Skolskjuts

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Skolskjuts är en transport mellan hemmet och skolan av elever i förskoleklass till och med årskurs nio, grundsärskola och gymnasiesärskola.

Skolbuss

Skolskjuts innebär normalt inte en transport från dörr till dörr. Samtliga elever som har skolskjuts kan bli hänvisade att ta sig till en busshållplats eller uppsamlingsplats. Lämplig uppsamlingsplats ska så långt det är möjligt placeras så att flera elever kan hämtas på samma plats.

På gymnasiet får elever som har mer än sex kilometer mellan bostad och utbildningsställe ett så kallat skolkort (busskort). Med skolkortet kan eleven resa avgiftsfritt med Västtrafiks färdmedel till och från skolan.

Ansöka om skolskjuts

Här gör du din ansökan om skolskjuts

Schema utöver grundbeställning

Blankett för schema utöver grundbeställning. Spara ner den ifyllda blanketten på din dator och skicka den till: samhallsbyggnad@lidkoping.se

Regler skolskjuts

Skolskjuts kan ske i form av:

 • Särskilt upphandlade skolskjutsar
 • Resor med allmän kollektivtrafik (busskort/skolkort)
 • Taxi
 • Självskjuts

Vem har rätt till skolskjuts?

Elever i kommunal grundskola har rätt till gratis skolskjuts. Skolskjutsen får eleven tur och retur från en plats i närheten av hemmet och till skolan. Hänsyn tas till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Lidköpings kommun erbjuder även elever i förskoleklass skolskjuts under förutsättning att de har rätt till skolskjuts enligt skolskjutsreglerna.

Skola utanför upptagningsområdet eller boende i annan kommun

Eleven erbjuds alltid plats på den skola som eleven tillhör enligt kommunens upptagningsområden. Vid val av annan skola  får du räkna med att stå för eventuella resekostnader. Det gäller också om eleven är bosatt i annan kommun.

Skolskjutsens omfattning

Grundregeln är att skolskjuts beviljas mellan folkbokföringsadress och den skola kommunen anvisat.
Skolskjuts är inte:

 • Resor mellan hem och barnomsorg
 • Aktivitetsresor till simhall, studiebesök, teaterbesök mm
 • Skjuts till/från annan skola/lokaler för undervisning i slöjd, idrott b-språk etc
 • Transporter av tillfällig natur till exempel när en elev skadat sig

Avstånd

Vid bedömning om en elev har rätt till skolskjuts är det i första hand avståndet mellan hemmet och skolan som är avgörande. För att beräkna avståndet används den kortast farbara vägen (gång- cykel- eller bilväg) till den skola eleven är hänvisad till.

 
Avstånd till skola
Avstånd till hållplats
Förskoleklass - årskurs 12 km2 km
Årskurs 2-33 km2 km
Årskurs 4-64 km3 km
Årskurs 7-95 km4 km

Information om skolskjuts för högstadieelever från Sjölunda till Dalängen

Elever i åk 7 beviljas skolskjuts om gång-cykel- eller bilväg är längre än 5 km. För att tydliggöra vad detta innebär för boende i området finns nu följande kartbild som visar den aktuella gränsen. Gränsen för att få busskort går i höjd med Sjölundavägen.

De hushåll som ligger närmast norr om Sjölundavägen ligger inom en felmarginal på 200 m till 5 kilometersgränsen och eventuella beslut om busskort tas alltid till fördel för eleven.

sjolunda_karta

Rese- och väntetid

Strävan ska vara att åktiden för lågstadiet ej ska överstiga 80 minuter per dag och för mellanstadiet ej över 100 minuter per dag. Väntetiden vid skolan bör inte överstiga 40 minuter per dag. Normal tid att anlända till skolan anses vara minst 10 min före första lektionen samt att det behövs 10 min efter sista lektionens slut innan bussen kan gå. Dessa tider räknas inte som väntetider.

Andra skäl som kan ge rätt till skolskjuts

Funktionshinder
Varaktigt funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet.

Trafikintensiva vägar
Riksväg 44, länsväg 184 och 187 klassas som trafikintensiva med följande konsekvenser:
Elever till och med åk 6 ska ej gå längre sträcka utmed vägen eller korsa den ensam utan hjälp av vuxen.

Växelvis boende

Elever som bor växelvis hos båda föräldrarna kan få skolskjuts från båda adresserna. En av föräldrarna måste bo inom skolan upptagningsområde. Kommunens regler för avstånd gäller även här.

I första hand används befintlig skolskjuts, andra hand ges busskort och i tredje hand självskjutsavtal med resekostnadsersättning enligt skattemyndighetens skatteregler.

Bussturlista Järpås

Entreprenör: Taxi Lidköping telefon: 0510-220 80

Läsår 2019/2020

 • Buss 1: Häggesled avt.väg Häggesled Skattegården 6  kl 7:30 – Karlebacken 3 – Bergsgården 5  Ambjörnsgården – Björkåsa – Skolan. Telefon chaufför, 0730-42 07 70
 • Buss 2:  Russelbacka kl 7:40 – Stora Bryne 1 – Kristiansgården 4
 • Buss 1:  Skolan 12:50 – Björkåsa – Bergsgården – Skattegården, måndag/fredag
 • Buss 1:  Skolan kl 13:40 – Björkåsa – Ambjörnsgården – Karlebacken – Skattegården, måndag/fredag
 • Buss 2: Skolan 13:40 – Kristiansgården – Stora Bryne – Russelbacka, måndag/fredag
 • Buss 1:  Skolan 13:40 – Björkåsa – Ambjörnsgården – Bergsgården – Karlebacken – Skattegården, tisdag- torsdag
 • Buss 2:  Skolan 13:40 –Kristiansgården – Stora Bryne – Russelbacka, tisdag- torsdag
 • Buss 1:  Skolan 14:40 – Björkåsa – avt.väg Simbogården – Häggesled avt.väg Skattegården, tisdag- torsdag

Buss 1

jarpas1

Buss 2

jarpas2

 

Bussturlista Otterstad

Entreprenör: Taxi Lidköping Telefon: 0510 – 220 80

Läsåret 2019/2020

 • Buss 1: Tolsjö Bygdegård kl 7:20 – Läckövägen avt.väg Fröslunda kl 07:25 – Sjöskogen – Öboängsvägen avt.vägBösshamn – Ulleredsbro – skolan. Buss 1 Hans-Ove 0702-52 48 73
 • Buss 2: Kållandsö Skogsängen- 07:15 –  Golfbanan – Kållandsö Lillbacken 7:20 – (Navenshöjd) Nore 7:30 – Skolan. Buss 2 0705-44 14 21 Bengt
 • Buss 3: Kolbotten 07:25 – Läckö Kungsgård – Spiken kl 07:40 – Skolan, Buss 3 0705-59 20 84 Thomas
 • Buss 1: Skolan kl 13:10/14:30 – Ulleredsbro – Bösshamn – Sjöskogen – Fröslunda – Öboängens avt.väg. Fredagar åker alla elever med den tidiga hemturen.
 • Buss 2: Skolan kl 13:10/14:30 — Nore – Kållandsö Lillbacken – Golfbanan– Kållandsö Skogsängen
 • Buss 3:  Skolan kl 13:10/14:30 – Kolbotten – Läckö Kungsgård – Spiken
 • Buss 1: Måndagar åk 6 – Skolan 14:30 – Noreslingan –
 • Buss 2: Måndagar åk 6 – Skolan 14:30 – Slingan – Spiken – Öboängsvägen – Sunnersberg. Slingan/Spiken byts terminsvis

Buss 1

otterstad3

Buss 2

otterstad2

Buss 3

otterstad1

Bussturlista Råda

Entreprenör: Söne Buss

Läsår 2019/2020

 • Buss 1: Mellby Karlsgården 1 kl 07:10 – Gillstad kyrkby 07:15 – Nyhagen 7:20– Gillstad kvarn – Gillstad bussgarage 07:30 – Mellby Arvidstorp – Mellby kyrka – Skolan
 • Buss 2: Häggene kl 07:10 – Trekanten – Kållands Åsaka – Lovene 07:30 – Lovene Egendom – Ängsbo – v.187 vänder Lilla Backa – Hpl Åkerhus (Videbo)  – Bostorp 2 kl 7:45 –  Ågårdens Säteri 2 – Skolan
 • Buss 3: Gethalla kl 7:35 – Närebo Solhem – Snixåsen – Råda Höberga – Härebacka – Åsledet – Skolan
 • Buss 3:a: Dalängskolan kl 7:35 – Mossen (Netto) kl 7:40 Kartegårdsvägen (mot skolan) – skolan
 • Åk 6: Månesköld 14:45 – Snixåsen – Rådaskolan – 187:an – (Lovende egendom.vx) – Lovene – 44:an – Gillstad – Mellby (Gillstad kyrby.vx) – Endast torsdagar denna turen
 • Buss 2: Skolan 13:10 – Häggene – Trekanten – Lovene – Kållands-Åsaka Bostorp = måndagar och onsdagar. Skolan 13:10/tisdagar torsdagar och fredagar som morgonturen. Tisdag/torsdag inklusive Lilla backa
 • Buss 1:  Skolan 13:10/mån/ons – Mellby Roslätt – Gillstad Kyrkby – Gillstad kvarnen – Gillstad – Mellby. Skolan 13:10/fredagar som  morgonturen. Tis/tors inkl Tuvängen 13:10
 • Buss 3: Skolan 13:10/14:25 – Mossen – Närebo – Snixåsen – Åsledet
 • Buss 1: Skolan 14:25 –  som morgonturen dvs Mellby Karlsgården – Gillstad kyrkby etc
 • Buss 2:  Skolan 14:25 – som morgonturen Häggene –

Telefonnummer till chaufför

 • Buss 1: 0703 – 294 826
 • Buss 2: 0703 – 295 727
 • Buss 3: 0703 – 294 830
 • Buss 3a: 0703 – 295 225

Fredagar slutar alla kl 13:00

Buss 3

 • Fsk-klass – åk 1 får åka med från hlp Skogsstigen och neråt
 • Åk 2 – endast elever från Mossen och Silverbyn
 • Åk 3 – ingen rätt till skolskjuts

Buss 1

rada1

Buss 2

rada2

Buss 3 och 3a

rada3

rada3a

Bussturlista Saleby

Entreprenör: Söne Trafik AB. Telefon: 0510 – 65 000

Läsår 2019/2020

 • Buss 1:Hovby Annelund 7:20 – Mejeriet 7:25 – Räfvegården kl 7:35– Åby 1 – Tyskagården 2 kl 7:45 – Skolan (Hålltorp 7:35 jämna veckor)
 • Buss 2: Hovby Laholm 2 kl 7:15– Norra Härene Grusplanen 7:20 – – Bronäs Kvarnvillan 7:25 – Trässbergs kyrka 7:35– Trässberg Tomta 7:40 – StoraTjustorp – skolan
 • Buss 1:  Skolan 13:10/14:30 – Tyskagården (ej sena turen)–  Åby 1 -Räfvegården – N:Härene kyrka- Hovby Annelund (ej måndagar 13:10) – Hovby Laholm
 • Buss 2: Skolan 13:10/14:30 –Stora Tjustorp – Trässbergs kyrka – Kvarnvillan – N:Härene – Hovby Ekegården
 • Torsdagar åk 6 kl 15:00 – Månesköldskolan –

Anslutningsbuss: Uvered kl 6:50 – Trässberg – Bronäs – Norra Härene. Norra Härene kl 15:49 – Bronäs – Trässberg – Uvered

Telefonnummer till chaufför:

