Salebyskolan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Salebyskolan har elever från förskoleklass till årskurs 6. Alla elever på skolan har tillgång till en egen iPad som de använder för att nå målen i skolan.

Salebyskolan

Personalen har olika inriktningar i sina utbildningar och vi arbetar för att olika kompetenser ska komma alla elever tillgodo.

Ett nära samarbete med föräldrarna är viktigt för att vi ska kunna skapa bra förutsättningar för våra elevers utveckling och lärande. Vi är öppna för era tankar och idéer. Vi har positiv och engagerad personal, trivsamma och ändamålsenliga lokaler, inspirerande utomhusmiljö samt vackra omgivningar. Detta tillsammans med glada och nyfikna elever ger en bra grund för fortsatt växande och lärande.

Pedagogiken bygger på att vara i balans med sin samtid där såväl traditionella material som modern teknik är en självklarhet. Vi arbetar för en hållbar utveckling. För oss är elevernas nyfikenhet, delaktighet och reflektion en viktig del i vår pedagogik.

UpptagningsområdeNorra Härene, Trässberg, Saleby, Majåker
Antal elever184
Antal klasser7
Antal pedagoger35
Avdelningar på fritids3
Antal elever på fritids144

Verksamhetsidé

Allt eftersom eleverna blir äldre får de ett ökat inflytande och ansvar för sin skolgång. Vi arbetar för att eleverna ska känna till läroplanens mål och kunna se sin egen utveckling. Samtliga elever har en individuell utvecklingsplan (IUP). Syftet med IUP är bland annat att få eleverna medvetna om sitt eget lärande.

Verksamhetsidé fritidshemmet

Vi arbetar med fyra värden – delaktighet, reflektion, samarbete och kreativitet. I våra ändamålsenliga lokaler, med flera olika miljöer arbetar vi för ett lustfyllt lärande och ger eleven en trygg vardag. Vi vill skapa förutsättningar för att eleven ska ha goda kompisrelationer, att de ska känna sig värdefulla och att just de har mycket att bidra med.

Fritids

Fritids består av tre avdelningar; Granen, Björken och Palmen. På Granen går elever från förskoleklass och årskurs 1. På Björken går elever från årskurs 2, och på Palmen går elever från årskurs 3 till 6.

Under stor del av skoldagen samverkar fritids med skolan och personalen arbetar tillsammans i arbetslag. På eftermiddagarna skapar pedagogerna en meningsfull fritid för eleverna på våra fritidshem.

Öppningar och stängningar sker på fritidshem Granen i Saleby vad gäller Salebyeleverna. Vad gäller elever från Majåker har vi öppningar och stängningar i vår filial på Majåkers förskola.

Allt eftersom eleverna blir äldre får de ett ökat inflytande och ansvar för sin skolgång. Vi arbetar för att eleverna ska känna till läroplanens mål och kunna se sin egen utveckling. Samtliga elever har en individuell utvecklingsplan (IUP). Syftet med IUP är bland annat att få eleverna medvetna om sitt eget lärande.

Verksamhetsidé fritidshemmet

Vi arbetar med fyra värden – delaktighet, reflektion, samarbete och kreativitet. I våra ändamålsenliga lokaler, med flera olika miljöer arbetar vi för ett lustfyllt lärande och ger eleven en trygg vardag. Vi vill skapa förutsättningar för att eleven ska ha goda kompisrelationer, att de ska känna sig värdefulla och att just de har mycket att bidra med.

Karta

Visa större karta