Wennerbergskolan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

På Wennerbergskolan arbetar vi i fyra olika arbetslag. Fritids, F-1, 2-3 och 4-6. I nära anslutning till skolan ligger Wennerbergs förskola.

UpptagningsområdeCentrala Lidköping öster om Lidan. Norra delen av Gamla staden Lidköping.
Antal elever210
Antal klasser8
Antal pedagoger42
Avdelningar på fritidsCastor Sol, Castor Måne och Pollux.
Antal elever på fritids110

Verksamhetsidé

Wennerbergskolans verksamhetsidé är KARTA.

Kunskap
Vi skapar lust att lära genom att utforska och vara nyfikna på vår omvärld. Tillsammans utvecklar vi kunskaper och värden för framtiden.

Ansvar
Vi har ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö och vår möjlighet att utvecklas. Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter.

Rörelse
Vi rör oss varje dag för att främja hälsa och kunskapsutveckling.

Tillsammans
Vi arbetar tillsammans och ser olikheter som en tillgång.

Alltid
Alla på skolan är en viktig del i vår helhet och vi strävar alltid framåt.

Fritids

Fritids är uppdelad i avdelning Castor och Pollux. Castor är för elever som går F-1 och Pollux är för elever 2-6. Fritids samverkar med skolan under förmiddagarna och given del i skolsamverkan. Personal på fritids ansvarar för rastaktiviteter under rasterna.

Wennerbergskolans verksamhetsidé är KARTA.

Kunskap
Vi skapar lust att lära genom att utforska och vara nyfikna på vår omvärld. Tillsammans utvecklar vi kunskaper och värden för framtiden.

Ansvar
Vi har ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö och vår möjlighet att utvecklas. Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter.

Rörelse
Vi rör oss varje dag för att främja hälsa och kunskapsutveckling.

Tillsammans
Vi arbetar tillsammans och ser olikheter som en tillgång.

Alltid
Alla på skolan är en viktig del i vår helhet och vi strävar alltid framåt.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta