Grundsärskolan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

I Lidköpings kommun finns grundsärskola lokalintegrerad på två skolor. Årskurs 1-9 på Stenportskolan och årskurs 7-9 på Fredrikdalskolan. Det är eleverna som läser ämnen som gör sin högstadietid på grundsärskolan på Fredriksdalskolan. Eleverna som går i träningsskolan gör sin högstadietid på grundsärskolan på Stenportskolan.

Grundsärskolan Stenportskolan ligger nära skogsområde och natur vilket ger bra förutsättningar för klasser att utnyttja naturen som ett komplement i den pedagogiska verksamheten.

Årskurs 1 - 9 Stenportskolan
 
Antal elevercirka 35
Antal klasser7
Antal pedagoger18
Årskurs 7 - 9 Fredriksdalskolan
 
Antal elever13
Antal klasser1
Antal pedagoger4

Verksamhetsidé

Eleven ska kunna känna trygghet i skolan. Vi strävar efter att uppnå en rogivande och stimulerande arbetsmiljö. Detta för att eleven ska känna lust och glädje för att kunna utveckla sina kunskaper och färdigheter på ett optimalt sätt. Vi utvecklar individuella mål där eleven är delaktig i sitt lärande.

Visionen för grundsärskolan är ”Lika olika”. Med ”Lika olika” menar vi i korthet att det är viktigt att man både som elev, medarbetare och rektor på en skola jobbar för att få en samsyn på att lika inte alltid är detsamma som rättvisa. Det kan till exempel handla om att man för att ge en elev samma förutsättningar som en annan så behöver den ena eleven en viss stöttning som den andra inte behöver och tvärtom. Olika vägar till lika mål. Det givna målet vi har för våra elever är att hjälpa dem att få framtidstro.

 

Fritids

Grundsärskolans fritidshem heter Rubinen. På Rubinen arbetar fyra fritidspedagoger och en förskollärare samt ett antal pedagogiska resurser med eleverna. Alla medarbetare på fritids arbetar under skoldagen i olika klasser på grundsärskolan.

Eleven ska kunna känna trygghet i skolan. Vi strävar efter att uppnå en rogivande och stimulerande arbetsmiljö. Detta för att eleven ska känna lust och glädje för att kunna utveckla sina kunskaper och färdigheter på ett optimalt sätt. Vi utvecklar individuella mål där eleven är delaktig i sitt lärande.

Visionen för grundsärskolan är ”Lika olika”. Med ”Lika olika” menar vi i korthet att det är viktigt att man både som elev, medarbetare och rektor på en skola jobbar för att få en samsyn på att lika inte alltid är detsamma som rättvisa. Det kan till exempel handla om att man för att ge en elev samma förutsättningar som en annan så behöver den ena eleven en viss stöttning som den andra inte behöver och tvärtom. Olika vägar till lika mål. Det givna målet vi har för våra elever är att hjälpa dem att få framtidstro.

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta (2)