Skolskjuts

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Skolskjuts är en transport mellan hemmet och skolan av elever i förskoleklass till och med årskurs nio, grundsärskola och gymnasiesärskola.

Skolbuss

Skolskjuts innebär normalt inte en transport från dörr till dörr. Samtliga elever som har skolskjuts kan bli hänvisade att ta sig till en busshållplats eller uppsamlingsplats. Lämplig uppsamlingsplats ska så långt det är möjligt placeras så att flera elever kan hämtas på samma plats.

På gymnasiet får elever som har mer än sex kilometer mellan bostad och utbildningsställe ett så kallat skolkort (busskort). Med skolkortet kan eleven resa avgiftsfritt med Västtrafiks färdmedel till och från skolan.

Ansöka om skolskjuts

Via e-tjänst: Här kan du göra din ansökan om skolskjuts

Via PDF-formulär: Fyll i på skärmen, skriv ut och skicka in

Schema utöver grundbeställning

Blankett för schema utöver grundbeställning. Spara ner den ifyllda blanketten på din dator och skicka den till: samhallsbyggnad@lidkoping.se

Regler skolskjuts

Skolskjuts kan ske i form av:

 • Särskilt upphandlade skolskjutsar
 • Resor med allmän kollektivtrafik (busskort/skolkort)
 • Taxi
 • Självskjuts

Vem har rätt till skolskjuts?

Elever i kommunal grundskola har rätt till gratis skolskjuts. Skolskjutsen får eleven tur och retur från en plats i närheten av hemmet och till skolan. Hänsyn tas till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Lidköpings kommun erbjuder även elever i förskoleklass skolskjuts under förutsättning att de har rätt till skolskjuts enligt skolskjutsreglerna.

Skola utanför upptagningsområdet eller boende i annan kommun

Eleven erbjuds alltid plats på den skola som eleven tillhör enligt kommunens upptagningsområden. Vid val av annan skola  får du räkna med att stå för eventuella resekostnader. Det gäller också om eleven är bosatt i annan kommun.

Skolskjutsens omfattning

Grundregeln är att skolskjuts beviljas mellan folkbokföringsadress och den skola kommunen anvisat.
Skolskjuts är inte:

 • Resor mellan hem och barnomsorg
 • Aktivitetsresor till simhall, studiebesök, teaterbesök mm
 • Skjuts till/från annan skola/lokaler för undervisning i slöjd, idrott b-språk etc
 • Transporter av tillfällig natur till exempel när en elev skadat sig

Avstånd

Vid bedömning om en elev har rätt till skolskjuts är det i första hand avståndet mellan hemmet och skolan som är avgörande. För att beräkna avståndet används den kortast farbara vägen (gång- cykel- eller bilväg) till den skola eleven är hänvisad till.

 
Avstånd till skola
Avstånd till hållplats
Förskoleklass - årskurs 12 km2 km
Årskurs 2-33 km2 km
Årskurs 4-64 km3 km
Årskurs 7-95 km4 km

Rese- och väntetid

Strävan ska vara att åktiden för lågstadiet ej ska överstiga 80 minuter per dag och för mellanstadiet ej över 100 minuter per dag. Väntetiden vid skolan bör inte överstiga 40 minuter per dag. Normal tid att anlända till skolan anses vara minst 10 min före första lektionen samt att det behövs 10 min efter sista lektionens slut innan bussen kan gå. Dessa tider räknas inte som väntetider.

Andra skäl som kan ge rätt till skolskjuts

Funktionshinder
Varaktigt funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet.

Trafikintensiva vägar
Riksväg 44, länsväg 184 och 187 klassas som trafikintensiva med följande konsekvenser:
Elever till och med åk 6 ska ej gå längre sträcka utmed vägen eller korsa den ensam utan hjälp av vuxen.

Växelvis boende

Elever som bor växelvis hos båda föräldrarna kan få skolskjuts från båda adresserna. En av föräldrarna måste bo inom skolan upptagningsområde. Kommunens regler för avstånd gäller även här.

I första hand används befintlig skolskjuts, andra hand ges busskort och i tredje hand självskjutsavtal med resekostnadsersättning enligt skattemyndighetens skatteregler.

Bussturlista Järpås

Entreprenör: Taxi Lidköping telefon: 0510-220 80

Läsår 2017/2018

Buss
Skjutsväg och tider
Övrigt
Buss 1 Till skolanHäggesled Tyskagården 3 kl 7:25 – Häggesled Karlebacken 7:37 – Simbo 7:42 –
Stora Bryne 1 - Skolan
Buss 1:
0706-383529
Buss 2 Till skolanUvered Barkagården kl 7:30 – Ambjörnsgården 9 7:40 – Kristiansgården 4 kl 7:50
– Skolan
Buss 1 Från skolanSkolan kl 13:40/14:40 – Russelbacka - Bryne – Simbo – Karlebacken - Tyskagården
Buss 2 Från SkolanSkolan kl 13:40/14:40 – Kristiansgården – Ambjörnsgården - UveredMåndagar och fredagar åker alla elever hem kl 13:40

Buss 1
jarpas1

Buss 2
jarpas2

Bussturlista Otterstad

Entreprenör: Taxi Lidköping Telefon: 0510 – 220 80

Läsåret 2017/2018

Buss
Skjutsväg och tider
Övrigt
Buss 1 till skolanTolsjö kl 7:10 Läckövägen avt.väg Fröslunda kl 07:15 - Botten kl 07:20 – Solbacka hpl 07:25 – Öboängen – Öboängsvägen avt.väg Bösshamn 07:30 – ”Sjöskogen” – Ulleredsbro – avt.väg Kållandsö Uppegården 7:40 - Skolan
Måndagar och fredagar slutar alla elever tidigt.

Buss 1
Tfn. 0730420770 Malin
Buss 2 till skolanKållandsö Traneberg - 07:10 – Svänger ner till Navenshöjd 7:20 – Nore 7:30 - Skolan
Tranebergsvägen och Navenhöjdsvägen kommer inte att trafikeras vid
vinterväglag på grund av säkerhetsskäl, gäller tiden oktober-mars.

Buss 2
Tfn. 0705441421 Bengt
Buss 3 till skolanSpiken 7:15 – Slingan kl 7:35 – Läckö Kungstård kl 7:45 - Skolan
Buss 3
Tfn. 0705592084 Thomas
Buss 1 från skolanSkolan 13:10/14:30 – avt.väg Kållandsö Uppegården 1 – Ulleredsbro – Öboängen avt.väg Bösshamn – Öboängen – Solbacka – Botten – avt.väg Fröslunda
Buss 2 från skolanSkolan 13:10/14:30 – Nore – svänger in på Navenshöjd 1 (endast tidiga hemturen) –
Kållandsö Traneberg -
Tranebergsvägen och Navenhöjdsvägen kommer inte att trafikeras vid
vinterväglag på grund av säkerhetsskäl, gäller tiden oktober-mars.
Buss 3 från skolanSkolan 13:10/14:30 – Läckö Kungsgård – Slingan – Spiken (vänder) – mot Otterstad

Buss 1
otterstad1

Buss 2
otterstad2

Buss 3
otterstad3

Bussturlista Råda

Entreprenör: Söne Buss Telefon:

