Stenhammarskolan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Stenhammarskolan ligger naturskönt belägen med skogen och Vänerstranden alldeles inpå knutarna. Skolan har elever i förskoleklass till årskurs sex.

Stenhammar

Stenhammarskolan har fem arbetslag, förskoleklass till årskurs 1, årskurs 2 till 3, årskurs 4 och årskurs 5 till 6. Vi arbetar i paralleller i syfte att kunna samarbeta mellan klasserna och jobba ämnesintegrerat. Vårt femte arbetslag är ett resursteam med olika kompetenser som bland annat arbetar med särskilt stöd och erbjuder läxhjälp.

På Stenhammarskolan har alla elever i årskurs ett till sex ett eget digitalt verktyg. Att väva samman teknik, pedagogik och innehåll till nya lärprocesser är spännande utmaningar vi står inför.

Stenhammarskolan är en skola för hållbar utveckling. Vi arbetar med hållbarhet utifrån det ekologiska, det ekonomiska och det sociala perspektivet. Under skoltid, fritidstid och på raster har vi förmånen att kunna använda skolskogen alldeles i anslutning till skolgården.

UpptagningsområdeSkalunda, Stenhammar, Sunnersberg, Övre Ulriksdal
Antal elever336
Antal klasser19
Antal pedagoger55
Avdelningar på fritidsLilla hammaren, Lilla stenen, Stora Hammaren och Stora Stenen
Antal elever på fritids209

Verksamhetsidé

  • En välkomnande och hållbar skola
  • En skola för utveckling och lärande
  • En gemensam arena för elever, vårdnadshavare och personal
  • En trygg skola där alla vill, vågar och kan
  • Ger barnen redskap för framtiden

Delaktighet, Utveckling, Lärande och Trygghet genomsyrar verksamheten och ger eleverna goda förutsättningar för att möta framtiden.

Fritids

Stenhammarskolans fritidshem består av fyra avdelningar. På Lilla hammaren och Lilla stenen går sex- och sjuåringar och Stora Hammaren och Stora stenen är för åldern 8-12 år.

Fritidspedagoger och förskollärare arbetar tillsammans för att alla barn ska känna sig delaktiga, kunna utvecklas, lära sig för framtiden och naturligtvis känna sig trygga. Fritidspedagoger och förskollärare samverkar med skola under skoltid.

För att skapa en meningsfull fritid erbjuds barnen olika aktiviteter och vi använder närmiljön och skolans alla utrymmen som exempelvis skogen, stranden, slöjd- och musiksal, idrottshall och skolgård. Mellanmål serveras regelbundet utomhus.

  • En välkomnande och hållbar skola
  • En skola för utveckling och lärande
  • En gemensam arena för elever, vårdnadshavare och personal
  • En trygg skola där alla vill, vågar och kan
  • Ger barnen redskap för framtiden

Delaktighet, Utveckling, Lärande och Trygghet genomsyrar verksamheten och ger eleverna goda förutsättningar för att möta framtiden.