Wennerbergskolan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Wennerbergskolan

Prästgårdsgatan 1
531 34 Lidköping

Skolan består av förskoleklass, årskurserna 1 till 6, förberedelseklass samt fritidshem. Förberedelseklassen vänder sig till elever som är nyinflyttade i Sverige och är i åldern 7 till 12 år.

Wennerbergsskolan

Personalen arbetar i olika arbetslag utifrån olika åldrar förskoleklass till årskurs två sol, förskoleklass till årskurs två måne, årskurs tre till fyra Pollux och årskurs fem till sex. I nära anslutning till skolan ligger Wennerbergs förskola.

UpptagningsområdeCentrala Lidköping öster om Lidan. Norra delen av Gamla staden Lidköping.
Antal elever210
Antal klasser8
Antal pedagoger42
Avdelningar på fritidsCastor Sol, Castor Måne och Pollux.
Antal elever på fritids105

Verksamhetsidé

Wennerbergskolans värdeord är Lärande, Delaktighet och Trygghet. Dessa ord genomsyrar verksamheten.

Att skapa trygghet för eleverna under hela dagen. Trygghet i kamratrelationer och på raster såväl som trygghet i att veta vad jag ska lära mig och vilka mål jag ska nå. Trygghet och Lärande för personalen genom olika fortbildningar. Fokus ligger även på att pedagogerna arbetar målmedvetet med att väcka elevernas medvetande om sitt eget lärande och delaktighet i sin vardag. Detta sker både på skol- och fritidstid.

Fritids

Fritids består utav de tre avdelningarna Castor Måne, Castor Sol och Pollux. Castor är för de yngre eleverna, förskoleklass till årskurs 2 och Pollux som är för de äldre eleverna, årskurs 3-6.

Fritids samverkar med skolan under förmiddagarna och är en given del i skolsamverkan. Personalen på fritids ansvarar för rastaktiviteter under lunchrasterna.

Wennerbergskolans värdeord är Lärande, Delaktighet och Trygghet. Dessa ord genomsyrar verksamheten.

Att skapa trygghet för eleverna under hela dagen. Trygghet i kamratrelationer och på raster såväl som trygghet i att veta vad jag ska lära mig och vilka mål jag ska nå. Trygghet och Lärande för personalen genom olika fortbildningar. Fokus ligger även på att pedagogerna arbetar målmedvetet med att väcka elevernas medvetande om sitt eget lärande och delaktighet i sin vardag. Detta sker både på skol- och fritidstid.

Karta

Visa större karta