Vinningaskolan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Vinningaskolan ligger mellan Lidköping och Skara, ca en mil ifrån Lidköping. Hos oss har alla elever ett eget digitalt verktyg. Vi jobbar mycket med rastaktiviteter och rörelse på skolan.

Vi vill skapa en god och trygg inlärningsmiljö för våra elever. Vi vill också ge dem bra förutsättningar för framtiden. Vi arbetar dessutom i projekt där eleverna från olika årskurser arbetar tillsammans i grupper. På Vinningskolan arbetar det engagerade, positiva och välutbildade pedagoger. Pedagogerna är uppdelade i olika arbetslag utifrån vilken åldersgrupp de arbetar med.

2017 fick vi utmärkelsen Hållbar skola. Det innebär att vi medvetet och långsiktigt arbetar utifrån perspektiven socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart.

I och med att Vinningaskolan har ett stort upptagningsområde är det 140 barn som åker buss till skolan varje dag. På Vinningaskolan finns det en intresseförening där många familjer är medlemmar och detta fungerar som ett forum mellan vårdnadshavare och skolan.

UpptagningsområdeVinninga och Filsbäck
Antal elever260
Antal klasser7
Antal pedagoger38
Avdelningar på fritidsDraken, Björnes, Bojen
Antal elever på fritids172

Verksamhetsidé

Vi har under en lång tid arbetat med värdegrundsarbete, där ledstjärnan består av Respekt, Empati, Trygghet, Ansvar och Glädje. Så här arbetar vi aktivt med ledstjärnan:

Trygghet
Genom att se och bekräfta alla barn.
Genom att skapa en god kontakt med föräldrar/vårdnadshavare som bygger på öppenhet och respekt.

Glädje
Genom att varje dag möta varje barn och förälder/vårdnadshavare i positiv anda.
Genom att göra roliga, lustfyllda saker tillsammans med barnen.

Respekt
Genom att vi möter barnen utifrån vem de är och vilka behov de har.

Empati
Genom att samtala med barnen om att vi är olika och kan göra saker på olika sätt.
Genom att barnen uppmuntras till att hjälpa varandra.

Ansvar
Genom att barnen får ta ansvar utifrån ålder och mognad

Vi fått utmärkelsen Hållbar skola 2017 och arbetar medvetet och långsiktigt utifrån perspektiven socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Det handlar om ett gemensamt ansvar och en långsiktig global utveckling.

Vi har under en lång tid arbetat med värdegrundsarbete, där ledstjärnan består av Respekt, Empati, Trygghet, Ansvar och Glädje. Så här arbetar vi aktivt med ledstjärnan:

Trygghet
Genom att se och bekräfta alla barn.
Genom att skapa en god kontakt med föräldrar/vårdnadshavare som bygger på öppenhet och respekt.

Glädje
Genom att varje dag möta varje barn och förälder/vårdnadshavare i positiv anda.
Genom att göra roliga, lustfyllda saker tillsammans med barnen.

Respekt
Genom att vi möter barnen utifrån vem de är och vilka behov de har.

Empati
Genom att samtala med barnen om att vi är olika och kan göra saker på olika sätt.
Genom att barnen uppmuntras till att hjälpa varandra.

Ansvar
Genom att barnen får ta ansvar utifrån ålder och mognad

Vi fått utmärkelsen Hållbar skola 2017 och arbetar medvetet och långsiktigt utifrån perspektiven socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Det handlar om ett gemensamt ansvar och en långsiktig global utveckling.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta