Byta skola eller flytta hit

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Önskar du byta skola för ditt barn eller är ni på väg att flytta till Lidköping?

Byta skola eller flytta hit

Då gör du en ansökan via e-tjänsten Skolval för grundskolan. Var noga med att du uppger rätt period/läsår. Kontakta även rektor för den skola där du önskar att barnet ska börja.

Vårdnadshavarna måste vara överens

Finns det fler än en vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna vara överens. En vårdnadshavare ansöker och den andra vårdnadshavaren måste bekräfta ansökan för att den ska bli giltig. Instruktioner finns på e-tjänsten. Hör av dig till oss om du behöver hjälp.

Skolskjuts

Eleven erbjuds alltid plats på den skola som eleven tillhör enligt kommunens upptagningsområden. Vid val av annan skola  får du räkna med att stå för eventuella resekostnader. Det gäller också om eleven är bosatt i annan kommun.

Är eleven bosatt i annan kommun?

Om eleven eller någon av vårdnadshavarna är bosatt i en annan kommun kontaktar du oss innan du gör din ansökan.

Fritids

Behöver du fritids för ditt barn på den nya skolan, gör du en ansökan via vår e-tjänst Självservice förskola och fritids. Du måste alltså göra en ansökan även om barnet har plats på fritids på sin nuvarande skola.