Wennerbergskolan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Wennerbergskolan

Prästgårdsgatan 1
531 34 Lidköping

Wennerbergsskolan

På Wennerbergskolan arbetar vi i fyra olika arbetslag. Fritids, F-1, 2-3 och 4-6. I nära anslutning till skolan ligger Wennerbergs förskola.

UpptagningsområdeCentrala Lidköping öster om Lidan. Norra delen av Gamla staden Lidköping.
Antal elever210
Antal klasser8
Antal pedagoger42
Avdelningar på fritidsCastor Sol, Castor Måne och Pollux.
Antal elever på fritids110

Verksamhetsidé

Wennerbergskolans värdeord är Lärande, Delaktighet och Trygghet. Dessa ord genomsyrar verksamheten.

Att skapa trygghet för eleverna under hela dagen. Trygghet i kamratrelationer och på raster såväl som trygghet i att veta vad jag ska lära mig och vilka mål jag ska nå. Trygghet och Lärande för personalen genom olika fortbildningar. Fokus ligger även på att pedagogerna arbetar målmedvetet med att väcka elevernas medvetande om sitt eget lärande och delaktighet i sin vardag. Detta sker både på skol- och fritidstid.

Fritids

Fritids är uppdelad i avdelning Castor och Pollux. Castor är för elever som går F-1 och Pollux är för elever 2-6. Fritids samverkar med skolan under förmiddagarna och given del i skolsamverkan. Personal på fritids ansvarar för rastaktiviteter under rasterna.

Wennerbergskolans värdeord är Lärande, Delaktighet och Trygghet. Dessa ord genomsyrar verksamheten.

Att skapa trygghet för eleverna under hela dagen. Trygghet i kamratrelationer och på raster såväl som trygghet i att veta vad jag ska lära mig och vilka mål jag ska nå. Trygghet och Lärande för personalen genom olika fortbildningar. Fokus ligger även på att pedagogerna arbetar målmedvetet med att väcka elevernas medvetande om sitt eget lärande och delaktighet i sin vardag. Detta sker både på skol- och fritidstid.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta