Tuns skola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Tuns skola är en liten skola i landsbygdsmiljö. Vi har elever från förskoleklass till årskurs 6 och skolan har hög lärarbehörighet.

 

Skolan har rymliga lokaler och ”alla känner alla”. Varje elev från förskoleklass till årskurs sex har tillgång till en egen iPad som används dagligen i lärandet. Skolans värdeord är Lärande – Trygghet – Gemenskap. Vi vill skapa en skola för hållbart lärande där våra elever är väl utrustade för morgondagens samhälle.

UpptagningsområdeTuns samhälle och kringliggande landsbygd.
Antal elever78
Antal klasser7
Antal pedagoger9
Avdelningar på fritidsHerkules
Antal elever på fritids50

Verksamhetsidé

Vår vision är att alla barn skall känna nyfikenhet, levnadsglädje och vara väl rustade för morgondagens samhälle.

Trygghet – Alla barn ska känna sig trygga i våra verksamheter som en förutsättning för att kunna utvecklas på bästa sätt.
Lust och glädje – Det ska vara roligt att lära och att utvecklas.
Socialt samspel – I lärandet samspelar våra elever/barn med varandra och med olika pedagoger för att nå bästa tänkbara utveckling.
Hållbar utveckling – Vi lägger fokus på att lära för att fungera i framtidens samhälle. Vi arbetar för ett medvetet förhållningssätt kring vår miljö för att våra barn ska kunna förvalta detta arv på ett hållbart sätt. Vi lägger fokus på socialt samspel för att våra barn/elever ska vara väl rustade för framtiden.

Fritids

Fritidshemmet i Tun ligger i ett eget hus på skolgården. Vi har ett stort och fint hus med rymliga lokaler för barnen. Fritidshemmet består i en avdelning och vi är fyra pedagoger som arbetar med barnen.

Vi har lagt stor vikt vid att arbeta med de olika lärmiljöerna. Barnen har varit delaktiga i att utforma rummen så att rummen ska spegla  barnens intressen och behov. Rummen som vi erbjuder ska bidra till ett lärande, att samarbeta och få en meningsfull fritid.

Skapande verksamhet, informations- och kommunikationsteknik (IKT), rörelse och utomhuspedagogik är något som lägger fokus på efter barnens önskemål.

Vår vision är att alla barn skall känna nyfikenhet, levnadsglädje och vara väl rustade för morgondagens samhälle.

Trygghet – Alla barn ska känna sig trygga i våra verksamheter som en förutsättning för att kunna utvecklas på bästa sätt.
Lust och glädje – Det ska vara roligt att lära och att utvecklas.
Socialt samspel – I lärandet samspelar våra elever/barn med varandra och med olika pedagoger för att nå bästa tänkbara utveckling.
Hållbar utveckling – Vi lägger fokus på att lära för att fungera i framtidens samhälle. Vi arbetar för ett medvetet förhållningssätt kring vår miljö för att våra barn ska kunna förvalta detta arv på ett hållbart sätt. Vi lägger fokus på socialt samspel för att våra barn/elever ska vara väl rustade för framtiden.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta