Stenportskolan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Välkomnande Stenportskolan utgår alltid från hållbara lösningar för elevernas bästa mående och lärande. Vi ser olikheter och mångfald som styrkor och alla elever på Stenportskolan ska känna mod, meningsfullhet och gemenskap!

Stenportskolan på Facebook

Besök och gilla gärna vår Facebooksida!

UpptagningsområdeDalängen, Lilleskog, Drömstan, Askeslätt
Antal elever272
Antal klasser7
Antal pedagoger45
Avdelningar på fritidsÄrtan, Verkstan, Blixten, Silverpilen
Antal elever på fritids160

Verksamhetsidé

Värdeord

Trygghet      Hänsyn         Lärande       Glädje

Välkomnande Stenportskolan utgår alltid från hållbara lösningar för elevernas bästa mående och lärande. Vi ser olikheter och mångfald som styrkor och alla elever på Stenporten ska känna mod, meningsfullhet och gemenskap!

 Trygghet

På Stenportskolan strävar vi efter att ha en trygg och anpassad lärandemiljö för att skapa studiero för alla elever. Det finns tydliga förväntningar som är kända för varje elev med tydliga mål att jobba mot utifrån behov. Alla pedagoger strävar efter att skapa tillit hos varje elev. Pedagogerna har ett forskningsbaserat förhållningssätt där förtroendefulla relationer är en förutsättning för att elever ska känna trygghet. Eleverna ska känna att de lyckas utifrån sina egna förutsättningar. Vi erbjuder rastaktiviteter anpassade efter elevernas ålder och behov. Samarbete med föräldrar är en viktig del i elevernas trygghet och skolgång.

 Hänsyn

På Stenportskolan visar vi varandra omtanke, hänsyn och respekt samt ser varandras styrkor. Detta gäller såväl elever som vuxna. Vi använder kompensatoriska varierade arbetssätt och lärandemiljöer för att möta varje barns enskilda behov. Vi följer våra gemensamt bestämda ordningsregler och vi ska ha samsyn mellan skola och fritids i god samarbetsanda på vår gemensamma värdegrund.

Lärande

På Stenportskolan vill vi att våra elever ska bygga en god kunskapsgrund och lära för livet. Vi är en lärande organisation som arbetar på ett språkutvecklande arbetssätt och vi vill att eleverna ska få använda alla sina sinnen, tillåtas vara kreativa, träna på att samarbeta, ha tillgång till närmiljön med skogen som granne. Beprövad erfarenhet och forskning är viktiga utgångspunkter för att skapa en god och varierad undervisning med digitala verktyg som ett naturligt inslag i elevernas lärande. Vi vill utmana alla våra elever och vi tror på det kompetenta barnet som kan, vill och vågar. Föreningar, näringsliv och kulturliv i kommunen ses som viktiga resurser i lärandet.

 Glädje

På Stenportskolan tar vi vara på olika språk, kulturer och nationaliteter för att skapa delaktighet och en Vi-känsla där vi lär tillsammans. Vi strävar efter att alla elever ska trivas, växa som personer och känna att de lyckas varje dag efter sina egna förutsättningar. God hälsa är en viktig del elevernas mående.

Fritids

På fritids finns fyra avdelningar:

Blixten och Silverpilen för barn mellan 6 och 7 år och Ärtan och Verkstan för barn som är mellan 8 och 12 år.

Värdeord

Trygghet      Hänsyn         Lärande       Glädje

Välkomnande Stenportskolan utgår alltid från hållbara lösningar för elevernas bästa mående och lärande. Vi ser olikheter och mångfald som styrkor och alla elever på Stenporten ska känna mod, meningsfullhet och gemenskap!

 Trygghet

På Stenportskolan strävar vi efter att ha en trygg och anpassad lärandemiljö för att skapa studiero för alla elever. Det finns tydliga förväntningar som är kända för varje elev med tydliga mål att jobba mot utifrån behov. Alla pedagoger strävar efter att skapa tillit hos varje elev. Pedagogerna har ett forskningsbaserat förhållningssätt där förtroendefulla relationer är en förutsättning för att elever ska känna trygghet. Eleverna ska känna att de lyckas utifrån sina egna förutsättningar. Vi erbjuder rastaktiviteter anpassade efter elevernas ålder och behov. Samarbete med föräldrar är en viktig del i elevernas trygghet och skolgång.

 Hänsyn

På Stenportskolan visar vi varandra omtanke, hänsyn och respekt samt ser varandras styrkor. Detta gäller såväl elever som vuxna. Vi använder kompensatoriska varierade arbetssätt och lärandemiljöer för att möta varje barns enskilda behov. Vi följer våra gemensamt bestämda ordningsregler och vi ska ha samsyn mellan skola och fritids i god samarbetsanda på vår gemensamma värdegrund.

Lärande

På Stenportskolan vill vi att våra elever ska bygga en god kunskapsgrund och lära för livet. Vi är en lärande organisation som arbetar på ett språkutvecklande arbetssätt och vi vill att eleverna ska få använda alla sina sinnen, tillåtas vara kreativa, träna på att samarbeta, ha tillgång till närmiljön med skogen som granne. Beprövad erfarenhet och forskning är viktiga utgångspunkter för att skapa en god och varierad undervisning med digitala verktyg som ett naturligt inslag i elevernas lärande. Vi vill utmana alla våra elever och vi tror på det kompetenta barnet som kan, vill och vågar. Föreningar, näringsliv och kulturliv i kommunen ses som viktiga resurser i lärandet.

 Glädje

På Stenportskolan tar vi vara på olika språk, kulturer och nationaliteter för att skapa delaktighet och en Vi-känsla där vi lär tillsammans. Vi strävar efter att alla elever ska trivas, växa som personer och känna att de lyckas varje dag efter sina egna förutsättningar. God hälsa är en viktig del elevernas mående.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta