Skolskjuts

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Skolskjuts är en transport mellan hemmet och skolan av elever i förskoleklass till och med årskurs nio, grundsärskola och gymnasiesärskola.

Skolbuss

Skolskjuts innebär normalt inte en transport från dörr till dörr. Samtliga elever som har skolskjuts kan bli hänvisade att ta sig till en busshållplats eller uppsamlingsplats. Lämplig uppsamlingsplats ska så långt det är möjligt placeras så att flera elever kan hämtas på samma plats.

På gymnasiet får elever som har mer än sex kilometer mellan bostad och utbildningsställe ett så kallat skolkort (busskort). Med skolkortet kan eleven resa avgiftsfritt med Västtrafiks färdmedel till och från skolan.

Ansöka om skolskjuts

Via e-tjänst: Här kan du göra din ansökan om skolskjuts

Via PDF-formulär: Fyll i på skärmen, skriv ut och skicka in

Schema utöver grundbeställning

Blankett för schema utöver grundbeställning. Spara ner den ifyllda blanketten på din dator och skicka den till: samhallsbyggnad@lidkoping.se

Regler skolskjuts

Skolskjuts kan ske i form av:

 • Särskilt upphandlade skolskjutsar
 • Resor med allmän kollektivtrafik (busskort/skolkort)
 • Taxi
 • Självskjuts

Vem har rätt till skolskjuts?

Elever i kommunal grundskola har rätt till gratis skolskjuts. Skolskjutsen får eleven tur och retur från en plats i närheten av hemmet och till skolan. Hänsyn tas till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Lidköpings kommun erbjuder även elever i förskoleklass skolskjuts under förutsättning att de har rätt till skolskjuts enligt skolskjutsreglerna.

Skola utanför upptagningsområdet eller boende i annan kommun

Eleven erbjuds alltid plats på den skola som eleven tillhör enligt kommunens upptagningsområden. Vid val av annan skola  får du räkna med att stå för eventuella resekostnader. Det gäller också om eleven är bosatt i annan kommun.

Skolskjutsens omfattning

Grundregeln är att skolskjuts beviljas mellan folkbokföringsadress och den skola kommunen anvisat.
Skolskjuts är inte:

 • Resor mellan hem och barnomsorg
 • Aktivitetsresor till simhall, studiebesök, teaterbesök mm
 • Skjuts till/från annan skola/lokaler för undervisning i slöjd, idrott b-språk etc
 • Transporter av tillfällig natur till exempel när en elev skadat sig

Avstånd

Vid bedömning om en elev har rätt till skolskjuts är det i första hand avståndet mellan hemmet och skolan som är avgörande. För att beräkna avståndet används den kortast farbara vägen (gång- cykel- eller bilväg) till den skola eleven är hänvisad till.

 
Avstånd till skola
Avstånd till hållplats
Förskoleklass - årskurs 12 km2 km
Årskurs 2-33 km2 km
Årskurs 4-64 km3 km
Årskurs 7-95 km4 km

Information om skolskjuts för högstadieelever från Sjölunda till Dalängen

Elever i åk 7 beviljas skolskjuts om gång-cykel- eller bilväg är längre än 5 km. För att tydliggöra vad detta innebär för boende i området finns nu följande kartbild som visar den aktuella gränsen. Gränsen för att få busskort går i höjd med Sjölundavägen.

De hushåll som ligger närmast norr om Sjölundavägen ligger inom en felmarginal på 200 m till 5 kilometersgränsen och eventuella beslut om busskort tas alltid till fördel för eleven.

sjolunda_karta

Rese- och väntetid

Strävan ska vara att åktiden för lågstadiet ej ska överstiga 80 minuter per dag och för mellanstadiet ej över 100 minuter per dag. Väntetiden vid skolan bör inte överstiga 40 minuter per dag. Normal tid att anlända till skolan anses vara minst 10 min före första lektionen samt att det behövs 10 min efter sista lektionens slut innan bussen kan gå. Dessa tider räknas inte som väntetider.

Andra skäl som kan ge rätt till skolskjuts

Funktionshinder
Varaktigt funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet.

Trafikintensiva vägar
Riksväg 44, länsväg 184 och 187 klassas som trafikintensiva med följande konsekvenser:
Elever till och med åk 6 ska ej gå längre sträcka utmed vägen eller korsa den ensam utan hjälp av vuxen.

Växelvis boende

Elever som bor växelvis hos båda föräldrarna kan få skolskjuts från båda adresserna. En av föräldrarna måste bo inom skolan upptagningsområde. Kommunens regler för avstånd gäller även här.

I första hand används befintlig skolskjuts, andra hand ges busskort och i tredje hand självskjutsavtal med resekostnadsersättning enligt skattemyndighetens skatteregler.

Bussturlista Järpås

Entreprenör: Taxi Lidköping telefon: 0510-220 80

Läsår 2018/2019

Buss
Skjutsväg och tider
Övrigt
Buss 1 Till skolanHäggesled Skattegården kl 7:20 – Häggesled Karlebacken 3 kl 7:23 – Björklunda 1
Stora Bryne 1 kl 7:40 - Armbjörnsgården 9 kl 7:50 – Järpås Myren 1 - Skolan
Buss 1:
0706-383529
Buss 2 Till skolanUvered Barkagården kl 7:30 – Russelbacka - Kristiansgården 4 kl 7:50 – Skolan Magnus
0704-781488
Buss 1 Från skolanSkolan månd 12:50 – Järpås Myren – Björklunda – Häggesled Stommen 6 (även fredag kl 12:50)
Skolan månd 13:40 – Armbjörnsgården – Myren – Björklunda – Bryne – Karlebacken
(även fredag kl 13:40)
Skolan tis 13:40 – Armbjörnsgården – Myren – Bryne – Björklunda – Karlebacken
Skolan tis 14:40 – Bryne –
Skolan ons 13:40 - Björklunda – Bryne – Stommen – Skattegården
Skolan ons 14:40 – Russelbacka – Bryne – Stommen – Karlebacken
Skolan tors 13:40 – Bryne – Stommen – Skattegården
Skolan tors 15:10 – Björklunda – Bryne – Karlebacken
Buss 2 Från SkolanSkolan månd 13:40 – Uvered – Kristiansgården – Russelbacka (även fredag 13:40)
Skolan tis 14:40 – Björkåsa – Uvered – Kristiansgården
Skolan ons 13:40 – Armbjörnsgården – Myren – Kristiansgården 4 –
Skolan ons 14:40 – Armbjörnsgården – Uvered – Kristiansgården
Skolan tors 13:40 – Myren – Kristiansgården
Skolan tors 14:50 – (se skolan 14:40 tisdag)
Skolan tors 15:10 – Armbjörnsgården - Myren – Russelbacka

Buss 1
jarpas1

Buss 2
jarpas2

Bussturlista Otterstad

Entreprenör: Taxi Lidköping Telefon: 0510 – 220 80

Läsåret 2018/2019

Buss
Skjutsväg och tider
Övrigt
Buss 1 till skolanLäckövägen avt.väg Fröslunda kl 07:25 - Solbacka hpl 07:25 – Öboängen – Öboängsvägen avt.väg Bösshamn 07:30 – ”Sjöskogen” – Ulleredsbro - SkolanBuss 1
Hans-Ove 0702524873
Buss 2 till skolanKållandsö Skogsängen- 07:15 – Golfbanan – Kållandsö Lillbacken 7:20 - Nore 7:30 - Skolan
Buss 2
0705441421 Bengt
Buss 3 till skolanAvt.väg Vasalund kl 07:25 - Läckö Kungsgård – Spiken kl 07:40 – Skolan
Buss 3
0705592084 Thomas
Buss 1 från skolanSkolan kl 13:10/14:30 – Ulleredsbro – ”Sjöskogen” – Öboängsvägen avt.väg Bösshamn – Öboängen – Solbacka – Fröslunda (endast 13:10 turen)
Fredagar åker alla
elever med den tidiga
hemturen
Buss 2 från skolanSkolan kl 13:10/14:30 -- Nore – Kållandsö Lillbacken – Golfbanan– Kållandsö Skogsängen
Buss 3 från skolanSkolan kl 13:10/14:30 – Avt.väg Vasalund – Läckö Kungsgård – Spiken
(denna tur vänder vt 2019, Spiken först etc.)
Buss 1 måndagarMåndagar åk 6 – Skolan 14:30 – Noreslingan –
Buss 2 måndagarMåndagar åk 6 – Skolan 14:30 – Slingan – Spiken - Öboängsvägen
Varannan vecka slingan-spiken

Buss 1
otterstad1

Buss 2
otterstad2

Buss 3
otterstad3

Bussturlista Råda

Entreprenör: Söne Buss Telefon:

Läsår 2018/2019

Buss
Skjutsväg och tid
Övrigt
Buss 1 till skolanMellby Karlsgården 1 kl 07:10 – Gillstad kyrkby 07:15 - Nyhagen 7:20– Gillstad kvarn - Gillstad bussgarage 07:30 – Mellby Arvidstorp – Mellby kyrka – Skolan
Buss 1: 0703 – 294 826
Buss 2: 0703 – 295 727
Buss 3: 0703 – 294 830
Buss 3a: 0703 – 295 225
Fredagar slutar alla kl 13:00
Buss 2 kör 13:10 turen
Buss 2 till skolanHäggene kl 07:10 – Stora Roo (vänder avt.väg Månslunda) – Trekanten – Kållands Åsaka – Lovene 07:30 – Lovene Egendom – Ängsbo - v.187 vänder Lilla Backa – Hpl Åkerhus (Videbo) –
Bostorp 2 kl 7:45 - Ågårdens Säteri 2 - Skolan
Buss 3 till skolanGethalla kl 7:35 - Närebo Solhem - Snixåsen – Råda Höberga - Härebacka - Åsledet – Skolan
Buss 3a till skolanDalängskolan kl 7:35 - Mossen (Netto) kl 7:40 Kartegårdsvägen (mot skolan) – skolan
Åk 6Månesköld 14:45 – Snixåsen – Rådaskolan – 187:an – (Lovende egendom.vx) – Lovene – 44:an – Gillstad
Mellby (Gillstad kyrby.vx) - Endast torsdagar denna turen
Buss 3 från skolanSkolan 13:10 – Silverbyvägen – Mossen (Netto) – mot skolan – Åsledet – Härebacka – Snixåsen – Närebo – Närebo Solhem – Gethalla/ Skolan 14:25 – Åsledet – Härebacka – Snixåsen – Närebo – Närebo Solhem
Buss 1 från skolanSkolan 13:10/14:25 – 44:an – Gillstad Kyrkby – Tuvängen – Kvarnen – Gillstad bussgarage – Mellby
Buss 2 från skolanSkolan 13:10 – Häggene – Trekanten (vänder) – Kållands-Åsaka – Lovene – Ängsbo – Videobo – Lovene Egd –
187:an – Ågerdens säteri/Skolan – 14:25 – Risa – Lovene Västergården – Ängsbo – Videbo –Lovene Egd –
Lovene – Kållands-Åsaka – Trekanten – Stora Roo
Buss 1 från skolanTorsdagar – Skolan kl 15:10 – Snixåsen – Risa – Lovene Västergården(vx) – Lovene - Kållands-Åsaka – 44:an – (Gillstad kyrkby, vx) – Gillstad bussgarage - Mellby

Buss 1
rada1

Buss 2
rada2

Buss 3 och 3a
rada3

Bussturlista Saleby

Entreprenör: Söne Trafik AB. Telefon: 0510 – 65 000

Läsår 2018/2019

Buss
Skjutsväg och tider
Övrigt
Buss 1 till skolanHovby Laholm 2 kl 7:15 – Haraldsgården – Bastlunda kl 7:25 – Norra Härenes gamla
skola - ”Ängavägen” – (varannan vecka Hålltorps Säteri) - Ekenäs 7:40 – Skolan
Buss 1: 0703 – 294 129

Buss 2 till skolanHovby Ekegården 1 – 7:15 - Bronäs Kvarnvillan 7:20 – Trässbergs kyrka 7:35 – Trässberg Tomta 7:40 - StoraTjustorp – skolan - Saleby Furudungen 1 kl 7:50 – skolanBuss 2: 0703 – 294 728
Buss 1 från skolanSkolan kl 13:10/14:30 – Ekenäs – (varannan vecka Hålltorps Säteri) – ”Ängavägen” –
Bastlunda – Haraldsgården (ej Bastlunda tidiga turen) Hovby Laholm 2 (ej den sena turen) (ej torsdagar kl 14:30) -
13:10 ej ekenäs, ängavägen, måndagar. Kör då in vid
Norra Härenes kyrka till
Klastorp
Buss 2 från skolanSkolan kl 13:10/14:30 – Saleby Furudungen (ej sena turen) – Stora Tjustorp –
Trässberg Tomta – Trässbergs kyrka – Bronäs Kvarnvillan – Norra Härenes gamla skola (ej torsdagar kl 14:30) – Hovby Ekegården 1
Buss 1 från skolanTorsdagar åk 6 kl 15:00 – Månesköldskolan – Norra Härenes bygdegård – Saleby –
Resville – (Lindärva Hålltorps Säteri)
Fredagar slutar alla elever kl 13.10

Buss 1
saleby1

Buss 2
saleby2

Saleby furudungen
saleby3

Bussturlista Stenhammar - Sjölunda

Entreprenör: Taxi Lidköping. Telefon: 0510 – 220 80

Läsår 2018/2019

Buss
Skjutsväg och tider
Övrigt
Buss 1 till skolanJärna kl 7:15 – Rackeby – Skalunda Smedjegården 7:25 - Gösslunda Gärdesbo 1 - Skolan
Buss nr 1 (93)
Tfn. 0703538375

Buss 2 till skolanTolsjö Alvetorp 2 kl 7:15–Önnersgården 7:20 – Avt.väg Botten kl 7:25 -Torpavägen –
Fästa Stevik 9 kl 7:35 – Sjölundaskolan - Stenhammarskolan
Buss nr 2 (91)
Tfn. 0703538386
Buss 3 till skolanSunnersberg Noleby kl 7:10 – Stola –– Stola Herrgård – Strö gamla affären 7:15
Valkesberg – Rackeby kyrka 7:29 – Gösslunda Mejeri kl 7:40 – Gösslunda Gärdesbo 2 -
Stehammarskolan – Sjölundaskolan
Buss nr 3 (92)
Tfn. 0703538371
Buss 1 från skolanStenhammarskolan 13:10 – Sjölundaskolan 13:15 – Gösslunda Mejeri – Rackeby – Järna – Skalunda Smedjegården
Stenhammarskolan kl 14:10 –Sjölundaskolan 14:25 - Gösslunda Mejeri – Rackeby – Järna – Smedjegården
Buss 2 från skolan Stenhammarskolan 13:10 – Sjölundaskolan 13:15 – Tolsjö – Önnersgården – Avt.väg Botten – Fästa
Stenhammarskolan kl 14:10 – Sjölundaskolan kl 14:25 -Tolsjö – Önnersgården – Avt.väg Botten - Fästa
Buss 3 från skolanStenhmarskolan 13:10/14:10 – Sjölundaskolan 13:15/14:25 – Gösslunda – Rackeby – Valkesberg – Strö gamla affär - Stola Herrgård
De elever som bor efter
Rackeby kyrka mot
Gösslunda, ska åka med buss 3
Högstadiet (anslutningsbuss)Järna kl 6.50 – Rackeby kyrka 6.55 – Valkesberg – Strö kyrka 7.00 – Sunnersberg kyrka – Tolsjö kl 7.05
Tolsjö busshållplats (affären) kl 15.45 – Sunnersberg – Strö – Valkesberg – Rackeby – Järna

Buss 1
stenhammar1

Buss 2
stenhammar2

Buss 3
stenhammar3

Bussturlista Tun

Entreprenör: Sparlunds buss. Telefon: 0514-301 53

Läsår 2018/2019

Buss
Skjutsväg och tider
Övrigt
Buss 1 till skolanTådene Ekhagen 1 kl 7:10 – Norra Kedum Plogsbo – Friel Digrid kl 7:20 – Frielsberg Rättarbostad - Skolan
Tel buss 1:
Gun-britt
070-3959516


Tel buss 2:
Claes
073-0351460
Buss 1:2 till skolanKaraby Kilja kl 7:38 – skolan
Buss 2 till skolanLavad Lunda 1 kl 7:10 – Lavad Björkås 7:15 – Lavad Almetorp Säteri – Lavad bygdegård - Lövholmen 7:20 – Tranum kl 7:30 – Tådene Storeberg 3 – Friel - Skolan
Buss 2:1 till skolanSåtenäs 7:45 – skolan
Buss 1 från skolanSkolan kl 13:10/ 14:30 – Såtenäs – Tådene Storeberg 3 - Norra Kedum – Tranum – Digrid -
Buss 2 från skolanSkolan kl 13:10 – Karaby Kilja – Lavad Lunda – Lavad Kolmesjö – Lavad Bygdegård – Lövholmen – Tranum
Tisdagar och torsdagar kl 14:30 ej Kolmesjö
Buss 1 tisdagarTisdagar åk 6 kl 15:00

Buss 1 och 1:2
tun1

Buss 2 och 2:1
tun2

Bussturlista Vinninga

Entreprenör Nybergs busstelefon: 0510 – 70 000

Läsår 2018/2019

Buss
Skjutsväg och tider
Övrigt
Buss 1 till skolanKlovets hlp 7:30 – Filsbäck – Björlycke 7:44 – Sävare Ånkegården – Sävare Lillängen 7:52 - SkolanTel. till bussarna

Buss 1: 0709-230781
Buss 2: 0709-230782
Buss 3: 0709-230783
Buss 2 till skolanFilsbäck 07:30 - Klovetvägen- -Lindärva Höjentorp-Lindärva 7:45 – ”Ängavägen” – Skolan
Buss 3 till skolanGamla Skaravägen, Backen 07:20 –v 184–Smedtofta–avt v Myran–Lommagården 3 07:34 –
Hasslösa Bärnagården 8 (vänder) 07:47 Hasslösa Bengt-Jonsgården (vänd) – Hasslösa Bärnabo 07:55 – Skolan
Buss 1 från skolanSkolan kl 13:30/15:00 – Sävare Lillängen – Sävare Änkegården – Björlycke – Filsbäck – Klovets hlp
Buss 2 från skolanSkolan kl 13:30/15:00 - ”Ängavägen” – Lindärva Höjentorp – Lindärva – Klovetvägen - Filsbäck
Buss 3 från skolanSkolan kl 13:30/15:00 – Gamla Skaravägen – Lommagården – Hasslösa Bärnagården 8 (vänder, ej sena turen) - Hasslösa Bengt-Jonsgården (vänder) – Hasslösa Bärnabo

Buss 1
vinninga1

Buss 2
vinninga2

Buss 3
vinninga3

Busstur Örslösa och anslutningsbuss

Entreprenör: Ahléns Buss

Läsår 2018/2019

Buss
Skjutsväg och tider
Övrigt
Buss 1 Till skolanMarbogården kl 7:40 - Norra Kedum Kärret kl 07:45– Väla kyrka kl 07:55 – Väla Stommen - Örslösa kl 08:10Buss 1:
Anders: 0709-995551
Buss 2:
Inger: 0709-422062
Buss 3:
Richard: 0709-995552
Buss 2 Till skolanSkräddaregården 3 kl 07:30 – Skalunda kyrka hlp kl 7:35 - Stalltorp 2 - Söne Kil kl 07:45 – Jonsgården kl 08:00 - skolanTisdagar slutar elever i åk 3 – åk 6 kl 15:00, bussen avgår kl 15:10
Fredagar slutar alla elever kl 13:20, bussen avgår kl 13:30
Buss 3 Till skolanHöberga kl 7:40 – Månslunda 7:45 – Prästgården 7:45 – Örslösa Källstorp 8:00 - Skolan
Buss 1 Från skolanSkolan kl 13:30/ 14:20 – Örslösa – Väla Stommen – Väla kyrka – Norra kedum Kärret – Marbogården
Buss 2 Från skolanSkolan kl 13:30/ 14:20 – Jonsgården – Kil – Skalunda kyrka – Skräddaregården Fredagar slutar alla elever tidigt.
Buss 3 Från skolanSkolan kl 13:30/ 14:20 – Örslösa Prästgården - Månslunda – Höberga – HalvfaraHögstadieturen: Väla kyrka kl 7.00 – Örslösa busshållplats
Örslösa hållplats kl 15.50 – Väla kyrka

Buss 1
orslosa1

Buss 2
orslosa2

Buss 3
orslosa3

Schema utöver grundbeställning

Blankett för schema utöver grundbeställning HT
Spara ner den blanketten på din dator, fyll i blanketten och skicka den till: samhallsbyggnad@lidkoping.se

Rutiner för skolresor med taxi i Lidköpings kommun

Kontaktuppgifter

Västtrafiks beställningscentral för taxi
Mån-fre klockan 06:30 – 16:30
Telefonnummer: 010-17 30 200
e-post: fastaresor.vasttrafik@samres.se
Kvällar och helger, telefonnummer: 020-91 90 90, knappval 4

Tips!

Ladda ner appen ”Boka resa” för bättre koll! Läs mer om appen i denna informationsfolder genom att klicka här.

Synpunkter på taxi:

Västtrafiks synpunktshantering telefonnummer: 0771-41 43 10

Frågor och svar

Taxi missar en resa?
Åtgärd: Taxi skickar ersättningsbil.

Elev missar taxin på morgonen eller elev missar taxin på hemresan?
Åtgärd: Förälder ansvarar för att elev kommer till eller från skolan, nästa resa avbokas automatiskt när tur missas. Vårdnadshavare måste ringa Beställningscentralen om eleven ska ha taxi igen. OBS – Endast hemresan tas bort om eleven missar morgonturen. Nästa resa avbokas inte om eleven missar turen på eftermiddagen.

Taxi blir försenad?
Åtgärd: Om bilen är mer än 10 minuter försenad, ring Beställningscentralen 010-17 30 200.

Barnet blir sjukt på morgonen?
Åtgärd: Förälder kontaktar Beställningscentralen och avbokar resorna så tidigt som möjligt, senast 1 timme före resan.

Barnet blir sjukt under skoldagen?
Åtgärd: Skolan kontaktar Beställningscentralen och ändrar tid för hämtning. (avbokar hemresan om annan skjuts används.)

Barnet ska till tandläkare, läkare med mera under eller i anknytning till skoldagen?
Åtgärd: Förälder avbokar berörda resor hos Beställningscentralen. Endast transporter till och från skolan är kommunens ansvar. Övriga transporter är förälders ansvar.

Om långvarig ledighet, sjukdom eller annan anledning gör att eleven inte ska åka under en längre period?
Åtgärd: Förälder kontaktar skolskjutsplaneraren

Om eleven tillsvidare inte har behov av skolskjuts?
Åtgärd: Förälder kontaktar skolskjutsplaneraren

Ändring av skoltider, fritidsschema eller adress för hämtning och lämning?
Åtgärd vid enstaka ändring: Förälder eller skolpersonal kontaktar skolskjutsplaneraren. Ska vara tillhanda fem (5) arbetsdagar innan den ska gälla.
Åtgärd vid bestående ändring: Förälder eller skolpersonal kontaktar skolskjutsplaneraren. Ska vara tillhanda åtta (8) arbetsdagar innan den ska gälla.

Undantag: Ändring av adress till korttids/fritids/hemadress är ok att ändras av
vårdnadshavare.

Nytt läsår – information om tider
Förälder tar kontakt med Beställningscentralen veckan innan skolstart.

Ta med kompis/cykel
Nej.

Skolskjuts kan ske i form av:

 • Särskilt upphandlade skolskjutsar
 • Resor med allmän kollektivtrafik (busskort/skolkort)
 • Taxi
 • Självskjuts

Vem har rätt till skolskjuts?

Elever i kommunal grundskola har rätt till gratis skolskjuts. Skolskjutsen får eleven tur och retur från en plats i närheten av hemmet och till skolan. Hänsyn tas till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Lidköpings kommun erbjuder även elever i förskoleklass skolskjuts under förutsättning att de har rätt till skolskjuts enligt skolskjutsreglerna.

Skola utanför upptagningsområdet eller boende i annan kommun

Eleven erbjuds alltid plats på den skola som eleven tillhör enligt kommunens upptagningsområden. Vid val av annan skola  får du räkna med att stå för eventuella resekostnader. Det gäller också om eleven är bosatt i annan kommun.

Skolskjutsens omfattning

Grundregeln är att skolskjuts beviljas mellan folkbokföringsadress och den skola kommunen anvisat.
Skolskjuts är inte:

 • Resor mellan hem och barnomsorg
 • Aktivitetsresor till simhall, studiebesök, teaterbesök mm
 • Skjuts till/från annan skola/lokaler för undervisning i slöjd, idrott b-språk etc
 • Transporter av tillfällig natur till exempel när en elev skadat sig

Avstånd

Vid bedömning om en elev har rätt till skolskjuts är det i första hand avståndet mellan hemmet och skolan som är avgörande. För att beräkna avståndet används den kortast farbara vägen (gång- cykel- eller bilväg) till den skola eleven är hänvisad till.

 
Avstånd till skola
Avstånd till hållplats
Förskoleklass - årskurs 12 km2 km
Årskurs 2-33 km2 km
Årskurs 4-64 km3 km
Årskurs 7-95 km4 km

Information om skolskjuts för högstadieelever från Sjölunda till Dalängen

Elever i åk 7 beviljas skolskjuts om gång-cykel- eller bilväg är längre än 5 km. För att tydliggöra vad detta innebär för boende i området finns nu följande kartbild som visar den aktuella gränsen. Gränsen för att få busskort går i höjd med Sjölundavägen.

De hushåll som ligger närmast norr om Sjölundavägen ligger inom en felmarginal på 200 m till 5 kilometersgränsen och eventuella beslut om busskort tas alltid till fördel för eleven.

sjolunda_karta

Rese- och väntetid

Strävan ska vara att åktiden för lågstadiet ej ska överstiga 80 minuter per dag och för mellanstadiet ej över 100 minuter per dag. Väntetiden vid skolan bör inte överstiga 40 minuter per dag. Normal tid att anlända till skolan anses vara minst 10 min före första lektionen samt att det behövs 10 min efter sista lektionens slut innan bussen kan gå. Dessa tider räknas inte som väntetider.

Andra skäl som kan ge rätt till skolskjuts

Funktionshinder
Varaktigt funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet.

Trafikintensiva vägar
Riksväg 44, länsväg 184 och 187 klassas som trafikintensiva med följande konsekvenser:
Elever till och med åk 6 ska ej gå längre sträcka utmed vägen eller korsa den ensam utan hjälp av vuxen.