Läsår 2017/2018

Buss
Skjutsväg och tid
Övrigt
Buss 1 till skolanMellby Roslätt/ Visbol kl 07:10 – Nyhagen 07:15 – Gillstad kyrkby 07:20 – (ej Ulfsgården) – Gillstad Fagervälle 5 - Gillstad bussgarage 07:30 – Mellby Arvidstorp – Mellby kyrka – SkolanBuss 1: 0703 – 294 826
Buss 2 till skolanHäggene kl 07:10 – Stora Roo (vänder avt.väg Månslunda) – Trekanten – Kållands Åsaka – Lovene 07:30 – Lovene Egendom – Ängsbo - v.187 vänder Lilla Backa – Hpl Åkerhus (Videbo) –
Bostorp 2 kl 7:45 - Skolan
Buss 2: 0703 – 295 727
Buss 3 till skolanGethalla kl 7:40 - Närebo Solhem - Snixåsen – Härebacka - Åsledet – SkolanBuss 3: 0703 – 294 830
Buss 3a till skolanMossen (Netto) kl 7:40 Silverbyvägen (mot skolan) – skolanBuss 3a: 0703 – 295 225
Buss 1 från skolanSkolan kl 13:10/14:10 – väg 44 – Roslätt - Gillstad kyrkby - Nyhagen – Fagerväll 5 - Gillstad bussgarage – Mellby Arvidstorp – Mellby kyrka(Tis,ons, fredagar, kör ej vidare efter Lovene egd på väg 187)
Buss 2 från skolanSkolan 13:10 – Häggene – Stora Roo – Trekanten – Kållands Åsaka – Lovene – Lovende Egendom –
Ängsbo – v 187 vänder Lilla Backa – Hpl Åkerhus (Videbo) – Bostorp 2 (måndagar, fredagar)
Buss 2 från skolanSkolan 14:10– Risa – Lovene Västergården – Lovene Egd – Ängsbo – Videbo - Lovene – Kållands-Åsaka – Trekanten – Stora Roo
Buss 3 från skolanSkolan 13:10 Silverbyvägen – Mossen (Netto) – mot skolan – Åsledet – Härebacka - Snixåsen – Närebo – Närebo Solhem - Gethalla
Skolan 14:10 – Gethalla – Härebacka - Snixåsen
Buss 3
Fsk-klass – åk 1 får åka med från hlp Skogsstigen och neråt
Åk 2 – endast elever från Mossen och Silverbyn
Åk 3 – ingen rätt till skolskjuts

Buss 1
rada1

Buss 2
rada2

Buss 3
rada3

Buss 3a
rada3a

Bussturlista Saleby

Entreprenör: Söne Trafik AB. Telefon: 0510 – 65 000

Läsår 2017/2018

Buss
Skjutsväg och tider
Övrigt
Buss 1 till skolanNorra Härene Rotegården kl 7:15 – Haraldsgården – Bastlunda kl 7:25 –
”Ängavägen” – Ekenäs 7:40 - Skolan
Buss 1: 0703 – 294 129
Buss 2 till skolanHovby flygfält kl 7:10 – Hovby Laholm kl 7:15 – Norra Härene 7:25 – Lindetofta 1 –
Bronäs Kvarnvillan 7:30 – Trässbergs kyrka 7:35 – Trässberg Tomta 7:40 - Stora Tjustorp – skolan
Saleby Furudungen 1 kl 7:50 - skolan
Buss 2: 0703 – 294 728
Buss 1 från skolanSkolan kl 13:20 (måndag-torsdag) – Furudungen – Norra Härene Rotegården – Bastlunda – Haraldsgården
Buss 1 från skolanSkolan 14:50 – Resville – Ängavägen – Norra Härene – Bastlunda – Norra Härene Backen
Buss 2 från skolanSkolan kl 13:20/14:30 –Stora Tjustorp –Trässberg Tomta – Trässberg kyrka – Bronäs –
Lindetofta – Norra Härene – Hovby Laholm – Hovby flygfält (alla dagar)
Buss 1 från skolanSkolan 13:20 (fredagar) – Furudungen – Resville - Ängavägen – Haraldsgården –
Bastlunda
Fredagar slutar alla elever kl 13.10

Buss 1
saleby1

Buss 2
saleby2

Saleby furudungen
saleby2-furdungen

Bussturlista Stenhammar - Sjölunda

Entreprenör: Taxi Lidköping. Telefon: 0510 – 220 80

Läsår 2017/2018

Buss
Skjutsväg och tider
Övrigt
Buss 1 till skolanSkalunda Smedjegården 5 kl 7:15 – Järna 7:25 – Rackeby – skolan
Buss nr 1 (93)
Tfn. 0703538375

Buss 2 till skolanTolsjö Alvetorp 2 kl 7:15–Önnersgården 7:20 – Avt.väg Botten kl 7:25 -Torpavägen –
Fästa Stevik 9 kl 7:35 – Sjölundaskolan - Stenhammarskolan
Buss nr 2 (91)
Tfn. 0703538386
Buss 3 till skolanSunnersberg Noleby kl 7:10 – Stola –– Stola Herrgård – Strö gamla affären 7:15
Valkesberg – Rackeby kyrka 7:29 – Gösslunda Mejeri kl 7:40 – Gösslunda Gärdesbo 2 -
Stehammarskolan – Sjölundaskolan
Buss nr 3 (92)
Tfn. 0703538371
Buss 1 från skolanStenhammarskolan 13:10 – Sjölundaskolan 13:15 – Gösslunda Mejeri – Rackeby – Järna – Skalunda Smedjegården
Stenhammarskolan kl 14:25 –Sjölundaskolan 14:30 - Gösslunda Mejeri – Rackeby – Järna – Smedjegården
Buss 2 från skolan Stenhammarskolan 13:10 – Sjölundaskolan 13:15 – Tolsjö – Önnersgården – Avt.väg Botten – Fästa
Stenhammarskolan kl 14:25 – Sjölundaskolan kl 14:30 -Tolsjö – Önnersgården – Avt.väg Botten - Fästa
Buss 3 från skolanStenhmarskolan 13:10/14:25 – Sjölundaskolan 13:15/14:30 – Gösslunda – Rackeby – Valkesberg – Strö gamla affär - Stola Herrgård
De elever som bor efter
Rackeby kyrka mot
Gösslunda, ska åka med buss 3
Högstadiet (anslutningsbuss)Järna kl 6.50 – Rackeby kyrka 6.55 – Valkesberg – Strö kyrka 7.00 – Sunnersberg kyrka – Tolsjö kl 7.05
Tolsjö busshållplats (affären) kl 15.45 – Sunnersberg – Strö – Valkesberg – Rackeby – Järna

Buss 1
stenhammar1

Buss 2
stenhammar2

Buss 3
stenhammar3

Bussturlista Tun

Entreprenör: Sparlunds buss. Telefon: 0514-301 53

Läsår 2017/2018

Buss
Skjutsväg och tider
Övrigt
Buss 1 till skolanTådene Årtorp 3 kl 7:10 - Norra Kedum Plogsbo - Friel Digrid kl 7:20 – Frielsberg Rättarebostad - skolan Tel buss 1:

Gun britt 070-3959516

Tel buss 2:

Claes 073-0351460

Fredagar slutar alla elever kl 13:00
Buss 1:2 till skolanKaraby Kilja kl 7:38 - skolan
Buss 2 till skolanLavad Lunda 1 kl 7:10 – Lavad Björkås 7:15 – Lavad Almetorp säteri – Lövholmen 7:20 - Tranum kl 7:30 - Tådene Storeberg 3 - Friel - skolan
Buss 2:1 till skolanSåtenäs kl 7:45 - skolan
Buss 1 från skolanSkolan 13:10/14:30 – Såtenäs – Frielsberg Rättarbostad - Friel Digrid – Tranum - Norra Kedum Plogsbo - Tådene Årtorp 3 - Tådene Storeberg 3
Buss 2 från skolanSkolan 13:10/14:30 – Karaby Kilja – Lavad Lunda 1 – Lavad Björkås – Lavad Almetorp Säteri – Lövholmen (sena turen - Tranum Sandebo)

Buss 1

Tun buss 1

Buss 1:2

Tun buss 1a

Buss 2

Tun buss 2

Buss 2:1

Tun buss 2:1

Bussturlista Vinninga

Entreprenör Nybergs busstelefon: 0510 – 70 000

Läsår 2017/2018

Buss
Skjutsväg och tider
Övrigt
Buss 1 till skolanFilsbäck 07:30-Björlycke 07:42 (vänd)-Sävare Änkegården-Sävare Lillängen 07:50 - Skolan 08:00Tel. till bussarna

Buss 1: 0709-230781
Buss 2: 0709-230782
Buss 3: 0709-230783

Måndagar och fredagar slutar alla elever 13:20, bussen avgår 13:30
Buss 2 till skolanFilsbäck 07:30-Klovets rastplats-Klovetvägen-Sävare Skattegården 07:40-Lindärva Höjentorp-Lindärva Skola 07:50 – Skolan 07:55
Buss 3 till skolanGamla Skaravägen, Backen 07:25 –v 184–Smedtofta–avt v Myran–Lommagården 3 07:39 – Hasslsöa Bengt-Jonsgården (vänd) – Hasslösa Bärnabo 07:55 – Skolan 08:00
Buss 1 från skolanSkolan kl 13:30/14:50– Sävare Änkegården – Björlycke (vänd) – Filsbäck – Klovets rastplats
Buss 2 från skolanSkolan kl 13:30/14:50 – Lindärva Skolan – Lindärva Höjentorp – Sävare Fotegården – Filsbäck
Buss 3 från skolanSkolan kl 13:30/14:50 – Sävare Lillängen – Gamla Skaravägen – Lommagården – Hasslösa Bengt-Jonsgården (vänd) – Hasslösa Bärnabo.

Buss 1
vinninga1

Buss 1 morgontur via Lillängen. Ej Lillängen på hemturen (Buss 3)

Buss 2

vinninga2

Buss 3

vinninga3

Buss 3 morgontur. Hemturen går via Lillängen

Busstur Örslösa och anslutningsbuss

Entreprenör: Ahléns Buss

Läsår 2017/2018

Buss
Skjutsväg och tider
Övrigt
Buss 1 Till skolanNorra Kedum Kärret kl 07:40 – Väla kyrka kl 07:55 – Örslösa kl 08:10Tel till chaufförer

Buss 1:
Anders: 0709-995551
Buss 2:
Inger: 0709-422062
Buss 3:
Richard: 0709-995552
Buss 2 Till skolanSkräddaregården 3 kl 07:30 – Söne Kil kl 07:45 – Jonsgården kl 08:00 – Fröjdegårdsvägen – Tisdagar slutar elever i åk 3 – åk 6 kl 15:00, bussen avgår kl 15:10
Fredagar slutar alla elever kl 13:20, bussen avgår kl 13:30
Buss 3 Till skolanMarbogården kl 07:45 – Skolan kl 07:55 – Höberga kl 08:00 – Månslunda kl 08:05 - Skolan
Buss 1 Från skolanSkolan kl 13:30/14:20 – Örslösa – Väla kyrka – Norra Kedum Kärret
Buss 2 Från skolanSkolan kl 13:30/14:20 – Fröjdegårdsvägen – Hästhagen – Skräddaregården – Söne Kil – Jonsgården
Buss 3 Från skolanSkolan kl 13:30/14:20 – Höberga – Månslunda – Marbogården Högstadieturen: Väla kyrka kl 7.00 – Örslösa busshållplats
Örslösa hållplats kl 15.50 – Väla kyrka

Buss 1

örslösa1

Buss 2

örslösa2

Buss 3

örslösa3

örslösa3a

Schema utöver grundbeställning

Blankett för schema utöver grundbeställning HT
Spara ner den blanketten på din dator, fyll i blanketten och skicka den till: samhallsbyggnad@lidkoping.se

Rutiner för skolresor med taxi i Lidköpings kommun

Kontaktuppgifter

Västtrafiks beställningscentral för taxi
Mån-fre klockan 06:30 – 16:30
Telefonnummer: 0515 – 68 57 60
e-post: fastaresor.skovde@samres.se
Kvällar och helger, telefonnummer: 020 – 91 90 90

Synpunkter på taxi:

Västtrafiks synpunktshantering telefonnummer: 0771 – 41 43 10
E-postadress till skolskjutsplaneraren: anette.hjerpe@lidkoping.se

Frågor och svar

Taxi missar en resa?
Åtgärd: Taxi skickar ersättningsbil.

Elev missar taxin på morgonen eller elev missar taxin på hemresan?
Åtgärd: Förälder ansvarar för att elev kommer till eller från skolan, nästa resa avbokas automatiskt när tur missas. Vårdnadshavare måste ringa Beställningscentralen om eleven ska ha taxi igen.

Taxi blir försenad?
Åtgärd: Om bilen är mer än 10 minuter försenad, ring Beställningscentralen 0515- 68 57 60.

Barnet blir sjukt på morgonen?
Åtgärd: Förälder kontaktar Beställningscentralen och avbokar resorna så tidigt som möjligt, senast 1 timme före resan.

