jag är bra som jag är.
Trygghet – som elev på Råda skola känner jag att jag trivs med kamrater och vuxna, vilket skapar trygghet.
Tro på framtiden – som elev på Råda skola vet jag att jag lär mig för att få ett bra liv i framtiden, jag tror på framtiden och tycker att det är roligt att lära mig nya saker.

En god utvecklingsmiljö
Vi som arbetar på Råda skola lägger stor vikt vid att skapa goda inlärningsmiljöer för våra elever genom att:

  • skapa förutsättningar för att eleverna skall känna lust och motivation i sitt lärande
  • skapa förutsättningar för att eleverna skall kunna påverka sitt lärande
  • ge eleverna övningstillfällen i stimulerande inlärningsmiljöer
  • träna eleverna i att reflektera över sitt eget lärande
  • göra kunskapskraven synliga för elever och föräldrar

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta