Skolval

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Här kan du läsa om vad som gäller inför olika skolval. Den här sidan vänder sig till vårdnadshavare som fått erbjudande om förskoleklass för sitt barn eller som har ett barn som fått information om våra 7-9-skolor. Här finns också information för dig som vill byta skola eller som är på väg att flytta till Lidköping.

Skolvalsansökan

Här kan du som vårdnadshavare göra en skolvalsansökan Tänk på att välja rätt läsår/period.

Har du inte möjlighet att skaffa E-legitimation kontaktar du oss.

Vårdnadshavarna måste vara överens

Har eleven två vårdnadshavare måste båda vara överens. En vårdnadshavare ansöker och den andra vårdnadshavaren måste bekräfta ansökan för att den ska bli giltig. Instruktioner finns på e-tjänsten. Hör av dig till oss om du behöver hjälp.

Är eleven bosatt i annan kommun?

Om eleven eller någon av vårdnadshavarna är bosatt i annan kommun behöver du kontakta oss innan du gör ansökan.

Tacka ja eller nej till erbjudande

Här tackar du ja eller nej till erbjudande om skola
Välj fliken med barnets namn och länken Svara på skolvalserbjudande

Skolskjuts

Eleven erbjuds alltid plats på den skola som eleven tillhör enligt kommunens upptagningsområden. Vid val av annan skola  får du räkna med att stå för eventuella resekostnader. Det gäller också om eleven är bosatt i annan kommun.

Läs gärna informationen om skolskjuts