Barnet blir sjukt under skoldagen?
Åtgärd: Skolan kontaktar Beställningscentralen och ändrar tid för hämtning. (avbokar hemresan om annan skjuts används.)

Barnet ska till tandläkare, läkare med mera under eller i anknytning till skoldagen?
Åtgärd: Förälder avbokar berörda resor hos Beställningscentralen. Endast transporter till och från skolan är kommunens ansvar. Övriga transporter är förälders ansvar.

Om långvarig ledighet, sjukdom eller annan anledning gör att eleven inte ska åka under en längre period?
Åtgärd: Förälder kontaktar skolskjutsplaneraren

Om eleven tillsvidare inte har behov av skolskjuts?
Åtgärd: Förälder kontaktar skolskjutsplaneraren

Ändring av skoltider, fritidsschema eller adress för hämtning och lämning?
Åtgärd vid enstaka ändring: Förälder eller skolpersonal kontaktar skolskjutsplaneraren. Ska vara tillhanda tre (3) arbetsdagar innan den ska gälla.
Åtgärd vid bestående ändring: Förälder eller skolpersonal kontaktar skolskjutsplaneraren. Ska vara tillhanda fem (5) arbetsdagar innan den ska gälla.

Undantag: Ändring av adress till korttids/fritids/hemadress är ok att ändras av
vårdnadshavare.

Nytt läsår – information om tider
Förälder tar kontakt med Beställningscentralen veckan innan skolstart.

Ta med kompis/cykel
Nej.

Skolskjuts kan ske i form av:

 • Särskilt upphandlade skolskjutsar
 • Resor med allmän kollektivtrafik (busskort/skolkort)
 • Taxi
 • Självskjuts

Vem har rätt till skolskjuts?

Elever i kommunal grundskola har rätt till gratis skolskjuts. Skolskjutsen får eleven tur och retur från en plats i närheten av hemmet och till skolan. Hänsyn tas till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Lidköpings kommun erbjuder även elever i förskoleklass skolskjuts under förutsättning att de har rätt till skolskjuts enligt skolskjutsreglerna.

Skola utanför upptagningsområdet eller boende i annan kommun

Eleven erbjuds alltid plats på den skola som eleven tillhör enligt kommunens upptagningsområden. Vid val av annan skola  får du räkna med att stå för eventuella resekostnader. Det gäller också om eleven är bosatt i annan kommun.

Skolskjutsens omfattning

Grundregeln är att skolskjuts beviljas mellan folkbokföringsadress och den skola kommunen anvisat.
Skolskjuts är inte:

 • Resor mellan hem och barnomsorg
 • Aktivitetsresor till simhall, studiebesök, teaterbesök mm
 • Skjuts till/från annan skola/lokaler för undervisning i slöjd, idrott b-språk etc
 • Transporter av tillfällig natur till exempel när en elev skadat sig

Avstånd

Vid bedömning om en elev har rätt till skolskjuts är det i första hand avståndet mellan hemmet och skolan som är avgörande. För att beräkna avståndet används den kortast farbara vägen (gång- cykel- eller bilväg) till den skola eleven är hänvisad till.

 
Avstånd till skola
Avstånd till hållplats
Förskoleklass - årskurs 12 km2 km
Årskurs 2-33 km2 km
Årskurs 4-64 km3 km
Årskurs 7-95 km4 km

Rese- och väntetid

Strävan ska vara att åktiden för lågstadiet ej ska överstiga 80 minuter per dag och för mellanstadiet ej över 100 minuter per dag. Väntetiden vid skolan bör inte överstiga 40 minuter per dag. Normal tid att anlända till skolan anses vara minst 10 min före första lektionen samt att det behövs 10 min efter sista lektionens slut innan bussen kan gå. Dessa tider räknas inte som väntetider.

Andra skäl som kan ge rätt till skolskjuts

Funktionshinder
Varaktigt funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet.

Trafikintensiva vägar
Riksväg 44, länsväg 184 och 187 klassas som trafikintensiva med följande konsekvenser:
Elever till och med åk 6 ska ej gå längre sträcka utmed vägen eller korsa den ensam utan hjälp av vuxen.