 • Buss 1: 0703 – 294 129
 • Buss 2: 0703 – 294 728

Fredagar slutar alla elever kl 13:00

Buss 1

saleby1

Buss 2

saleby2

Anslutningsbuss

anslutningsbuss_saleby

Bussturlista Stenhammar - Sjölunda

Entreprenör: Taxi Lidköping. Telefon: 0510 – 220 80

Läsår 2019/2020

 • Buss 1: Rackeby Bygdegård 7:10 – Järna kl 7:16 – Rackeby – Gösslunda – Stenhammar – Sjölunda
 • Buss 2: Tolsjö Alvetorp 2 kl 7:20 – Sunnersberg Prästgård – avt.väg Botten kl 7:25 – Torpavägen – Fästa Stevik 9 kl 7:35 – Sjölundaskolan – Stenhammarskolan
 • Buss 3:  Hunnsala kl 7:15 – Valkesberg – Strö gamla affären – Stola herrgård – Stola – Sunnersberg Noleby – Sunnersberg Noleby kl? – Sjölundaskolan – Stenhammmarskolan
 • Buss 1:  Gösslunda Frisegården – Sjölundaskolan – Stenhammarskolan
 • Buss 2: Stenhammarskolan – 13:10 – Sjölundaskolan – Gösslunda – Järna
 • Buss 3: Sjölundaskolan 13:10 –Torpavägen – Avt.väg Botten
 • Buss 1: Sjölundaskolan 13:10 – Gösslunda Frisegården – Tolsjö – Strö gamla affären – Valkesberg
 • Buss 2: Stenhammar 14:10 – Sjölundaskolan – Gösslunda – Rackeby – Järna – Rackeby bygdegård
 • Buss 3: Stenhammar 14:10 – Sjölundaskolan – Torpavägen – avt.väg Botten. Stenhammar 14:10 – Sjölundaskolan – Tolsjö – Sunnersberg Prästgård – Stola – Valkesberg

Högstadiet (anslutningsbuss)

 • Järna kl 6.45 – Rackeby kyrka 6.55 – Valkesberg – Strö kyrka 7.00 – Sunnersberg kyrka – Tolsjö kl 7.05
 • Tolsjö busshållplats (affären) kl 15.45 – Sunnersberg – Strö – Valkesberg – Rackeby – Järna

Telefonnummer till chaufför

0730-42 07 70.

Fredagar slutar alla elever kl 13:00. Då kör bussen som morgonturen.

Buss 1

stenhammar1

Buss 2

stenhammar2

Buss 3

stenhammar3

Bussturlista Tun

Entreprenör: Sparlunds buss. Telefon: 0514-301 53

Läsår 2019/2020

 • Buss 1:  Tådene Ekhagen 1 kl 7:10 – Norra Kedum Plogsbo – Friel Digrid kl 7:20 – Frielsberg Rättarbostad – Karaby Kilja kl 7:38 – skolan
 • Buss 2: Lavad Lunda 1 kl 7:10 – Lavad Björkås 7:15 – Lavad Almetorp Säteri – Lavad bygdegård –  Lövholmen 7:20 – Tranum kl 7:30  – Tådene Storeberg 3 – Friel – Skolan
 • Buss 2:1: Såtenäs 7:45 – skolan
 • Buss 1: Skolan kl 13:10/ 14:40 – Såtenäs – Digrid –Norra Kedum – Tådene Ekhagen – Lövängen
 • Buss 2: Skolan kl 13:10/14:40 – Karaby Kilja – Lavad Lunda – Lavad Kolmesjö – Lavad Bygdegård – Lövholmen – Tranum
 • Måndagar kl 13:00 och kl 15:00

Tisdagar kl 13:00 åk 6 språkval kl 15:00

Onsdagar kl 13:00 och 14:30

Torsdagar kl 13:00 och 14:30

Fredagar slutar alla kl 13:00

Telefonnummer buss 1:

Gun-britt, 070-3959516

Telefonnummer buss 2:

Maguns, 0704-781488

Buss 1 och 1:2

tun1

tun1_2

Buss 2 och 2:1

tun2

tun2_1

Bussturlista Vinninga

Entreprenör Nybergs busstelefon: 0510 – 70 000

Läsår 2019/2020

 • Buss 1: Klovets hlp 7:30 – Filsbäck – Björlycke 7:44 – Sävare Ånkegården – Sävare Lillängen 7:52 – Skolan
 • Buss 2: Filsbäck 07:30 – Klovetvägen- -Lindärva Höjentorp-Lindärva 7:45 – ”Ängavägen” – Skolan
 • Buss 3: Gamla Skaravägen, Backen 07:20 –v 184– avt v Myran – Lommagården 3 07:39 –
  Hasslösa Bärnagården 8 (vänder) Hasslsöa Bengt-Jonsgården (vänd) – Hasslösa Bärnabo 07:55 – Skolan
 • Buss 1: Skolan kl 13:10/14:10 – Sävare Lillängen – Sävare Änkegården – Björlycke – Filsbäck
 • Buss 2: Skolan kl 13:10/14:10 – Lindärva – ”Ängavägen” – Lindärva Höjentorp – Lindärva – Klovetvägen – Klovets hlp –Filsbäck
 • Buss 3:Skolan kl 13:10/14:10 – Gamla Skaravägen – Lommagården – Hasslösa Bärnagården 8 (vänder, ej sena turen) – Hasslösa Bengt-Jonsgården (vänd) – Hasslösa Bärnabo

Telefonnummer till bussarna

 • Buss 1: 0709-23 07 81
 • Buss 2: 0709-23 07 82
 • Buss 3: 0709-23 07 83

Måndagar och fredagar slutar alla elever tidigt

Buss 1

vinninga1

Buss 2

vinninga2

Buss 3

vinninga3

Busstur Örslösa och anslutningsbuss

Entreprenör: Ahléns Buss

Läsår 2019/2020

 • Buss 1: Marbogården kl 7:40 – Norra Kedum Kärret kl 07:45– Väla kyrka kl 07:55 – Väla Stommen –  Örslösa kl 08:10
 • Buss 2: Örslösa Värmegården kl 07:30 –  Skalunda kyrka hlp kl 7:35 –  Stalltorp 2 – Söne Kil kl 07:45 – Jonsgården kl 08:00 – skolan
 • Buss 3: Råda Karlberg 2 kl 07:40 – Månslunda 7:45 – Kvarnbacken 1 7:45 – Örslösa Granhagen 8:00 – Skolan
 • Buss 1: Skolan kl 13:30/ 14:20 – Örslösa – Väla Stommen – Väla kyrka – Norra kedum Kärret – Marbogården
 • Buss 2: Skolan kl 13:30/14:20 – Jonsgården – Kil – Skalunda kyrka – Skräddaregården
 • Buss 3: Skolan kl 13:30/14:20 – Örslösa Prästgården – Månslunda – Höberga –  Halvfara

Högstadieturen:

Väla kyrka kl 7.00 – Örslösa busshållplats
Örslösa hållplats kl 15.50 – Väla kyrka

Telefonnummer till chaufförer

Buss 1: Anders: 0709-99 55 51
Buss 2: Richard: 0709-99 55 52
Buss 3: Carina 070 307 41 97

Fredagar slutar alla elever tidigt.

Buss 1

orslosa1

Buss 2

orslosa2

Buss 3

orslosa3

Schema utöver grundbeställning

Blankett för schema utöver grundbeställning HT
Spara ner den blanketten på din dator, fyll i blanketten och skicka den till: samhallsbyggnad@lidkoping.se

Rutiner för skolresor med taxi i Lidköpings kommun

Kontaktuppgifter

Västtrafiks beställningscentral för taxi
Mån-fre klockan 06:30 – 16:30
Telefonnummer: 010-17 30 200
e-post: fastaresor.vasttrafik@samres.se
Kvällar och helger, telefonnummer: 020-91 90 90, knappval 4

Tips!

Ladda ner appen ”Boka resa” för bättre koll! Läs mer om appen i denna informationsfolder genom att klicka här.

Synpunkter på taxi:

Västtrafiks synpunktshantering telefonnummer: 0771-41 43 10

Frågor och svar

Taxi missar en resa?
Åtgärd: Taxi skickar ersättningsbil.

Elev missar taxin på morgonen eller elev missar taxin på hemresan?
Åtgärd: Förälder ansvarar för att elev kommer till eller från skolan, nästa resa avbokas automatiskt när tur missas. Vårdnadshavare måste ringa Beställningscentralen om eleven ska ha taxi igen. OBS – Endast hemresan tas bort om eleven missar morgonturen. Nästa resa avbokas inte om eleven missar turen på eftermiddagen.

Taxi blir försenad?
Åtgärd: Om bilen är mer än 10 minuter försenad, ring Beställningscentralen 010-17 30 200.

Barnet blir sjukt på morgonen?
Åtgärd: Förälder kontaktar Beställningscentralen och avbokar resorna så tidigt som möjligt, senast 1 timme före resan.

Barnet blir sjukt under skoldagen?
Åtgärd: Skolan kontaktar Beställningscentralen och ändrar tid för hämtning. (avbokar hemresan om annan skjuts används.)

Barnet ska till tandläkare, läkare med mera under eller i anknytning till skoldagen?
Åtgärd: Förälder avbokar berörda resor hos Beställningscentralen. Endast transporter till och från skolan är kommunens ansvar. Övriga transporter är förälders ansvar.

Om långvarig ledighet, sjukdom eller annan anledning gör att eleven inte ska åka under en längre period?
Åtgärd: Förälder kontaktar skolskjutsplaneraren

Om eleven tillsvidare inte har behov av skolskjuts?
Åtgärd: Förälder kontaktar skolskjutsplaneraren

Ändring av skoltider, fritidsschema eller adress för hämtning och lämning?
Åtgärd vid enstaka ändring: Förälder eller skolpersonal kontaktar skolskjutsplaneraren. Ska vara tillhanda fem (5) arbetsdagar innan den ska gälla.
Åtgärd vid bestående ändring: Förälder eller skolpersonal kontaktar skolskjutsplaneraren. Ska vara tillhanda åtta (8) arbetsdagar innan den ska gälla.

Undantag: Ändring av adress till korttids/fritids/hemadress är ok att ändras av
vårdnadshavare.

Nytt läsår – information om tider
Förälder tar kontakt med Beställningscentralen veckan innan skolstart.

Ta med kompis/cykel
Nej.

Skolskjuts kan ske i form av:

 • Särskilt upphandlade skolskjutsar
 • Resor med allmän kollektivtrafik (busskort/skolkort)
 • Taxi
 • Självskjuts

Vem har rätt till skolskjuts?

Elever i kommunal grundskola har rätt till gratis skolskjuts. Skolskjutsen får eleven tur och retur från en plats i närheten av hemmet och till skolan. Hänsyn tas till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Lidköpings kommun erbjuder även elever i förskoleklass skolskjuts under förutsättning att de har rätt till skolskjuts enligt skolskjutsreglerna.

Skola utanför upptagningsområdet eller boende i annan kommun

Eleven erbjuds alltid plats på den skola som eleven tillhör enligt kommunens upptagningsområden. Vid val av annan skola  får du räkna med att stå för eventuella resekostnader. Det gäller också om eleven är bosatt i annan kommun.

Skolskjutsens omfattning

Grundregeln är att skolskjuts beviljas mellan folkbokföringsadress och den skola kommunen anvisat.
Skolskjuts är inte:

 • Resor mellan hem och barnomsorg
 • Aktivitetsresor till simhall, studiebesök, teaterbesök mm
 • Skjuts till/från annan skola/lokaler för undervisning i slöjd, idrott b-språk etc
 • Transporter av tillfällig natur till exempel när en elev skadat sig

Avstånd

Vid bedömning om en elev har rätt till skolskjuts är det i första hand avståndet mellan hemmet och skolan som är avgörande. För att beräkna avståndet används den kortast farbara vägen (gång- cykel- eller bilväg) till den skola eleven är hänvisad till.

 
Avstånd till skola
Avstånd till hållplats
Förskoleklass - årskurs 12 km2 km
Årskurs 2-33 km2 km
Årskurs 4-64 km3 km
Årskurs 7-95 km4 km

Information om skolskjuts för högstadieelever från Sjölunda till Dalängen

Elever i åk 7 beviljas skolskjuts om gång-cykel- eller bilväg är längre än 5 km. För att tydliggöra vad detta innebär för boende i området finns nu följande kartbild som visar den aktuella gränsen. Gränsen för att få busskort går i höjd med Sjölundavägen.

De hushåll som ligger närmast norr om Sjölundavägen ligger inom en felmarginal på 200 m till 5 kilometersgränsen och eventuella beslut om busskort tas alltid till fördel för eleven.

sjolunda_karta

Rese- och väntetid

Strävan ska vara att åktiden för lågstadiet ej ska överstiga 80 minuter per dag och för mellanstadiet ej över 100 minuter per dag. Väntetiden vid skolan bör inte överstiga 40 minuter per dag. Normal tid att anlända till skolan anses vara minst 10 min före första lektionen samt att det behövs 10 min efter sista lektionens slut innan bussen kan gå. Dessa tider räknas inte som väntetider.

Andra skäl som kan ge rätt till skolskjuts

Funktionshinder
Varaktigt funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet.

Trafikintensiva vägar
Riksväg 44, länsväg 184 och 187 klassas som trafikintensiva med följande konsekvenser:
Elever till och med åk 6 ska ej gå längre sträcka utmed vägen eller korsa den ensam utan hjälp av vuxen.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan